26 august 1974 – Răspuns de la Tr. Severin despre familia Corlan

familia-corlan-2005.jpg

Familia Corlan, cu cei 14+1 copii, în anul 2005
Sus: Valentin, Daniel, Ana, Ionica, Estera, Ioan, Gabriel
Jos: Emanuel, Marta, Maria, Tabita, Ion şi Valentina (părinţi), Emilia-Luminita, Lidia, Rebeca, Samuel

_________________________________

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Mehedinţi. Securitate
Nr.1/PM/002531 din 26 VIII 1974

Către,
Ministerul de Interne. Inspectoratul Judeţean Iaşi. Securitate

La adresa dvs.nr.113/N.I./00101820 din 5 VII 1974, privind pe numita XXXXX [Corlan Valentina] din Tr. Severin Str. Lazăr XXXXX vă comunicăm următoarele:

Sus-numita este fiica pastorului baptist pensionar XXXXX [Arvat Ion] lucrat de noi în DUI şi avertizat pentru răspîndirea unor broşuri cu conţinut mistic-duşmănos tipărite în străinătate şi intensă activitate de prozelitism.

Continue reading “26 august 1974 – Răspuns de la Tr. Severin despre familia Corlan”

5 iulie 1974 – Solicitare Tr. Severin despre familia Corlan

STRICT SECRET
MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEŢEAN IAŞI. ECURITATE
Nr.113/NI/00101820 din: 5.07.74

CĂTRE INSPECTORATUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI. SECURITATE

Rugăm să ne comunicaţi cum este cunoscută de către dvs. numita XXXXX [Corlan Valentina] [1] din Tn. Severin, str.XXXXX.

Sus-numita este în legătură cu numitul MANASTIREANU DANUT, din Iaşi, de credinţă baptistă, urmărit de către noi prin dosar de urmărire informativă pentru activitate mistico-religioasă în rîndul tineretului şi copiilor, precum şi pentru propagarea de idei antistatale inspirate din concepţiile lui XXXXX [Ţon Iosif].

Continue reading “5 iulie 1974 – Solicitare Tr. Severin despre familia Corlan”

6 mai 1974 – Notă informativă. Sursa – Ionescu Nicolae

Primeşte Lt. col. Toma Ghe.
06.05 1974 [1]
sursa: Ionescu Nicolae [2]
NOTĂ INFORMATIVĂ

În perioada celor şapte luni de stagiu în U.M. 01068 Vînju Mare, sursa [3] a luat legătura cu tov. Mănăstireanu Dănuţ, care face parte dintr-o sectă religioasă baptistă.
Continue reading “6 mai 1974 – Notă informativă. Sursa – Ionescu Nicolae”