Despre riscurile demarginalizarii marginalilor – Raspuns lui Vasile Ernu

Cu Vasile Ernu, la Iași, în anii tinereții noastre revoluționare (1990+)

Mă știu cu Vasea Ernu de aproape treizeci de ani. Suntem prieteni și împărtășim multe lucruri, chiar dacă nu suntem de acord întotdeauna. Ba chiar ne mai și certăm din când în când.

Vasile este un stângist asumat și este adesea înjurat cu strășnicie pentru asta. Eu însumi am fost întrebat nu o dată cum pot fi prieten cu un om care are asemenea convingeri. Iată că pot. Eu însumi am migrat în ultimii ani, sub raport politic și nu numai, de la centru dreapta către centru stânga. Sunt, politic vorbind, un social-liberal, iar prietenii aflați la dreapta mă numesc „progresist”, deși detest reducționismul unor astfel de etichete. Așa cum ei detestă faptul că îi numesc uneori „reacționari” (mai am și eu scăpările mele).

Vasile a publicat astăzi pe Facebook lungă și consistentă reflecție intitulată „Sinoadele religioase în capitalism sau tragedia conservatorilor religioși”, ocazionată de o recentă vizită la Arad, unde a fost invitat la un dialog în cadrul Forumului Dialogos, inițiat de un grup evanghelic de acolo. Încerc să răspund aici acestei reflecții, din perspectiva unuia care își asumă fără rezerve propria identitate religioasă, pe care aș putea-o descrie, în termeni generici, ca fiind post-evanghelică și post-conservatoare

Despre timp

Prima aserțiune a lui Vasile la care vreau să mă refer, și cu care sunt perfect de acord, este aceea că timpul marginalilor evanghelici a reușit să fie acaparat mult mai eficient în capitalism decât în comunism. Citez: „Capitalismul este genial în ce privește controlul resurselor și timpului”. Implicația acestei afirmații pare a fi că, cel puțin din acest punct de vedere, comunismul a fost mai favorabil evanghelicilor decât capitalismul. Zice prietenul meu: „cam de 20 de ori mai mult [timp] petrecea un om în comunitatea religioasă evanghelică în comunism decât astăzi în capitalismul liber ” Ori, în acest punct mă despart de Vasea. În opinia mea, cele două sisteme sunt la fel de toxice pentru evanghelici, chiar dacă în mod foarte diferit. Privind dinăuntru, și din puțin altă perspectivă, raporturile evanghelicilor cu timpul sub comunism nu arată la fel de roz. Îmi amintesc bine de vremea propriului meu activism religios, din anii 70, în care aproape totalitatea timpului meu era acaparat de comunitatea religioasă la care aderasem prin convertire, la vârsta de 18 ani. Astfel, eram implicat în activități religioase în biserică sau legate de biserică șapte zile din șapte. Iar duminica era acaparată în întregime. Aceasta socoteam noi atunci a fi dedicare față de Dumnezeu. Pricind înapoi, socotesc această situație ca fiind una la fel de periculoasă, dacă nu chiar mai mult decât acapararea timpului de către capitalism, pentru formarea integrală a persoanei, în plan personal, profesional sau social.
Acest soi de activism eclesial era bazat pe ceea ce Richard Niebuhr, în cartea sa Cristos și cultura numește abordarea „Cristos împotriva culturii”, o perspectivă izolaționistă, menită să salveze comunitatea evanghelică, amenințată de ateismul comunist expansionist, prin reducerea la minimum a interacțiunii acestei comunități cu restul societății. Un soi de versiune evanghelică a monasticismului ortodox, fără aura de spiritualitate pe care o însoțea pe aceasta, cel puțin în teorie.

Trebuie să recunosc faptul că această abordare, față de care eu am rezerve conceptuale majore, a reușit să salveze existența fizică a acestor comunități, dar, în egală măsură, le-a făcut incapabile pe acestea de a se adapta la multitudinea de alegeri disponibile în societatea pluralistă de tip democratic și capitalist în care au intrat după 1989.

Sinodalitatea

Vasile pictează o imagine la fel de idilică cu privire la „sinodalitatea” prin care evanghelicii rezolvau sub comunism diversele probleme cu care se confrunta comunitatea lor. Modelul sinodal este unul sublim, recunosc, dar, ca și în cazul ortodoxiei, practica în spațiul evanghelic este foarte departe de teorie. Ce se întâmpla în realitate, cel puțin în bisericile baptiste, pe care le-am cunoscut mai bine, era că deciziile, deși discutate într-o oarecare măsură, în „comitete” sau „adunări generale”, erau de cele mai multe ori impuse într-un fel sau altul de pastori sau de alți lideri eclesiali, care învățau temeinic arta manipulării acestor entități eclesiale, în perioada lor de formare clericală. Cu alte cuvinte, marginalii copiau în mod inconștient modelul de conducere autocratică și dictatorială oferit de societatea comunistă.

Eu m-am lovit în mod violent de această realitate în tinerețe, atunci când m-am alătura disidenței religioase inițiate de pastorul Iosif Țon, ale cărui acțiuni, memorii și inițiative urmăreau lărgirea libertăților infime de care se bucurat evanghelicii sub comunism. La îndemnul Departamentului Cultelor, sub ascultarea căruia se puseseră, de voie de nevoie, reacția oficialilor evanghelici la mișcarea noastră – cu toate naivitățile ei evidente, despre care nu am vreme să vorbesc aici, au fost prompte și severe, ceea ce a pus cele două grupări într-un conflict deschis, care nu s-a încheiat, și aceasta doar într-o oarecare măsură, doar după căderea regimului comunist. Iată parabola prin care descria această situație unul dintre oficialii baptiști din acea perioadă. „În turma noastră există două tipuri de slujitori. Unii sunt măgari. Ei poartă poverile. Alții sunt câini. Ei păzesc turma de lupi. Totul a fost bine între noi până când câinii au început să latre la măgari.” Cu alte cuvinte, totul a fost bine atâta vreme  cât disidenții („câinii”) nu au început să vorbească public despre compromisurile pe care le făceau liderii evanghelici cu regimul comunist („curajul colaborării”, cum îl numea un popă ortodox pervers). Nimic „sinodal” în această poveste.

Lucrul acesta a devenit evident atunci când, după 1989, uni dintre colegii noștri din opoziție au devenit ei înșiși lideri ai comunităților noastre și a s-au dovedit a avea o mult mai consistentă stofă de dictatori decât aveau colaboraționiștii evanghelici din comunism, care păreau mici copii pe lângă acești profesioniști ai manipulării „sinodale”. În concluzie, repet, teoria este sublimă. Practica însă este o adevărată catastrofă.

Imperialismul eclesial american

Președinția penibilului Donald Trump, marea slăbiciune a conservatorilor, de la noi sau de aiurea, a scos la iveală stricăciunea, dincolo de orice tăgadă, a comunității ”soră” din SUA, cum o numește Vasea, a evanghelicilor români (mereu m-am întrebat de ce când e de rău e cu „soră”, și când e de bine e cu „frate”; eu zic că are de-a face cu misoginismul nostru structural, dar iarăși o să ziceți că am eu o obsesie). Deși centrul de greutate al lumii evanghelice s-a mutat de mult în Est și în Sud, sursele financiare și forța publicistică și instituțională a acestei lumi a rămas în Vest, și mai ales în Statele Unite. Atunci când această forță este dublată de apucături imperialiste și capitaliste de junglă, efectul este catastrofal. Ca urmare, așa cum bine spune Vasile, evanghelismul românesc, și cel mondial se află sub influența destructivă a marelui „frate” din Vest. Se spune că creștinismul s-a născut la Ierusalim, unde a fost o credință. Apoi a trecut în Grecia, unde a devenit o filosofie. După aceea a ajuns la Roma, unde a devenit o instituție. Și în cele din urmă a trecut oceanul și a ajuns o afacere. Care acum, iată, este răspândită, ca franciză, în toată lumea.

Sunt perfect de acord cu observația lui Vasile că 1989 evanghelicii din Vest au venit în Răsărit cu o atitudine pur imperialistă și prozelitistă, ignorând complet existența milenară a creștinismului în spațiul european răsăritean și încercând să-și edifice aici, de la zero, propriile buticuri eclesiale. La fel de corectă este observația lui că în perioada comunistă, misionarii din Vest care au venit la noi să ne dea o mână de ajutor în formarea noastră creștină au făcut-o cu o atitudine complet diferită, colegială și, dacă vreți, sinodală, ca să folosesc terminologie lui Vasea. Eu însumi sunt beneficiarul unei asemenea formări, prin relația mea, din 19977 până în 1989, cu organizația Navigatorilor, un grup evanghelic internațional dedicat uceniciei creștine.

Obsesii conservatoare

Motivul veterotestamentar al „țapului ispășitor”, teoretizat atât de consistent de antropologul francez René Girard, ne oferă o explicație convingătoare cu privire la motivelor diverselor obsesii ideologice, atât la stânga, cât și la dreapta. Dat fiind însă că vorbim despre o comunitate eminamente conservatoare, este legitim să vorbim de această dată de obsesiile dreptei, respectiv aceea a progresismului și a sexo-marxismului.

Și în această privință sunt perfect de acord cu Vasile. Problemele cu care se confruntă comunitățile evanghelice de la noi nu au de-a face nicidecum cu cele două ispite menționate mai sus. Ele nu sunt nimic mai mult decât niște perdele de fum, în spatele cărora își desfășoară „artileria” ideologică forțele ultraconservatoare de sorginte americană, care, în mod straniu, și-au găsit o serie de aliați de nădejde într-un număr de personalități conservatoare de la noi, cu convingeri religioase ortodoxe sau seculare, mai ales din tânăra generație. Deși cei mai mulți dintre aceștia (interesant, este vorba aproape preponderent de bărbați) sunt alergici la ecumenism și tind să-i privească de sus pe evanghelici, ei sunt intens curtați de către aceștia, în alergarea lor după respectabilitate și legitimitate în societatea românească. Rezultatul este un soi de epigonism penibil și servil, care nu face niciun serviciu comunităților marginale.

Sper ca prin aceste considerații să-l fi scos puțin pe Vasile din propriul confort, chiar cu riscul de a fi înjurat, însă o dată, de propriii coreligionari. Eu aș zice că, oricum ar fi, merită prețul.

Advertisement

In memoriam Mihai Ciuca

Am trimis acest scurt mesaj pentru a fi prezentat la slujba in memoria prietenului meu Mihai Ciuca, plecat mult prea devreme dintre noi.
Vesnica amintire si grabnica revedere, cu speranta invierii!

Tbilisi – Iranian Clergy Respond to the Call for Peace Prayer

„The Christian clergyman of Karbala calls Iranian clerics to help in bringing Peace to Nagorno-Karabakh“ says a Persian article, published by the Iranian Young Journalists Club. The author of the article, Pouria Soleimanzadeh, a young Persian journalist is reffering to Bishop Malkhaz Songulashvili as „the Christian clergyman of Karbala“. Karbala is a religious title among Shia Muslims given to someone who has paricipated in the Arbaeen pilgimage from Najaf to Karbala (about 80 kilometers). In 2018 Bishop Malkhaz particimated in the Arbaeen walk/pilgrimage and hence his Shia religious title: Bishop Malkhaz of Karbala.

The lengthy article speaks in details about the initiative of Peace Cathedral to bring Azerbaijani and Armenian clergy to pray for peace between Armania ans Azerbaijan. In his interview with the Iranian journalist Bishop Malkhaz called Irianian clergy to joing Peaec Cathedrao in prayer for peace.

Peace Cathedral has already received an assurance from some Iranian clergymen that they will be virtually joining the Peace Prayer at Peace Cathedral in Tbilisi every Saturday at 7 pm (Georgian Standard Time) until the war is over. Peace Cathedral has also received assurance of joining the Peace Prayer from its German, American, Israeli, Italian and British fiends. This includes clergy from Anglican, Old Anglo Catholic, Baptist, Lutheran, Yezidi, Armenian Protestant and Armenian Apostolic, Shia and Sunni Muslim, Jewish backgrounds.

Daniel Oprean – Theology of Participation: A Conversation of Traditions

Daniel Oprean – Theology of Particiation: A Conversation of Traditions

I just found out one year later (I have no idea how I missed the annoucement) that Langham Monographs has published the PhD of my friend Daniel Oprean, for which I was one of the supervisors, as it also deals with the theology of Dumitru Staniloae. Another excellent example of dialogical ecumenical theology. Well done, Daniel!

Here is the presentation of the volume as it appears on Amazon:

Baptists in Romania have developed a practice of suspicion when it comes to religious dialogue, especially with the Romanian Orthodox tradition, due to a history that is characterized by oppression. In this detailed study Dr Daniel Oprean paves the way for positive dialogue between the two traditions, highlighting that much can be gained and learned by acknowledging similarities and differences in key aspects of theology.

Dr Oprean explores how existing theological resources can be used to enhance theological discourse between Baptist and Orthodox traditions in Romania through in-depth analysis of the thought of British Baptist theologian, Professor Paul Fiddes, and Romanian Orthodox theologian, Father Dumitru Stăniloae. Oprean in particular looks at their understanding of trinitarian and human participation through perichoresis, the Eucharist, Christian spirituality, and baptism and chrismation. Presented as a conversation between the two traditions this study is a model for how theological and religious dialogue can facilitate reconciliation, not just in the church but also in wider society.

30 Sept – Virtues in Society. A Symposium

Omul evanghelic. O explorare a comunitatilor protestante romanesti

Dragi prieteni,

Vă anunț, cu un sentiment de mare ușurare, că astăzi, înainte de prânz, „după lupte seculare”, care au durat mai mult de… zece ani, am predat la Polirom textele definitive și am semnat contractul final pentru volumul Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești. Este vorba de un volum masiv, de circa 650 de pagini, format mare, ce include texte elaborate de 19 autori, din interiorul și din afara mediului evanghelic.

Volumul va apărea în librării cel mai târziu până la începutul lunii septembrie, iar până la finalul aceleiași luni va fi disponibilă și versiunea ebook.

În viitorul apropiat voi voi începe să comunic, din când în când, mai multe informații despre acest proiect editorial.

Până atunci, pentru cei interesați, iată mai jos cuprinsul volumului.

Omul evanghelic – Cuprins

 

Russell Moore: White supremacy angers Jesus, but does it anger his church? – The Washington Post

Source: Russell Moore: White supremacy angers Jesus, but does it anger his church? – The Washington Post

I would have never imagined I will one day be so enthusiastic after reading a text written by a Southern Baptist. But here it is. Yes! Well done, Russell Moore!

Martin Luther King jr – The Letter from Birmingham Jail

Today, I will spend a few hours with a group of young friends, discussing MLK’s Letter from Birmingham Jail.

This is an amazing document. Plase watch or read, if you have never done it. See below the PDF text.

Martin Luther King, Letter from Birmingham Jail

William Yoder – Healthy Debate is Needed. A conversation on the Baptists of Georgia

 

Despite controversies, Elimar Brandt of Berlin, a Baptist pastor and long-time director of Christian health-care facilities, see reasons for hope within the Baptist church of Georgia. After five years of post-graduate studies in Oxford/UK, its long-time head, Dr. Malkhaz Songulashvili, returned to Georgia in April 2014. Yet soon he was no longer archbishop: that position is now held by a more conservative colleague, Merab Gaprindshvili.

Even prior to the return from England, a grouping calling itself the „Evangelical Baptist Association of Georgia“ had broken off from the mother „Evangelical Baptist Church of Georgia“ (EBCG) in October 2013. The Association has roughly 30 congregations and 800 members; the EBCG according to some reckonings may have as few as 2.000 adult members.

„I don’t notice any front between Merab and the other three bishops,“ Pastor Brandt maintains. (Brandt has visited Georgia frequently in the course of the past two decades.) “Merab was and remains a pupil of Malkhaz, who always has been a strong influence on him and Bishop Ilja (Osephashvili). It’s a kind of father-son dispute. I find it very laudable that the (stay-home) bishops did not attempt to resolve everything in Malkhaz’ absence. All sides are attempting to find a way back to each other – that’s my reason for being optimistic. The experiences they have gathered during the course of the controversy have been very challenging and formative.” Continue reading “William Yoder – Healthy Debate is Needed. A conversation on the Baptists of Georgia”

Is It Too Late for Russell Moore to Say Sorry? | Christianity Today

Southern Baptist leader’s critiques of Trump and his supporters are having an impact beyond the election.

Source: Is It Too Late for Russell Moore to Say Sorry? | Christianity Today

There is more trouble in the Southern Baptist empire. Russell Moore dared to challenge the shameless Trump supporters in SBC, and they are now taking revenge. No surprise there. It’s just the usual thing since the fundamentalist coup d’etat in SBC, a few decades ago.

Russell Moore, Evangelical Leader, Faces Backlash For Anti-Trump Comments : NPR

Russell Moore, who presides over the political arm of the Southern Baptist Convention, called out religious right figures who supported Trump notwithstanding his “serious moral problems.”

Source: Russell Moore, Evangelical Leader, Faces Backlash For Anti-Trump Comments : NPR

The Southern Baptist Convention is turning quickly into Trump Baptist Convention. And Moore’s days in it are numbered, it seems. A real pity!

Center for Faith and Culture, University of Bucharest – Visit of Professor Paul Fiddes

Dear Colleagues,

Greetings from Facultatea de Teologie Baptista and from the Centre for Faith and Culture! During the second week of December we hope to have another visit from Professor Paul Fiddes. At the moment we have the following tentative program. A full program will be produced in the next few days as I receive the final confirmation.

Monday, December 5th – There will be an afternoon meeting of the Ethnography and Ecclesiology research group of the Centre for Faith and Culture. PhD, Master students and other interested students are invited to attend. Professor Fiddes indicated that he will present an ethnographic study of responses to an inter-textual liturgy based on Shakespeare’s play, A Midsummer Night’s Dream. Professor Daniel Barbu will introduce his latest book “Do citizens have a soul?” There may be some research presented from Ukraine where a new study was done this summer (Dr. Andrey Puzynin)  and a presentation of some research among Romanian churches in the European diaspora (Dr. Alex Vlasin and myself). If any of you would like to present a paper please contact me. There will also be an opportunity to meet Professor Fiddes during the afternoon. Continue reading “Center for Faith and Culture, University of Bucharest – Visit of Professor Paul Fiddes”

Mesajul baptiştilor moderaţi: „Famila trebuie apărată, dar biserica trebuie să îşi clarifice mai întâi propriile probleme” | adevarul.ro

Profesorul timişorean Marius Cimpoae, membru al Bisericii Baptiste Germane din Timişoara, cea mai veche biserică baptistă din sud-vestul României, a ţinut să transmită un mesaj moderat cu privire la această problemă.

Source: Mesajul baptiştilor moderaţi: „Famila trebuie apărată, dar biserica trebuie să îşi clarifice mai întâi propriile probleme” | adevarul.ro

Iata, in sfirsit se aude in spatiul public si o voce baptista moderata si rationala. Felicitari, Marius Cimpoae!

Mihai Ciuca despre ‘cazul Iuga’

 

Propunerea de amendare a Constituției este doar o propunere a Coaliției pentru familie. Evident, o asemenea amendare trebuie validată printr-un referendum, care va scoate la lumină părerea majorității față de subiectul în cauză. Orice grup suficient de mare de oameni are dreptul legal de a propune modificarea Constituției, dacă împlinește baremul numeric. Nu-i absolut nimic rău în asta. Atâta timp cât nu se utilizează forța, amenințările, șantajul politic, emoțional, spiritual și/sau demonizarea celorlalți care au opinii distincte, cu care nu trebuie să fim de acord, dar trebuie să-i respectăm.

Problema e că, în acest caz particular, aproape că nu contează rezultatul Referendumului. Dacă se impune acum amendamentul cerut, e doar o chestiune de timp până când balanța se va înclina în cealaltă parte și se va face alt referendum de revizuire, cu alt rezultat.

În tot acest timp, societatea românească va fi din ce în ce mai divizată, mai polarizată, pe poziții antagonice, iar biserica va fi tot mai departe de împlinirea propriei misiuni, din cauza șanțurilor pe care singură le sapă, prin mesaje de genul celui al d-lui Viorel Iuga. Cu tot respectul, un asemenea mesaj îl descalifică pentru funcțiile pe care le ocupă și, în orice țară civilizată azi i-ar fi solicitată demisia. Continue reading “Mihai Ciuca despre ‘cazul Iuga’”

Dr. Otniel Bunaciu – Mesaj catre Consiliul Uniunii Baptiste

Otniel Bunaciu
Rev Dr. Otniel Bunaciu

Nota: Dr. Otniel Bunaciu, fost Presedinte al Uniunii Baptiste si al Federatiei Baptiste Europene, este in prezent vicepreseddinte al Uniunii Baptiste din Romania.

Iata mesajul sau transmis in 18 octombrie de Otniel Bunaciu membrilor Consiliului Uniunii Baptiste (publicat cu permisiune).

* * *

Stimati frati,
 
Am ezitat sa scriu ceva in legatura cu declaratia fratelui Viorel de astazi pentru ca nu doresc sa initiez o discutie. Deoarece astazi am primit mai multe reactii de la diferite pesoane am hotarat sa exprim totusi un punct de vedere personal.
 
Doresc sa il rog pe fratele Viorel ca atunci cand are luari de pozitie personale sa faca acest lucru clar prin modul in care se exprima si sa nu lase sa se inteleaga ca vorbeste in numele tuturor baptistilor. Desi nu cred ca in realitate fratele Viorel poate disocia declaratiile personala de pozitia sa oficiala, poate face macar un efort pentru a clarifica aceasta diferenta.
 
Cred ca asemenea declaratii creaza un deficit de imagine institutionala pentru intreaga comunitate de credinciosi baptisti atat fata de opinia publica cat si fata de autoritati. Baptistii ar trebui sa aiba pentru societatea din Romania un mesaj profetic, bazat pe invatatura Sfintei Scripturi si nu declaratii incendiare. Contributia baptistilor la viata societatii trebuie sa fie constructiva si transformatoare in spiritul lui Isus Hristos si nu dupa modelul discursului politic inflamator. Continue reading “Dr. Otniel Bunaciu – Mesaj catre Consiliul Uniunii Baptiste”

Iuga vs Iohannis – Baptistii romani intre penibil si ridicol

viorel-iuga

Avertizare: Aceasta postare nu este despre baptistii romani, ci despre liderii lor actuali. Eu am trait eclesial mai bine de douazeci de ani intre baptisti si va asigur ca intre ei sunt o multime de oameni decenti si vrednici de respect. Unii dintre ei chiar mi-au ramas buni prieteni si dupa plecarea, din pricini strict teologice, din aceasta confesiune. Cred ca niciodata baptistii in special, si evanghelicii in general, nu au avut intre ei mai multi oameni educati si cu inalte competente intelectuale si profesionale. Din pacate, asfel de persoane sunt mai deegraba marginalizate in biserici si, din aceasta pricina, prea putin active in alegerea liderilor. Iar rezultatul il vedem acum. Mare pacat! Poate, totusi, invatam ceva de aici.

* * *

Ziua de astazi a prilejuit un dialog indirect intre Viorel Iuga, presedintele baptistilor romani, dar si al Aliantei Evanghelice, si Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, un dialog din care obrazul baptistilor de la noi, si asa destul de zbicit in ultima vreme, a iesit si mai crapat. Cred ca este mult de cind baptistii nostri n-au avut la conducerea lor o personalitate mai stearsa, dar in acelasi timp mai plina de sine si de inchipuita, ca acum, ceea ce spune multe despre starea ingrijoratoare a celei mai vechi confesiuni evanghelice e la noi. Dar sa vedem mai intii faptele (pentru mai multe detalii, vezi AICI).

Recent, Iuga publica pe contul sau da Facebook un mesaj violent adresat presedintelui Iohannis, in care il ameninta ca daca nu se pronunta asa cum ii dicteaza el in privinta definitiei familiei, atunci isi va scoate enoriasii in strada, pentru schimbare, inclusiv a lui Iohannis.Acum, daca va temeti ca baptistii ar putea incerca o lovitura de stat, e cazul sa va linistiti. Cei mai multi dintre ei sunt oameni seriosi si cu mintea intreaga.

Iata afirmatiile lui Iuga (ipsissima verba):

‘Dacă nu ieşiţi dumneavoastră să vă exprimaţi pro creştinism, vom ieşi noi să ne exprimăm pro schimbare, inclusiv a dumneavoastră.’ Continue reading “Iuga vs Iohannis – Baptistii romani intre penibil si ridicol”

In the Beginning, The Gospel: Al Mohler vs. Andy Stanley

Scot McKnight on Jesus and orthodox faith in the 21st century

Source: In the Beginning, The Gospel: Al Mohler vs. Andy Stanley

There is trouble, again, in Southern Baptist ‘paradise’. Fundamentalist bully Al Mohler chastises Andy Stanley for putting Jesus before Scripture, and thus, undermining Mohler’s obsession, the dubious and confusing concept of innerancy. Well done, Andy!

Căl(c)ătorul în ale credinței: un itinerar – Coram Deo

Nu doar în navigație se face periplu. Nu doar marinarii acostează – după o alchimie doar de ei știută – de la un port la altul. Și căutătorii în ale credinței fac la fel. Sufletul omului însetează mereu și se […]

Source: Căl(c)ătorul în ale credinței: un itinerar – Coram Deo

I noua cronica, de culoare evident evanghelica, la ultima cartea a lui Ioan T Morar.

Cristina Cheveresan – Recenzie: Ioan T Morar, Sarbatoarea corturilor – Orizont, iunie 2016

Recenzie IT Morar, Sarbatoarea corturilor - Orizont, unie2016

Southern Baptists Adopt Controversial Resolution on Israel – EthicsDaily.com

By: Brian Kaylor Southern Baptists at their annual meeting adopted a pro-Israel resolution deemed by some Arab Baptist leaders as unbiblical and harmful to their peacemaking efforts.

Source: Southern Baptists Adopt Controversial Resolution on Israel – EthicsDaily.com

A new act of political prostitution and blatent injustice in the Southern Baptist Convention.

Shame, Paige Patterson!

Bihoreanul – Lansare sarbatoarea corturilor la Oradea

Source: eBihoreanul Mobile | Stiri pe mobil

Iata un nou articol despre lansarea de la Oradea a cartii lui Ioan T Morar, Sarbatoarea corturilor.

Ioan T. Morar și-a lansat „conserva de Arad” la Librăria Corina – Special Arad

Ziar online cuprinzând știri din Arad, din țară și străinătate, investigații de presă și reportaje locale, cultură, opinie, pamflete, administrație și sport.

Source: Ioan T. Morar și-a lansat „conserva de Arad” la Librăria Corina – Special Arad

Un nou articol despre lansarea de la Arad a cartii lui Ioan T Morar, Sarbatoarea corturilor

Lansare Ioan T Morar, Sarbatoarea corturilor la Bucuresti

Lansare Sarbatoarea corturilor, Bucuresti

Marți, 31 mai, la ora 18.00, la Librăria Cărturești Verona (Str. Arthur Verona 13-15, București), Ioan T. Morar va dialoga cu Cristian Pătrășconiu despre noul său roman, Sărbătoarea Corturilor, apărut de curînd în colecţia „Fiction Ltd.” a Editurii Polirom, şi în ediţie digitală). Continue reading “Lansare Ioan T Morar, Sarbatoarea corturilor la Bucuresti”

Exista si o versiune electronica a cartii lui Vasile Ernu, Sectantii

Sectantii - Vasile Ernu

Un anunt special pentru prietenii mei din strainatate.

Sectantii (eBook)

AUTOR: Vasile Ernu
COLECTIE: EGO-GRAFII
PRET:
25.11 RON
DOMENIU: Memorii, jurnale, corespondenta
ISBN EPUB: 978-973-46-5450-5
ISBN PDF: 978-973-46-5451-2
ANUL APARITIEI: 2015
FORMAT: ePub (Adobe DRM), PDF (Adobe DRM)

Puteti comanda AICI aceasta carte in format digital

A aparut versiunea electronica a cartii lui Ioan T Morar, Sarbatoarea corturilor

sarbatoarea-corturilor-ioan-t-morar

Sarbatoarea Corturilor (eBook)

AUTOR: Ioan T. Morar
COLECTIE: FICTION LTD
PRET:
31.95 RON
DOMENIU: Literatura romana
ISBN EPUB: 978-973-46-6100-8
ISBN PDF: 978-973-46-6101-5
ANUL APARITIEI: 2016
FORMAT: ePub (Adobe DRM), PDF (Adobe DRM)

Gasiti AICI linkul unde puteti comanda cartea.

 

Într-o confesiune dramatică – ARADON

La Librăria Corina s-a lansat, azi, romanul „Sărbătoarea Corturilor” de Ioan T. Morar.

Source: Într-o confesiune dramatică – ARADON

Baptists roadmap to Bucharest (III) – blogul unui duh întarâtat

Urmând planul lui Oncken, cei șase tineri misionari au plecat în primăvara anului 1846 la Viena. Hornung și Marschall au rămas aici, ceilalți patru, după un popas de câteva zile, s-au îndreptat spre Budapesta, unde au ajuns pe 20 mai. Scharschmidt era originar din Ofen, denumirea germană pentru Buda, în timp ce Rottmayer se născuse chiar în Pesta. La vremea respectivă Buda era predominant germană iar Pesta era majoritar maghiară. Tot așa, J. L. Lorders și cu Johann Voyka, acesta… Read More Read More

Source: Baptists roadmap to Bucharest (III) – blogul unui duh întarâtat

Iata si al treilea text din aceasta serie.

Baptists roadmap to Bucharest (II) – blogul unui duh întarâtat

Oncken considera valoroasă instruirea lucrătorilor baptiști, dar insista pe învățarea experențială, considerând încurajarea utilizării darurilor spirituale mai importantă decât pregătirea academică. În 1849, împreună cu Köbner și Lehmann, el a pus bazele unei școli de misiune, cu durata de cinci-șase luni, care în 1880 avea să se transforme într-o instituție academică, anume Seminarul Teologic Baptist din Hamburg. Această școală era organizată periodic, la câțiva ani odată, când exista un nucleu suficient de studenți și fonduri disponibile pentru susținerea ei. În… Read More Read More

Source: Baptists roadmap to Bucharest (II) – blogul unui duh întarâtat

Al doilea text din serie.

Baptists roadmap to Bucharest (I) – blogul unui duh întarâtat

În urmă cu șapte ani, baptiștii din întreaga lume au comemorat 400 de ani de existență. Puțini știu că, vreme de mai bine de 200 de ani, prezența lor s-a manifestat exclusiv în spațiul anglo-saxon. Primul baptist în spațiul carpato-pontic-danubian a fost Carl Scharschmidt (1820-1895), care a venit la București pe 30 aprilie 1856, zilele acestea aniversându-se 160 de ani de la acel eveniment. Cu această ocazie, merită aruncată o privire holistă asupra procesului care a condus la acest pas…. Read More Read More

Source: Baptists roadmap to Bucharest (I) – blogul unui duh întarâtat

Mihai Ciuca incepe aici o serie de postari legate de istoria baptistilor.

William Yoder – The Fellow with His Finger in the Dike. Sergey Ryakhovsky turns 60

M o s c o w – On 18 March, Moscow’s Sergey Vasilevich Ryakhovsky, Senior Bishop of ROSKhVE, the “Associated Russian Union of Christians of Evangelical-Pentecostal Faith”, turned 60. Despite his many detractors in Ukraine and the West, Russian evangelicals have reason enough to thank Ryakhovsky for his efforts in the public and political realm. Russian nationalists have long wanted to prove that evangelicals are foreign, pro-Western half-spies, the lengthened arms of Western governments reaching over and beyond the political divide. The Bishop and his cohorts are doing what they can to keep the nationalists from winning the day. He’s the Dutch boy plugging the dike with his finger, keeping the onslaught from turning into a deluge. He is attempting to keep the public presence of Russia’s Protestants afloat by proving that Protestants are loyal servants of their societies even when they find themselves beyond the reach of NATO and the European Union. Left to their own devices, the West’s pro-Maidan evangelicals would in my view virtually prove the claims of Russia’s nationalist movement.

In an interview published by “Moskovsky Komsomolits” on 21 March, the birthday kid claimed: “I will not hide the fact that the members of our denomination are active in all branches of government.” Yet he also admits in the article that not all of these feel free to express their religious allegiances openly. Publicly, the Bishop tries hard to be up-beat and constructive; he likes to claim that accusations of sectarianism are becoming a thing of the past. In the interview he states: “Let me remind you that I have been a member of the ‘Presidential Council for Cooperation with Religious Organisations’ since 2002 and a member of the ‘Public Chamber’ since 2005. My membership would be cancelled within seconds if the federal government changed its attitude towards Protestants.”

After Ryakhovsky famously posed with President Putin and the heads of Russia’s largest religious faiths in Red Square on 4 November 2014, an “Itar-Tass” press release listed his Pentecostal denomination among the “leading traditional Russian confessions”. “Fortunately”, the Bishop’s location on the right edge of the photo allowed him to be cropped off by some agencies, but the press release itself was sufficient cause for heart attacks on the part of Russia’s nationalist faithful. Continue reading “William Yoder – The Fellow with His Finger in the Dike. Sergey Ryakhovsky turns 60”

%d bloggers like this: