26 august 1974 – Răspuns de la Tr. Severin despre familia Corlan

familia-corlan-2005.jpg

Familia Corlan, cu cei 14+1 copii, în anul 2005
Sus: Valentin, Daniel, Ana, Ionica, Estera, Ioan, Gabriel
Jos: Emanuel, Marta, Maria, Tabita, Ion şi Valentina (părinţi), Emilia-Luminita, Lidia, Rebeca, Samuel

_________________________________

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Mehedinţi. Securitate
Nr.1/PM/002531 din 26 VIII 1974

Către,
Ministerul de Interne. Inspectoratul Judeţean Iaşi. Securitate

La adresa dvs.nr.113/N.I./00101820 din 5 VII 1974, privind pe numita XXXXX [Corlan Valentina] din Tr. Severin Str. Lazăr XXXXX vă comunicăm următoarele:

Sus-numita este fiica pastorului baptist pensionar XXXXX [Arvat Ion] lucrat de noi în DUI şi avertizat pentru răspîndirea unor broşuri cu conţinut mistic-duşmănos tipărite în străinătate şi intensă activitate de prozelitism.

XXXXX [Valentina] cît şi soţul ei XXXXX [Corlan Ion], care este un element fanatic, sînt membrii ai sectei baptiste. Au 10 copii dintre care 5 urmează cursurile şcolii generale, cel mai mare fiind în clasa 8-a.

Urmăritul dvs. a cunoscut familia XXXXX [Corlan] prin intermediul unei sore [1] a lui care l-a vizitat cînd satisfăcea stagiul militar în Tr. Severin, respectiv cu circa 3 luni în urmă, la recomandarea pastorului baptist XXXXX [Cruceru Radu] din Iaşi.

MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ din Iaşi a vizitat de mai multe ori această familie, fiind scos din unitate sub diferite motive de către cei în cauză. Cu ocazia avertizării ce am făcut-o lui XXXXX [Corlan Valentina] a rezultat ca MÎNĂSTIREANU DAN făcea rugăciuni şi cîntări religioase în special cu copiii lui XXXXX [Corlan] dînd şi lecţii de chitară fetei acestora XXXXX (Corlan Tabita). [2]

Din materialele ce le deţinem, obţinute pe linia „S” [3] rezultă că ar fi ascultat şi unele predici ale lui XXXXX [Ţon Iosif] înregistrate pe bandă de magnetofon,

Organele de contrainformaţii de la U.M. 01050 Tr. Severin deţin materiale despre cel în cauză şi am rugat să vă fie trimise dvs. la indicativul 113/NI/00101820.

Şeful Securităţii
Lt. Col. Rotaru Mihai

Şeful Serviciului
Lt. col. Vişan Grigore

Notă:
Nr.102149 Bir.3 – 2.08.1974

Comentarii

1. Şi aici, ca şi în alte note scrise de securişti, străluceşte stilul agramat. Se vede Securitatea nu aflase încă de faptul că respectul limbii este cea mai elementară formă de patriotism.

2. Mă bucur că Tabita Corlan a reuşit să treacă peste lipsa mea de profesionalism şi a decis până la urmă să studieze muzică în mod serios. Iată că şi entuziasmul foloseşte uneori la ceva.

3. Serviciul „S” se ocupa cu interceptarea corespondenţei.

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “26 august 1974 – Răspuns de la Tr. Severin despre familia Corlan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: