Societatea Clujeana de Apologetica

Vă prezint astăzi un nou blog, care se constituie ca un site de apologetică evanghelică cu titlul Societatea Clujeană de Apologetică. El este rezultatul eforturilor unui mic grup de entuziaşti clujeni mobilizaţi de Vasile Tomoiagă. Iată o scurtă prezentare a acestuia, aşa cum ne-a fost oferită de autorii acestei importante iniţiative:

Societatea Clujeană de Apologetică este un grup de tineri evanghelici din Cluj-Napoca preocupaţi de apărarea, păstrarea şi proclamarea nucleului orthodoxiei creştine istorice (pe care C. S. Lewis îl numeşte creştinism esenţial – Mere Christianity) în contextul socio-cultural urban românesc al secolului XXI.

Pe lângă aceasta, considerând că felul în care Dumnezeu a lucrat în istorie vorbeşte despre ce fel de Dumnezeu există, Societatea favorizează o înţelegere literar-istorică a naraţiunii creaţiei, adică aşa cum a fost înţeleasă de Biserică aproape unanim înainte de ascensiunea uniformitarianismului şi al naturalismului în ştiinţele naturii, în sec. XVIII-XIX.

Considerăm că apologetica credinţei creştine este o preocupare legitimă şi necesară, parte a întregului mărturiei creştine, atât pentru cei credincioşi, cât şi pentru cei ce nu sunt din Biserică, care doar ‘bâjbâie’ după Adevăr. Pentru primii dorim să fim o încurajare, arătând că dreapta credinţă are cu adevărat temelii care nici astăzi nu pot fi clătinate, iar pentru ceilalţi să fim în-dreptare care să-i aducă mai aproape de ţinta ultimă o dorului uman: Adevărul care este Isus Cristos, “Unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii”.

În vederea acestor scopuri ne întâlnim bilunar pentru a discuta, disputa şi argumenta diferite idei, cărţi sau ştiri de ultimă oră din sfera ştiinţelor, precum şi să vizionăm materiale documentare şi dezbateri. Urmarea acestui efort de exegeză a culturii este site-ul soclu.org unde postăm articole scrise de membri Societăţii.

Vă invit să vizitaţi acest blog şi să interacţionaţi pe teme de apologetică cu cei interesaţi de acest subiect. Puteţi începe cu articolul “Din Atena în oraşul meu” publicat în 20 septembrie a.c., care prezintă programul acestei societăţi.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: