Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 9

C. Să dăruim literatură creştină

În afară de cele două modalităţi deja menţionate de utilizare a literaturii creştine, cunoaşterea cărţilor şi prezentarea lor altor persoane, mai există şi un al treilea – şi anume dăruirea cărţilor. În vremuri de restrişte, ca daruri în ocazii speciale sau pur şi simplu ca semne ale dragostei şi aprecierii noastre, putem să dăm prietenilor cărţi alese în mod inspirat. Cărţile nu sînt ieftine; dar multe cărţi bune sînt totuşi mai ieftine decât discurile, casetele sau discurile compacte şi adesea cu mult mai ieftine decât mapele cu hârtie pentru scrisori. Continue reading “Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 9”

Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 8

3. Literatura devoţională

Ar trebui ca „dieta” noastră să conţină de asemenea literatură devoţională, respectiv cărţi care să ne mişte sufletul. Să citim şi să recitim aceste cărţi; să împărtăşim cu alţii conţinutul lor. Cu toţii ar trebui să avem în bibliotecile noastre anumite cărţi, indiferent de dimensiuni, la care să ne întoarcem cu bucurie atunci când suntem deprimaţi sau „puşi la zid”. Continue reading “Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 8”

Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 7

2. Lectura istorică şi biografică

Ar trebui să citim şi literatură de genul acesta. De ce biografică? Pentru că modalităţile prin care Cristos Îşi revelează harul în poporul Său sînt de o mare diversitate. Atunci când vom vedea sfinţenia şi plenitudinea vieţii altora vom fi stimulaţi să-L preamărim pe Dumnezeu pentru acest har şi vom dori să aplicăm şi noi în vieţile noastre principiile pe care El le-a instituit în ale lor. Continue reading “Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 7”

Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 6

D. Să citim o gamă variată de cărţi

Să ne variem lectura. O dietă variată este în mod evident un principiu de bază pentru menţinerea sănătăţii. Nu consumăm acelaşi fel de mâncare în fiecare zi. Aspectul mesei trebuie să stimuleze pofta de mâncare. Dacă aceste condiţii nu sînt îndeplinite, am putea dezvolta o carenţă de vitamine sau ceva de genul acesta. Continue reading “Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 6”

Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 5

B. Să citim conform unui plan

Modul în care un creştin citeşte se aseamănă cu modul în care el dăruieşte. Atunci cînd venim cu darurile noastre de bunăvoie, duminica dimineaţă, putem avea sentimentul că acestea sînt mici şi fără valoare. Dar dacă dăruim conform unui plan, vom începe să realizăm că, prin generozitatea lui Dumnezeu, dispunem de un anume procent din venitul nostru pe care îl putem da pe parcursul unui an întreg. Şi uneori ne poate surprinde chiar cît de mult putem oferi.

Principiul se aplică şi în legătură cu literatura creştină. Dacă nu citim conform unui plan, la un moment dat putem gândi în felul următor: „Am atât de puţin timp pentru lectură, încât nu cred să existe vreun avantaj în citirea cărţilor mari; mă voi limita la cele de întindere mai mică şi mai uşor de citit”. Continue reading “Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 5”

Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 4

C. Cărţile în lume

Trebuie să ne dăm seama de valoarea şi puterea cuvântului tipărit – nu numai pentru beneficiul personal, ci al întregii lumi şi pentru modul în care ne rugăm pentru literatura creştină.

Multe cărţi bune sînt traduse în alte limbi, acolo unde există relativ puţină literatură creştină. Aceste cărţi pot călători în locuri în care nici noi, nici autorii nu vom putea ajunge vreodată. În multe părţi ale lumii există astăzi creştini activi care traduc în propria lor limbă. Cărţile sînt vândute şi ajung astfel la oameni care ar dori din toată inima să citească, dar care nu au aproape nimic de citit. Trebuie să încurajăm această slujbă, nu numai personal, ci şi prin rugăciunea şi donaţiile noastre. Continue reading “Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 4”

Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 3

A. Lectura ca modalitate de acumulare

Citind ne punem în slujba lucrării pe care Isus Cristos a încredinţat-o întregii biserici. Principiul lui Paul (expus în capitolul patru din Efeseni) este acela că Isus Cristos cel înviat dă o mare variete de daruri Bisericii, arătându-şi astfel gloria prin poporul său, atât în caracterul cît şi în stilul său de viaţă.

Pentru a reflecta pe deplin întreaga glorie a Mântuitorului nostru avem nevoie de toate darurile pe care le-a dat El bisericii. Când Pavel îşi expune principiul în Efeseni patru, el insistă asupra faptului că Isus Cristos a încredinţat Bisericii misiunea permanentă a păstoririi şi învăţăturii. Continue reading “Sinclair Ferguson – De ce sa citesti carti bune – 3”