Simboluri crestine

mosaic

Lumea evanghelică este dominată de iconoclasm, deşi există, din fericire, şi excepţii, mai ales în luteranism şi anglicanism. Acesta este moştenit din teologia Reformei, mai ales pe filiera Calvin-Zwingli, şi se bazează pe o interpretare restrictivă a poruncii din Decalog care spune “să nu-ţi faci chip cioplit”.

Lumea creştină antică nu a avut însă asemenea constipaţii teologice. Pentru greci, mai ales, ca şi pentru alţi orientali, simbolul era esenţial pentru imaginalul religios uman.

Continue reading “Simboluri crestine”