Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 5

Impărţirea cărţii Apocalipsei potrivit Bibliei ediţie Scofield

Introducere 1:1-3

I Mesajele D-lui înviat către cele şapte biserici 1:4-3:22

II Deschiderea sulului cu şapte peceţi cap. 4-6 si 8:1

III Parentehic: Evreii şi neamurile mântuite în timpul necazului cel mare cap. 7 Continue reading “Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 5”

Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 3

Matei cap. 13

(Explicaţii extrase din Biblia Scoffield)

–    Aceste şapte parabole din Matei 13 numite de Dl. “tainele împărăţiei cerurilor” (v. 11), luate împreună descriu rezultatul prezenţei Evangheliei în lume în timpul de astăzi al semănării Cuvântului, care începe cu lucrarea personală a D-lui Isus şi sfârşeşte cu secerişul (v. 40-43). Rezultatul este amestecul de grâu şi neghină, peşti buni si peşti răi, in sfera activităţii creştine. Continue reading “Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 3”

Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 2

La sfârşit incerc să vă redau introducerea la cartea Apocalipsei, pe care am găsit-o  in Scoffield:

Autor: Ioan
Tema- Deznodământul
Data – 95

Apocalips=dezvăluire (descoperire) aceea ce era inainte ascuns sau necunoscut. In desfăşurarea acestei teme centrale Isus Cristos e relevant in glorie in contrast cu prezentarea sa in cele patru evanghelii. În Apoc. Cristos apare in relaţie cu timpul ca “Cel ce a fost si Cel ce vine” (1:4). Apoc. relatează: Continue reading “Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 2”