Catehismul anglican – 15 – Sfantul botez

anglican2

Sfântul botez

Î. Ce este sfântul botez?
R. Sfântul botez este sacramentul prin care Dumnezeu ne adoptă în calitate de copii ai lui şi ne face membri ai Trupului lui Cristos, Biserica, şi moştenitori ai împărăţiei lui Dumnezeu.

Continue reading “Catehismul anglican – 15 – Sfantul botez”

Catehismul anglican – 12 – Slujirea

anglican2

Slujirea

Î. Cine sunt slujitorii Bisericii?
R. Slujitorii Bisericii sunt laicii, episcopii, preoţii şi diaconii.

Continue reading “Catehismul anglican – 12 – Slujirea”

Rădăcinile contează

darrell_bock.jpg

Darrell Bock, profesor de studii neotestamentare la Dallas Theological Seminary, a publicat nu demult pe situl Christianity Today un scurt articol cu titlul de mai sus.

În acest text, biblistul american încearcă să răspundă la întrebarea “cu era posibila oxtodoxia – în sensul etimologic, de “dreaptă credinţă”, al acestui termen – înainte să existe un canon fixat al Noului Testament.

Continue reading “Rădăcinile contează”