24 septembrie 1974 – Răspuns solicitare informaţii soldat Tr. Severin

UM O2855 Tr. Severin. Biroul de Contrainformaţii
Nr. 00/11.945 din 24.09.1974Către,
Inspectoratul Judeţean de Securitate Iaşi

Urmare la adresa dvs nr. 113/NI/00102177 din 03.08.74 cu privire la sold.XXXXX TR (?) Tr. Severin vă comunicăm faptul că la data de 15.09.1974 s-a obţinut o notă extras după scrisoarea expediată de susnumitul către MÎNĂSTIREAN DAN prin care îi comunică unele preocupări mistico-religioase pe care acesta le are în portul Tr. Severin.

Continue reading “24 septembrie 1974 – Răspuns solicitare informaţii soldat Tr. Severin”