Catehismul anglican – 18 – Speranta crestina

anglican2

Speranţa creştină

Î. Ce este speranţa creştină?
R. Speranţa creştină înseamnă să trăieşti cu încredere în înnoirea şi în plinătatea vieţii şi să aştepţi venirea lui Cristos în glorie şi realizarea scopului lui Dumnezeu pentru lume.

Continue reading “Catehismul anglican – 18 – Speranta crestina”

Roman Melodul – Din Utrenia la Naşterea Domnului

christmas2.jpg

Betleemul a deschis Edenul; veniţi să vedeţi!
Am găsit în ascuns desfătarea;
Veniţi să primim bucuria Raiului în mijlocul peşterii.
Acolo a dat colţ rădăcina neudată
A cărei înflorire aduce iertare.
Acolo se găseşte fântâna nesăpată
Din care David a voit cândva să bea
Acolo fecioara a născut prunc
Şi a stins pe dată setea lui Adam şi a lui David.
De aceea, haideţi să ne grăbim către acest loc
În care s-a născut un copilaş
Care este Dumnezeu din veac.