23 aprilie 1975 – Scrisoare interceptata

Prodăneşti

23 aprilie 1975

Iubiţi fraţi în Domnul Isus

Bucuria de a ne şti uniţi în dragostea aceluiaşi tată, născuţi din acelaşi trup şi sânge şi crescuţi sub ploile blânde ale aceluiaşi Duh, ne face să dorim unii după alţii şi să ne apropiem în gând, chiar şi atunci când suntem despărţiţi.

„Deci vouă tuturor cari sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu (în Iaşi) chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu şi de la Domnul nostru Isus Hristos” Rom. 1:7 Continue reading “23 aprilie 1975 – Scrisoare interceptata”