21-23.11.08 – Trei zile de rugaciune si de post pentru Iran

iranianchristian

Ca răspuns la un an de persecuţie şi la iminenta aprobare a unei legi care face ca sentinţa cu pedeapsa capitală să fie obligatorie pentru toţi bărbaţii musulmani care se întorc la Cristos şi care face ca toate femeile musulmane care se întorc la Cristos să primească închisoare pe viaţă, conducătorii bisericilor din Iran fac apel la rugăciune şi la post între 21 şi 23 noiembrie, 2008.
Ei ştiu că nu au influenţă asupra tribunalelor omeneşti, dar vor să-şi aducă pricina înaintea tribunalului ceresc.
Continue reading “21-23.11.08 – Trei zile de rugaciune si de post pentru Iran”

30 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 34

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliul Gh.
Buşteni

30.03.1988

Notă informativă

Lecţiunea biblică ţinută duminică 27 martie la biserica baptistă de către bătrânul LAZĂR a provocat un conflict.

DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU, speculând utilizarea nu prea inspirată a unui verset biblic de către LAZĂR, a lovit în acesta foarte necreştineşte dar într-un diabolic de inteligent şi irefutabil, reuşind – ceea ce a şi urmărit, în primul rând – să demonstreze cât este el de doct în teocraţie şi cum, pasămite nu-i promovat la amvon EL ci alţii care …

Continue reading “30 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 34”

19 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 33

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

19.03.1988

Notă informativă

Sursa informează că duminică 13 martie a.c. şi-a făcut prezenţa la biserica baptistă MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ.

Acesta, ca de obicei în ultimul timp îl caută pe XXXXX şi ia loc în bancă lângă acesta.

Au discutat în tot timpul programului fără a fi invitat vreo unul din ei să vorbească la amvon.

Continue reading “19 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 33”

05 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 32

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

05.03.1988

Notă informativă

Sursa informează că pastorul XXXXX [Morcan Iosif]de la biserica baptistă sesizând faptul că s-au format amiciţii separat, pe grupuri şi grupuleţe, îndeosebi de către MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ şi XXXXX a atras atenţia că faptul acesta poate duce la dezbinare aşa cum s-a întâmplat în vechime şi că de aceea domnul a atras atenţia ca în adunare toţi să fie unul de la copil la bătrân, cum spune în LEVETIC.

Continue reading “05 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 32”

Neolegionarii de la CivicMedia au luat-o iarasi razna

nouadreapta

Vulgata desuetului (şi periculosului) naţionalism de sorginte legionară promovat astăzi în România susţine că “a fi român, înseamnă a fi ortodox”, şi, reciproc, că “dacă cineva nu este ortodox, acela nu poate fi român” (“verde”).

Asemenea aberaţii, propovăduite cu aplomb (şi cu gloanţe ucigaşe) în perioada interbelică, în condiţiile unei crize mondiale asemănătoare cu cea de acum, au reapărut cu neruşinare, în condiţiile libertăţii obţinute după 1989. Ca întotdeauna, în perversitatea lor, mişcările totalitare se folosesc de mecanismele democratice pentru a ajunge la putere şi apoi omoară democraţia. Să sperăm totuşi că România a învăţat lecţia interbelică şi nu va repeta istoria nefastă de atunci.

Civic Media este o instituţie (şi o reţea de agenţi de opinie conspiraţi) în care s-au aciuat o mulţime de activişti ai Noii Drepte, una dintre etichetele sub care se ascunde abjecta mişcare leginară renăscută. Pornind de la vulgata enunţată mai sus, una dintre ţintele predilecte ale acestor extremişti terorişti ai condeiului sunt ne-ortodocşii.

Continue reading “Neolegionarii de la CivicMedia au luat-o iarasi razna”

23 februarie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 31

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

23.02.1988

Notă informativă

Referitor la MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ sursa informează că acesta, în ultimul timp este prezent la adunări, deşi sporadic, fără a mai participa la activităţile de evanghelizare sau lecţiuni biblice.

Continue reading “23 februarie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 31”

9 februarie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 30

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

09.02.1988

Notă informativă

Duminică 31.01 a.c. dimineaţa la biserica baptistă – XXXXX a transmis salutul „surorei” XXXXX care se află în S.U.A., CALIFORNIA cu ocazia sărbătorilor.

Continue reading “9 februarie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 30”

Postolache reloaded – final

Începând de mâine, voi afişa pe blog ultima serie de note informative elaborate de vajnicul slujitor al patriei socialiste cu numele conspirativ “Postolache”, alias “Fratele Zaharia”.

Vă doresc lectură distractivă.

31 decembrie 1988 – Nota Vatra-Dornei

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi
Securitate – Serviciul I

Către, I.J. Suceava al M.I. – Securitate

Notă

MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, lucrat prin D.U.I. în cadrul problemei „Culte – secte”, împreună cu XXXXX, semnalat cu activitate intensă pe linia cultului „C.D.E.” [Creştin după Evanghelie], se va afla în perioada 31.12.1988 – 02.01.1989 în localitatea Vatra-Dornei, jud. Suceava la XXXXX.

Rugăm ca prin mijloacele de care dispuneţi să luaţi măsuri de supraveghere informativă a persoanelor menţionate, trimiţându-ne datele obţinute în vederea exploatării; cazurile fiind în controlul Direcţiei I.

Şeful Securităţii Jud. Iaşi
Colonel Ciurlău Constantin

19 decembrie 1988 – Raport informativ Mihai

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
Serviciul I

19 XII 1988

Raport informativ

La întâlnirea avută cu informatorul „Mihai” acesta a relatat faptul că în rândul credincioşilor neoprotestanţi există o serie de tineri care alcătuiesc aşa-zisa „grupă a intelectualilor”, printre aceştia numărându-se XXXXX, MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ şi XXXXX care, datorită faptului că „au lucrat mai mult pentru a se pregăti, pentru a ne documenta”, au devenit mai pricepuţi, ceea ce face să se bucure de apreciere în rândul credincioşilor.

În cadrul discuţiilor cu informatorul „Mihai” nu au mai rezultat alte aspecte.

Lt. Coresciuc Isidor

22 noiembrie 1988 – Nota-raport

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
22.11.1988

Notă-raport

privind modul cum au fost exploatate materialele „T” [1] în măsurile întreprinse asupra elementelor din atenţie din problema culte-secte.

În baza ordinului dat cu prilejul analizei din luna octombrie 1987,  am verificat modul în care au fost exploatate materialele furnizate de Serviciul „TOT” în controlul […] ce fac obiectul problemei culte – secte.

Continue reading “22 noiembrie 1988 – Nota-raport”

23 octombrie 1988 – Nota

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
Către, Ministerul de Interne
Departamentul Securităţii Statului – Direcţia I – Bucureşti
Notă
Raportăm următoarele:
În ultima perioadă se constată o frecvenţă mai mare a emisarilor cultelor neoprotestante care, cu ocazia sejurului municipiului Iaşi participă la activităţi specifice de la casele de adunare şi în special la comunitatea baptistă.
Continue reading “23 octombrie 1988 – Nota”

27 iulie 1988 – Raport informativ Mihai

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Serviciul I
27.07.1988
Raport informativ
La întâlnirea din 27 iulie 1988, sursa „MIHAI” a relatat următoarele:
În ziua de duminică 17 iulie 1988, la Casa de adunare a „CDE” [Creştini după Evanghelie] din Iaşi, au fost prezenţi MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, XXXXX, XXXXX, primii doi sunt baptişti şi ultimul aparţine cultului „CDE”.
Cei doi au asistat la adunare, nu a luat nici unul cuvântul la amvon, la încheiere MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ a spus o rugăciune.
Continue reading “27 iulie 1988 – Raport informativ Mihai”

Biserica Strajerul la ceas aniversar

strajerul_logo

Diminică  9 noiembrie Biserica Penticostală Străjerul celebrează zece ani de la înfiinţarea sa. Pentru mai multe informaţii despre această biserică, şi, de ce nu, o posibilă participare le serviciile de cult ale bisericii, vă rugăm sa vizitaţi link-ul de mai sus.

Astăzi, sâmbătă 8 noiembrie, a avut loc la Casa de cultură “Mihai Ursachi” o foarte interesantă dezbatere cu tema “Locul Bisericii Penticostale în România şi în Iaşi”, cu participarea Conf. Dr. John Tipei, Rectorul Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti şi a Pastorului Emil Căileanu, din Iaşi.

Mâine cu ocazia acestei aniversări, voi afişa un text analitic scris de Conf. Dr. Dănuţ Jemna, prezbiterul Bisericii Străjerul, pe tema dezbaterii de astăzi.

Să aveţi o duminică binecuvântată!

PS De asemenea, transmitem aceleaşi urări de binecuvântare Bisericii Baptiste Bunavestire, din strada Sărăriei, care mâine celebrează şi ea 80 de ani de existenţă.

15 iulie 1988 – Notă despre vecini

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
Serviciul „F”
Către Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
Serviciul I
Notă
La adresa dv. nr. 1/113/V.4/0093836 din 14.07.1988, privind pe numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, fiul lui Ioan şi Mina, născut la 30.11.1954 în Iaşi, domiciliat în Iaşi, Strada Columnei nr.18, bl.K6, parter, ap.4, de profesie economist la Cooperativa „Prestaţiunea” Iaşi, vă comunicăm următoarele:
Continue reading “15 iulie 1988 – Notă despre vecini”

21 iunie 1988 – Notă de stadiu in DUI Ideologul

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

21.06.1988

Notă de stadiu în D.U.I. „IDEOLOGUL”

În dosarul de urmărire informativă „IDEOLOGUL”, privind pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, conform planului aprobat de conducerea securităţii, de la ultima analiză şi până în prezent s-au luat măsuri pentru obţinerea de date cât mai complete, pe baza cărora să se acţioneze în direcţia limitării influenţei negative ale acestuia în rândul masei de credincioşi, [1] adâncirea disensiunilor dintre XXXXX [Morcan Iosif] şi obiectiv, [2] compromiterea lui MĂNĂSTIREANU faţă de conducerea cultului şi a unor emisari şi relaţii din emigraţie. [3]

Continue reading “21 iunie 1988 – Notă de stadiu in DUI Ideologul”

30 martie 1988 – Raport informativ Cooperativa Prestatiunea

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
Serviciul II
30.03.1988
Raport informativ
Din discuţiile purtate cu sursa oficială „B.M.” din cadrul Cooperativei „Prestaţiunea” Iaşi referitoare la numitul Mănăstireanu Dănuţ au rezultat următoarele:
Continue reading “30 martie 1988 – Raport informativ Cooperativa Prestatiunea”

Re-membering – un blog de explorat

Vă prezint astăzi blogul Re-membering, al domnului Cristian Dumitrescu, membru al comunităţii adventiste din România.

Scopul blogului este deconspirarea colaboraţionismului cu regimul comunist al unor lideri adventişti români, dar şi sublinierea eroismului altor membri ai acestei comunităţi în condiţiile vitrege ale represiunii totalitare dinainte de 1989.

Nu-l cunosc pe domnul Dumitrescu, dar ceea ce face el pe acest blog este, cred eu, o restituţie absolut necesară. Iar modul în care o face, cu acribie şi decenţă fermă, îl onorează. Câtă distanţă între această mostră de cavalerism şi modul oţărât şi grobian în care s-a discutat în lunile din urmă chestiunea deconspirării în mediile evanghelice de la noi.

Continue reading “Re-membering – un blog de explorat”

2 septembrie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 29

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
02.09.1987

Notă informativă

Duminică 30 aug. a.c. la adunarea de după amiază, condusă de pastorul XXXXX, fiind prezent – după o îndelungată absenţă – şi MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ.
În cuvântul său XXXXX s-a referit la unele probleme privind prezenţa la adunări a membrilor bisericii baptiste – „părtăşia frăţească”.
Continue reading “2 septembrie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 29”

17 august 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 28

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
17.08.1987

Notă informativă

Duminică 16 aug. a.c. DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU în alocuţiunea sa despre „IDOLATRIA ŞI TATĂL MINCIUNII”:
„…De multe ori este chiar periculos să spui adevărul şi oamenii se feresc să spună lucrurilor pe nume. Ei sunt obligaţi să aprobe când li se spune că este deşi lipseşte cu desăvârşire şi mai ales că mergem din bine în mai bine atunci când lucrurile stau exact invers. Într-o lume coruptă, nevoită să fure pentru a putea trăi, o lume care umple cârciumile şi în care divorţurile au luat proporţii alarmante, o lume al cărei stăpân este TATĂL MINCIUNII, noi creştinii suntem cu adevărat o lumină?
Şi ceilalţi îşi zic creştini şi o spun cu convingere. Suntem mai creştini decât ei numai pentru că ne numim baptişti? Pentru că cel mai rău lucru este că mulţi dintre noi ne credem înăuntru şi în realitate suntem în afară.
Continue reading “17 august 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 28”

17 august 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 27

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
17.08.1987

Notă informativă

Vineri 14 aug. a.c. în faţa unui foarte redus număr de pocăiţi, XXXXX a condus ora de rugăciune iar bătrânul XXXXX a făcut o expunere savantă despre PĂCAT.
Duminică 16 aug. a.c. dimineaţă după o oră de rugăciune trasă de păr de către XXXXX ginerele lui XXXXX, XXXXX a ţinut lecţiunea biblică.
XXXXX, după ce a anunţat că la CONGRESUL de la BUCUREŞTI la care a luat parte, s-a anunţat că se vor da examene pentru o nouă serie de viitori pastori – tinerii care doresc să candideze să se pregătească foarte serios – a vorbit apoi despre LUMINĂ.
Continue reading “17 august 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 27”

28 iulie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 26

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
28.07.1987

Notă informativă

Duminică 26 iulie a.c. biserica baptistă a avut oaspeţi din INDIA. [1] Un smolit scund cu burticică, ochelari cu rame albe şi sandale de plajă. Vorbea atât de repede încât lui MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ îi era greu să traducă. A adus salutul fraţilor din INDIA, asigurând că aceştia se roagă pentru fraţii din ROMÂNIA. Dumnealui pe lângă alte atribuţiuni răspunde de o biserică „cam cât” a noastră formată din oameni sărmani… Lucrez mult cu tinerii – a zis el – şi aceştia au cel mai mare zel în lucrarea de trezire. Să vă rugaţi pentru ei, pentru toţi tinerii şi pentru sfinţii din India căci domnul se va îngriji…”
Când să coboare de pe podium, DĂNUŢ l-a oprit şi i-a spus că fraţii sunt dornici să afle amănunte despre lucrarea din INDIA.
Smolitul s-a executat:
Continue reading “28 iulie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 26”

20 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 25

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
20 iunie 1987
Notă informativă
Pe data de 19 iunie a.c. orele 16 m-am întâlni cu XXXXX.
„Azi să nu lipseşti de la biserică – a zis el – şi vezi poate vine şi XXXXX cu fetele, căci avem oaspeţi, nişte fraţi din AMERICA.
Au mers nişte tineri la locul unde sunt cazaţi şi au făcut repetiţie ca să cânte împreună. O să fie frumos să ne bucurăm împreună în domnul şi să aflăm veşti noi.”
Continue reading “20 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 25”

15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 24

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
15 iunie 1987

Notă informativă

Vineri 12 iunie a.c. DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU arătând că nu mai avea cine slăvi pe dumnezeu deoarece ABEL fusese ucis iar CAIN trebuia să se ascundă de faţa ziditorului, SATAN a încercat ca şi personalul ceresc să renunţe la a mări pe creator şi să-l laude pe el, pe DIAVOLUL.
„Lucrul acesta se întâmplă şi în zilele noastre… Am văzut în oraş o mare mulţime, de toate vârstele şi categoriile sociale. Ţărani care au lăsat culturile acum când muncile sunt în toi, elevi şi studenţi care au întrerupt cursurile, muncitori care au părăsit maşinile şi funcţionari care au părăsit birourile.
Autobuze şi alte maşini care consumă tone de combustibil în timp ce cursele spre alte localităţi circulă sporadic, ca să nu mai vorbim de cazare, masă, costumaţii. Şi pentru ce atâta cheltuială? Pentru a slăvi pe dumnezeu? Nu! Ci pentru a lăuda un om, o idee, o ideologie. Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă într-o zi am ieşi toţi creştinii în stradă cântând, lăudând şi preamărind pe dumnezeu? Vă puteţi închipui că nimeni nu ne-ar aplauda deşi aceasta ar fi mărturia celui mai curat cuget.”
Continue reading “15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 24”

15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 23

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
15.06.1987

Notă informativă

La adunările din 5 şi 7 iunie a.c. a participat XXXXX fost pastor la IAŞI.
ŢEPEŞ I. s-a mirat că nu cunosc această somitate.
„Ce mi-au auzit urechile despre ce se întâmplă la voi la IAŞI mie mi-e ruşine ca să zic că sunteţi creştini. Să mă iertaţi dar noi eram legaţi în lanţuri câte trei în puşcărie. Şi dacă am văzut că nu ne mai slăbeşte un pic, ca să nu ne strângă aşa de tare, ce credeţi c-am făcut? Am cântat.
A venit unul la mine şi mi-a spus că-i trebuie numaidecât nişte bani, c-a făcut o boacănă la serviciu şi-l arestează…
Am zis omului acela că asta nu-i o nenorocire. Puşcăria-i cea mai înaltă şcoală.
Acolo oamenii se deşteaptă şi ajung mari, cum au ajuns GHEORGHIU DEJ şi tovarăşul CEAUŞESCU, conducători…
Continue reading “15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 23”

26 mai 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 22

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
26 mai 1987

Notă informativă

Când şi ce fel mai munceşte DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU dacă tot timpul se plimbă?
Duminică 17 mai a.c. a fost la ORADEA de unde a adus salutul bisericii şi a fratelui NEGRUŢ PAUL şi …
„Mai ales vă transmit salutul fratelui XXXXX, [John Stott] al bisericii sale, cea mai mare din LONDRA şi din toată ANGLIA, al cărei pastor reverend este cât şi al tuturor fraţilor din ANGLIA. Fratele XXXXX [Stott] a scris 65 de cărţi creştine, este cavaler al celui mai înalt ordin şi capelan al reginei ANGLIEI. [1]
Dânsul m-a rugat să vă transmit că are o dragoste deosebită pentru biserica din IAŞI, pentru toţi fraţii de aici …
Continue reading “26 mai 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 22”

13 aprilie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 21

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
13.04.1987

Notă informativă

Sâmbătă 11.04 a.c. am dat curs repetatelor invitaţii ale lui XXXXX [Stan Mihai] şi între orele 16,12-21,19, spre marea lui bucurie şi satisfacţie l-am vizitat şi am suportat cu stoicism torturile lui. Norocul meu că pentru aproximativ o oră am fost lăsat în compania soţiei, el trebuind să meargă la Oficiul P.T.T.R. nr. ??? Tătăraşi pentru a ridica un colet pe care l-a trimis cineva din ORADEA. La întoarcere XXXXX [Stan Mihai] şi-a avertizat soţia să nu desfacă coletul, să aibă răbdare până îl va desface el.
Şi torturile au continuat…
Continue reading “13 aprilie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 21”

23 martie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache -20

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
23.03.1987

Notă informativă

Duminică dimineaţă 15.03 a.c. XXXXX a lipsit din IAŞI fiind prezent la SCÂNTEIA.
Prilej pentru Berbec să se afirme. S-a şi precipitat la amvon amintind că mai este har, îndemnând să se cânte cu mult duh, anunţând despre existenţa a peste 20 de bolnavi care „este bine să-i vizităm şi să-i mângâiem”, apoi că pe data de 22.03 va avea loc adunarea electivă sau pe data de 29.03 cu oricâţi vor fi prezenţi, în cazul că nu se va întruni numărul statutar pe data de 22.03.
Continue reading “23 martie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache -20”

27 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 19

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
27.01.1987

Notă informativă

Cu ocazia lecţiunii biblice din 25 ian. MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ a zis:
„Cu riscul de a fi acuzat de erezie sau de răscoală în biserică sunt împotriva interpretărilor că acei creştini care greşind sunt daţi, cum spune ap. PAVEL, pe mâna satanei, mai pot beneficia de mântuire. Pentru că tocmai unora astfel de aşa zis fraţi facem un pas înainte, unul înapoi şi chiar doi paşi înapoi. Căci bisericile sunt pline de oameni care au intrat pe uşa din dos …
Continue reading “27 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 19”

14 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 18

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
14.01.1987

Notă informativă

În urma îndemnului lui XXXXX rugăciunea la subiect a lui MÎNĂSTIREANU DAN:
„Îţi mulţumim doamne că tu ne dai nu numai har ci pui în inimile noastre acea dragoste prin care noi ne jertfim unii altora şi astfel primim ca o binecuvântare pachetele ce ni se trimit spre ajutorarea copiilor tăi sărmani. Binecuvântează tu fraţii din conducerea cultului din ţară şi din toată lumea ca ei să poată face lucrarea ta.
Continue reading “14 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 18”