Otniel Veres – Protestanți sau neoprotestanți?

Protestanți sau neoprotestanți?.

Otniel Veres, intr-un text mai vechi merge pe aceeasi directie, a respingerii utilitatii termenului ‘neoprotestant’ si in incadrarea comunitatilor denumite astfel in genul prixim ‘protestanti’, cu diferenta specifica ‘evanghelici’ daca este sa folosim o analogie biologica.

26 noiembrie 1984 – Notă

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi
Securitate – Serviciul I
26 XI 1984

Către Serviciul II

Conform ordinului primit cu ocazia analizei stadiului muncii informative în problema culte neoprotestante, conducerea securităţii judeţ[ene]. a ordonat ca materialele privind pe numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, fiul lui Ioan şi Mina, născut la 30 XI 1954 în Iaşi, cu domiciliul în str. Columnei nr.18, bloc K6, parter, ap.4, economist la I.P.M.P., să fie transferate la Serviciul I pentru a fi lucrat la problemă prin D.U.I., urmând ca ofiţerul ce răspunde de obiectiv să-l încadreze informativ la locul de muncă.

Şeful Serviciului I,
Col. Andronache Ovidiu