11 aprilie 1977 – Declaraţie la interogatoriu

11 aprilie 1977
Dată în faţa noastră
Lt. col. Mihai […] [1]

Declaraţie

Subsemnatul, Mănăstireanu Dănuţ născut la 30 nov. 1954 în Iaşi fiul lui Ioan şi Mina, student anul III la Facultatea de ştiinţe economice, căsătorit, cu un copil, membru UTC, cu serviciul militar satisfăcut, fără antecedente penale, domiciliat în Iaşi str. Moara de foc, nr. 23 A, declar următoarele:

Fiind chemat astăzi 11 aprilie la organele de Securitate, ca membru al Bisericii Baptiste din Iaşi mi s-a cerut să dau o declaraţie în cazul pastorului baptist XXXXX [Ţon Iosif], despre care arăt [2] Continue reading “11 aprilie 1977 – Declaraţie la interogatoriu”

Advertisement

30 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 34

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliul Gh.
Buşteni

30.03.1988

Notă informativă

Lecţiunea biblică ţinută duminică 27 martie la biserica baptistă de către bătrânul LAZĂR a provocat un conflict.

DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU, speculând utilizarea nu prea inspirată a unui verset biblic de către LAZĂR, a lovit în acesta foarte necreştineşte dar într-un diabolic de inteligent şi irefutabil, reuşind – ceea ce a şi urmărit, în primul rând – să demonstreze cât este el de doct în teocraţie şi cum, pasămite nu-i promovat la amvon EL ci alţii care …

Continue reading “30 martie 1988 – Delatiunile informatorului Postolache – 34”

21 iunie 1988 – Notă de stadiu in DUI Ideologul

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

21.06.1988

Notă de stadiu în D.U.I. „IDEOLOGUL”

În dosarul de urmărire informativă „IDEOLOGUL”, privind pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, conform planului aprobat de conducerea securităţii, de la ultima analiză şi până în prezent s-au luat măsuri pentru obţinerea de date cât mai complete, pe baza cărora să se acţioneze în direcţia limitării influenţei negative ale acestuia în rândul masei de credincioşi, [1] adâncirea disensiunilor dintre XXXXX [Morcan Iosif] şi obiectiv, [2] compromiterea lui MĂNĂSTIREANU faţă de conducerea cultului şi a unor emisari şi relaţii din emigraţie. [3]

Continue reading “21 iunie 1988 – Notă de stadiu in DUI Ideologul”

15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 24

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
15 iunie 1987

Notă informativă

Vineri 12 iunie a.c. DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU arătând că nu mai avea cine slăvi pe dumnezeu deoarece ABEL fusese ucis iar CAIN trebuia să se ascundă de faţa ziditorului, SATAN a încercat ca şi personalul ceresc să renunţe la a mări pe creator şi să-l laude pe el, pe DIAVOLUL.
„Lucrul acesta se întâmplă şi în zilele noastre… Am văzut în oraş o mare mulţime, de toate vârstele şi categoriile sociale. Ţărani care au lăsat culturile acum când muncile sunt în toi, elevi şi studenţi care au întrerupt cursurile, muncitori care au părăsit maşinile şi funcţionari care au părăsit birourile.
Autobuze şi alte maşini care consumă tone de combustibil în timp ce cursele spre alte localităţi circulă sporadic, ca să nu mai vorbim de cazare, masă, costumaţii. Şi pentru ce atâta cheltuială? Pentru a slăvi pe dumnezeu? Nu! Ci pentru a lăuda un om, o idee, o ideologie. Ce credeţi că s-ar întâmpla dacă într-o zi am ieşi toţi creştinii în stradă cântând, lăudând şi preamărind pe dumnezeu? Vă puteţi închipui că nimeni nu ne-ar aplauda deşi aceasta ar fi mărturia celui mai curat cuget.”
Continue reading “15 iunie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 24”

13 aprilie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 21

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
13.04.1987

Notă informativă

Sâmbătă 11.04 a.c. am dat curs repetatelor invitaţii ale lui XXXXX [Stan Mihai] şi între orele 16,12-21,19, spre marea lui bucurie şi satisfacţie l-am vizitat şi am suportat cu stoicism torturile lui. Norocul meu că pentru aproximativ o oră am fost lăsat în compania soţiei, el trebuind să meargă la Oficiul P.T.T.R. nr. ??? Tătăraşi pentru a ridica un colet pe care l-a trimis cineva din ORADEA. La întoarcere XXXXX [Stan Mihai] şi-a avertizat soţia să nu desfacă coletul, să aibă răbdare până îl va desface el.
Şi torturile au continuat…
Continue reading “13 aprilie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 21”

4 iulie 1987 – Nota de stadiu in DUI Ideologul

Prima mea maşină de scris a fost introdusă clandestin în ţară de nişte prieteni elveţieni, soţii Albert şi Jeanne Dufour
Mărturisesc acum că, contrar legii, n-am declarat-o niciodată la Miliţie

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Serviciul I

Notă de stadiu în D.U.I. „IDEOLOGUL” din Iaşi

În perioada de la ultima analiză şi până în prezent, în Dosarul de Urmărire informativă privind pe „IDEOLOGUL” MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, s-a acţionat pentru realizarea sarcinilor şi măsurilor ordonate, care au vizat în special:
– Adâncirea disensiunilor dintre XXXXX [Morcan Iosif], membrii comitetului şi „IDEOLOGUL”; [1]
– Compromiterea lui „IDEOLOGUL” faţă de unii emisari şi relaţii din emigraţie, [2] scop în care au fost întreprinse următoarele măsuri:
Continue reading “4 iulie 1987 – Nota de stadiu in DUI Ideologul”

27 martie 1987 – Plan de masuri

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Serviciul I

Plan de măsuri
privind măsurile combinative ce vor fi întreprinse în D.U.I. „IDEOLOGUL”

În conformitate cu planul de măsuri întocmit anterior, aprobat de conducerea Securităţii Judeţene, în D.U.I. privind pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ „IDEOLOGUL”, s-a acţionat în direcţia determinării de a nu mai face comentarii politice tendenţioase în predicile ţinute la adunarea credincioşilor baptişti şi pentru a-şi limita relaţiile cu emisari veniţi pe linia cultelor neoprotestante.

Continue reading “27 martie 1987 – Plan de masuri”

14 octombrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 10

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

14 oct.1986

Notă informativă

Duminică 5 oct. a.c. cu ocazia cinei, XXXXX a reamintit despre adunarea generală din 12 oct. „căutaţi să participaţi cât mai mulţi pentru a nu fi obligaţi s-o amânăm, căci avem probleme disciplinare deosebite de discutat şi pe care nu este bine să le amânăm.”

După amiază s-a sărbătorit ziua tinerilor. Pe scenă, în partea stângă, studenţii şi ceilalţi de seama lor, în partea dreaptă, preşcolarii şi şcolarii. Recitări, cvartrete, duete, cor, scenete etc.

Continue reading “14 octombrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 10”

%d bloggers like this: