12 ianuarie 1975 – Citat scrisoare catre Mihai Enea

MINISTERUL DE INTERNE
U.M. 0947
[…] – 12 I 1975

M.I. Insp. Jud. Iaşi – Securitate
Ind. 113/N.I.

O sursă a unităţii noastre m-a informat că obiectivul dv. „CHITARISTUL” i-a relatat lui XXX [Mihai Enea] din Bucureşti: bl. D9, sc. A, ap. 2, Drumul Taberei următoarele:

… Aş dori din toată inima ca dialogul nostru să fie fructuos din toate punctele de vedere.

Continue reading “12 ianuarie 1975 – Citat scrisoare catre Mihai Enea”

28 noiembrie 1974 – Scrisoare catre Mihai Enea – 3

Un alt subiect de care m-am lovit şi la care am meditat în ultimul timp este acela al dogmatismului şi elasticităţii. Am plecat de la o afirmaţie din prefaţa volumului „Scrisori provinciale” de Pascal, apărut nu demult la noi. Acolo se spunea că în plină epocă a filozofiei strict structurate şi dogmatice care afirma că poate crea un sistem perfect care să ofere rezolvare tuturor problemelor (Kant, Hegel), Pascal se ridică împotriva filozofiei (înţeleasă în acest fel) şi formulează o filozofie nesistematică, elastică, dialectică în acelaşi timp. Concluzia este că Pascal, gânditor profund creştin ţine seama cu precădere de factorul om, care nu poate fi încadrat în nişte legi fixe, care poate fi acum la plus infinit şi în clipa următoare la celălalt pol. Aici văd eu defectul fundamental al tuturor sistemelor religioase creştine. Toate şi-au formulat un sistem doctrinar fix şi orice depăşire a lor constituie păcat. Să fie aşa în Biblie? Să fie aşa la D-zeu? Nu, dimpotrivă, legile lui D-zeu exprimă un înalt spirit dialectic, o deosebită elasticitate. Un singur exemplu aş da, anume unul folosit şi de Dl. Isus. Legea celor zece porunci spune: „Să nu faci nici o lucrare în ziua Sabatului”. Totuşi dacă Sabatul era a opta zi de viaţă a unui copil din casa unui israelit, circumciziunea se făcea în acea zi. Trecând acum la viaţa noastră personală văd că suntem foarte tentaţi să privim lumea şi îndeosebi pe oameni printr-un sistem de păreri, concluzii, prejudecăţi ale noastre care de fapt alcătuiesc doctrina noastră personală.

Continue reading “28 noiembrie 1974 – Scrisoare catre Mihai Enea – 3”

28 noiembrie 1974 – Scrisoare catre Mihai Enea – 2

Despre „lucrare” am avut într-adevăr o părere influenţată puternic de sistemele doctrinare cu care am avut contact.

Îmi dau seama că nici acum nu am o lumină absolut clară în acest sens, dar mă rog D-lui să-mi descopere el acest lucru şi ştiu că o va face la timpul potrivit.

Continue reading “28 noiembrie 1974 – Scrisoare catre Mihai Enea – 2”

28 noiembrie 1974 – Scrisoare catre Mihai Enea – 1

Scumpul meu frate,

Cred că ai aşteptat îndelung răspunsul meu, care nu mai sosea. Te rog să mă ierţi pentru această întârziere. Timpul care a trecut de la primirea scrisorii tale a constituit pentru mine o perioadă de lupte spirituale, de reconsiderări, de confirmări, de consolidare a unor realităţi în viaţa mea. Îţi voi spune însă mai încolo despre asta. Acum vreau să-ţi anunţ o noutate care cred că va constitui pentru amândoi o mare bucurie. Probabil, dacă Dl. va îngădui, voi face în acest an Revelionul la Bucureşti împreună cu logodnica mea. Mi-ar părea bine dacă planul lui D-zeu cu privire la voi va îngădui să ne întâlnim în aceste zile.

Continue reading “28 noiembrie 1974 – Scrisoare catre Mihai Enea – 1”

29 noiembrie 1974 – Fragment de scrisoare interceptata

MINISTERUL DE INTERNE
U.M. 0947 Iaşi
Nr. 00113653 din 29 XI 1974

Către
MINISTERUL DE INTERNE
Ins. Jud. Iaşi Securitate

La adresa dvs. nr. 00101765 din 2 VII 1974 IND/113 N.I.

O sursă a unităţii noastre ne-a informat [1] că obiectivul dv. „CHITARISTUL” i-a relatat lui XXX [Enea Mihai] din XXX [Bucureşti]:

„M-ai întrebat ce gândesc eu cu privire la problema părtăşiei. A fost o vreme când nu m-am gândit la asta şi consideram că părtăşie este orice strângere laolaltă cu credincioşii. Mai apoi mi-am dat seama că adeseori Dl. lipseşte de la aceste adunări şi am înţeles că părtăşie se face acolo unde este Dl. Acum e adevărat că eu am pe Dl. în mine şi-l duc peste tot unde merg…

Continue reading “29 noiembrie 1974 – Fragment de scrisoare interceptata”