3 august 1976 – Comunicare si solicitare de informatii la Oradea

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi. Securitate
Nr.113.NI.00 102176
Strict Secret

Din: 3.08.76

Către,
Inspectoratul Judeţean Bihor. Securitate

Vă comunicăm că deţinem informaţii neverificate că pe la sfîrşitul lunii august urmează să sosească în România numitul XXXXX [Balc Alexandru] [1] fost credincios baptist al comunităţii din Iaşi, actualmente stabilit definitiv în S.U.A. şi că în acea perioadă va locui la numitul XXXXX [Visky Ferenc], predicator în localitatea Paleu, jud. Bihor.

Continue reading “3 august 1976 – Comunicare si solicitare de informatii la Oradea”

14 septembrie 1974 – Raspuns solicitare despre Ferenc Visky la Oradea

Ferenc şi Iulia Visky

_____________________

MINISTERUL DE INTERNE
Inspectoratul judeţean Bihor. Securitate
Nr.I.2.RA.0052775 din 14.IX.1974Către,
Inspectoratul Judeţean Iaşi. Securitate

La adresa dv. nr.113. NI.00102176 din 3.VIII.1974, [1] prin care solicitaţi relaţii cu privire la XXXXX [Visky Ferenc], [2] vă comunicăm ca acesta este lucrat de către noi în d.u.i., pentru motivul că a desfăşurat şi desfăşoară activitate în cadrul dizidenţei „betaniste” [3] creată de el [4] în sînul cultelor protestante în speţă reformat. Pentru activitate similară în anul 1959 a fost condamnat la 12 ani închisoare. [5]

Continue reading “14 septembrie 1974 – Raspuns solicitare despre Ferenc Visky la Oradea”

%d bloggers like this: