Evanghelism, evanghelicism, evanghelicalism

language

Comunităţile evanghelice sunt relativ tinere pe aceste meleaguri. Puţin peste o sută cincizeci de ani, în cazul baptiştilor, aproape o sută zece ani în cazul creştinilor după Evanghelie şi circa optzeci de ani în cel al penticostalilor înseamnă foarte puţin pe scara istoriei, comparativ cu comunităţile catolice şi mai ales cu cele ortodoxe majoritare de la noi.

Una dintre problemele inerente comunităţilor tinere, alături de aceea a identităţii, şi strâns legată de aceasta, este problema limbajului în general şi aceea a terminologiei specifice, în particular.

Continue reading “Evanghelism, evanghelicism, evanghelicalism”