Conflictul din Orientul Mijlociu – O serata Strajerul – 8

Haideți, fraților, o întrebare, o remarcă, o replică!

Mergem acasă nesatisfăcuți. Înseamnă că fie n-am priceput nimic, fie că am fost foarte clari, ceea ce mă îndoiesc… Te rog!

(O interlocutoare din sală) Vă întreb în legătură cu această toleranță de care vorbiți, cu privire la islam. Dacă toții creștinii au politica iertării și-a iubirii, asta nu ar putea fi ceva de care să profite islamismul în politica sa expansionistă?

Da, da! Întrebarea este absolut legitimă și este, de fapt, complexă. De fapt, aș putea-o traduce în termenii următori: ceea ce Cristos ne-a propovăduit în „Predica de pe munte” poate fi sursa unei teologii politice? Atunci când America este lovită, așa cum a fost lovită la 9/11, ar trebui ea să le ofere teroriștilor încă vreo două turnuri, eventual Sears Tower sau mai știu eu ce altceva? Cu siguranță că nu la asta se gândea Cristos! Cu siguranță că nu la asta! Într-un fel operează principiile eticii în relațiile dintre indivizi, dintre persoane umane și altfel operează ele la nivelul comunităților și la nivelul entităților naționale. Lucrurile sunt, în mod evident, mult mai complexe, la acel nivel. Nu putem transfera mecanic principiile de la un nivel la celălalt. Trebuie să operăm cu nuanțe. Teologia politică nu este specialitatea mea și nu intenționez să intru în detalii, într-un domeniu în care nu mă simt competent, dar în același timp, oricât de diferite ar fi principiile cu care operăm la nivelul relațiilor între state sau între comunități, nu cred că militarismul, că agresivitatea, că acceptarea cu seninătate a ideii de „victime colaterale”, când este vorba de oameni absolut nevinovați, cu zecile și sutele, este acceptabilă din perspectiva Împărăției, a valorilor Împărăției, a „Predicii de pe munte”, în sensul ei aplicat la comunitate, dar cred că adevărurile „Predicii de pe munte” pot fi aplicate în mod direct la relația dintre indivizi. Eu nu prea cred în predici, dar dați-mi voie să predic puțin în seara asta și să vă spun: haideți să încercăm să ne analizăm atitudinile! Ce anume se întâmplă în noi înșine, ce anume se stârnește în inima noastră, atunci când auzim cuvântul „musulman”? Ce imagini se nasc în mintea voastră? 9/11, fanaticul care se aruncă în aer în piață, Osama bin Laden? Oare v-ar plăcea dacă credința creștină ar evoca în mintea unui necreștin, islamic sau nu, doar Holocaustul, pornografia, căci doar de așa-zis creștini au fost ele inventate, nu-i așa? Țările zise creștine (orice va fi însemnând asta – eu cred că doar oamenii pot fi creștini, nu și țările) sunt cele care au promovat cruciadele; într-un oraș zis creștin, condus de un mare reformator, Calvin, a fost ars pe rug Miguel Servet, pentru erezia de a nu crede în Sfânta Treime; țările pretins creștine au instituit inchiziția, intoleranța, ori antisemitismul. Continue reading “Conflictul din Orientul Mijlociu – O serata Strajerul – 8”

Insider Movement Theological Continuum – The C1–C6 Contextualization Spectrum

This tool, developed by John Travis (a pseudonym), has proven helpful and is widely accepted as a tool for differentiating different kinds of “Christ-centered Communities” in Muslim contexts. The tool focuses primarily on doctrine, theological language, and ecclesiastical practices. It would be interesting to create a corresponding continuum measuring the degree of Christ-like behavior characterizing a group of Christians—a DWJS (doing what Jesus says) spectrum. If such an analytical tool were applied to many doctrinally orthodox communities, it would help reveal the degree of compromise—“behavioral syncretism”—blighting some of our evangelical churches and religious communities.

C1 – Traditional Church Using Outsider Language. These are traditional Orthodox, Catholic, or Protestant churches which may pre-date Islam. Many reflect Western culture and are significantly different from the surrounding Muslim culture. Some Muslimbackground believers may be members. They call themselves “Christians.”

C2 – Traditional Church Using Insider Language. Essentially the same as C1, but using an insider language. Theological language is distinctively Christian. Often there are more Muslim-background believers than in C1 churches. Believers call themselves Christians.”

C3 – Contextualized Christ-centered Communities Using Insider Language and Religiously Neutral Insider Cultural Forms. These may adopt local forms of dress, folk music, and art. The aim is to reduce the foreign atmosphere by “contextualizing to biblically permissible cultural forms.” The meeting place may be a church building or another location. Believers call themselves “Christians.” Continue reading “Insider Movement Theological Continuum – The C1–C6 Contextualization Spectrum”

Kenneth Bailey – Will it Be a Line or a Circle?

Kenneth E Bailey
Dr. Kenneth E Bailey

One of the truly remarkable spiritual  movements of our day is the fact that tens of thousands of Muslims from North Africa to Indonesia are dreaming dreams and seeing visions of Jesus. These appearances of Jesus are deeply personal and as life changing as Paul’s vision on the road to Damascus.

“‘Jesus the Messiah’ is the name they hear in these ‘Resurrection  appearances’ for that is what they are for those who experience them. The people who see these visions find each other and new ‘house churches’ are emerging from those encounters.  These house churches, as in China, prefer to remain ‘under the radar,’ and naturally  they use the styles of worship with which they are familiar. In November of this year I was privileged to receive authenticated  news of one such movement in which those involved have indeed come to faith in Christ out of Muslim background. Naturally their style of prayer follows the graceful and reverent Islamic worship style of kneeling and bowing the head to the ground in a sacrament of surrender of the whole person to God. Yes, but what direction do these new worshipers face? Islam began by praying facing Jerusalem and then changed critical parts of its theological focus as it shifted to face Mecca for its prayers. Where do these new believers face as they pray? Continue reading “Kenneth Bailey – Will it Be a Line or a Circle?”

%d bloggers like this: