26 mai 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 22

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
26 mai 1987

Notă informativă

Când şi ce fel mai munceşte DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU dacă tot timpul se plimbă?
Duminică 17 mai a.c. a fost la ORADEA de unde a adus salutul bisericii şi a fratelui NEGRUŢ PAUL şi …
„Mai ales vă transmit salutul fratelui XXXXX, [John Stott] al bisericii sale, cea mai mare din LONDRA şi din toată ANGLIA, al cărei pastor reverend este cât şi al tuturor fraţilor din ANGLIA. Fratele XXXXX [Stott] a scris 65 de cărţi creştine, este cavaler al celui mai înalt ordin şi capelan al reginei ANGLIEI. [1]
Dânsul m-a rugat să vă transmit că are o dragoste deosebită pentru biserica din IAŞI, pentru toţi fraţii de aici …
Continue reading “26 mai 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 22”

13 aprilie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 21

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
13.04.1987

Notă informativă

Sâmbătă 11.04 a.c. am dat curs repetatelor invitaţii ale lui XXXXX [Stan Mihai] şi între orele 16,12-21,19, spre marea lui bucurie şi satisfacţie l-am vizitat şi am suportat cu stoicism torturile lui. Norocul meu că pentru aproximativ o oră am fost lăsat în compania soţiei, el trebuind să meargă la Oficiul P.T.T.R. nr. ??? Tătăraşi pentru a ridica un colet pe care l-a trimis cineva din ORADEA. La întoarcere XXXXX [Stan Mihai] şi-a avertizat soţia să nu desfacă coletul, să aibă răbdare până îl va desface el.
Şi torturile au continuat…
Continue reading “13 aprilie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 21”

23 martie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache -20

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
23.03.1987

Notă informativă

Duminică dimineaţă 15.03 a.c. XXXXX a lipsit din IAŞI fiind prezent la SCÂNTEIA.
Prilej pentru Berbec să se afirme. S-a şi precipitat la amvon amintind că mai este har, îndemnând să se cânte cu mult duh, anunţând despre existenţa a peste 20 de bolnavi care „este bine să-i vizităm şi să-i mângâiem”, apoi că pe data de 22.03 va avea loc adunarea electivă sau pe data de 29.03 cu oricâţi vor fi prezenţi, în cazul că nu se va întruni numărul statutar pe data de 22.03.
Continue reading “23 martie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache -20”

27 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 19

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
27.01.1987

Notă informativă

Cu ocazia lecţiunii biblice din 25 ian. MÎNĂSTIREANU DĂNUŢ a zis:
„Cu riscul de a fi acuzat de erezie sau de răscoală în biserică sunt împotriva interpretărilor că acei creştini care greşind sunt daţi, cum spune ap. PAVEL, pe mâna satanei, mai pot beneficia de mântuire. Pentru că tocmai unora astfel de aşa zis fraţi facem un pas înainte, unul înapoi şi chiar doi paşi înapoi. Căci bisericile sunt pline de oameni care au intrat pe uşa din dos …
Continue reading “27 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 19”

14 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 18

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
14.01.1987

Notă informativă

În urma îndemnului lui XXXXX rugăciunea la subiect a lui MÎNĂSTIREANU DAN:
„Îţi mulţumim doamne că tu ne dai nu numai har ci pui în inimile noastre acea dragoste prin care noi ne jertfim unii altora şi astfel primim ca o binecuvântare pachetele ce ni se trimit spre ajutorarea copiilor tăi sărmani. Binecuvântează tu fraţii din conducerea cultului din ţară şi din toată lumea ca ei să poată face lucrarea ta.
Continue reading “14 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 18”

4 noiembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 13

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
04 XI 1986

Notă informativă

Duminică 2 nov. a.c. după terminarea slujbei la biserica baptistă am fost abordat de către XXXXX senior [Berbec] care a vrut cu orice preţ să-i precizez poziţia mea faţă de doctrina baptistă, în conformitate cu descrierea ei în…
Continue reading “4 noiembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 13”

4 noiembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 12

4 noiembrie 1986 – Notă informativă

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

04.11.1986

Notă informativă

Pe data de 2 nov. a.c. dimineaţă la lecţiunea biblică MÎNĂSTIREANU DAN a amintit de suferinţele fratelui din SIBIU, pe nume XXXXX [Nicolae Moldovan], care fiind găsit, în timpul detenţiei, rugându-se domnului, a fost obligat să stea toată ziua îngenuncheat sub pat. „Atunci domnul a făcut ca o rază de soare să-l încălzească şi fratele privind spre geam şi văzând un petec de cer a compus cântarea – Cer senin”.

Continue reading “4 noiembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 12”

29 octombrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 11

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
29 oct. 1986

Notă informativă

Duminică 19.10 a.c. dimineaţă, în faţa unui auditoriu modest, în biserica baptistă, un ţigan scund, gras dar nu prost, îmbrăcat modest, recomandat de către XXXXX, foarte sec fratele XXXXX din Brăila, a pledat pentru supunere absolută, necondiţionată faţă de creator, ruperea cu orice este lumesc. „Voi să nu aveţi a face nimic cu lucrurile fireşti ci numai cu lucrurile duhovniceşti.” Dar a întins prea mult sfoara că a făcut din dumnezeu un tiran şi un despot ceea ce multora le-a sunat fals. Vădindu-se acest lucru mai ales pe faţa plouată a lui XXXXX a încercat s-o îndrepte pe spinarea lui Isus dar a eşuat.
Continue reading “29 octombrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 11”

09 septembrie 1987 – Nota raport

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Notă raport
privind analiza unor dosare de urmărire informativă, prioritare din cadrul Serv. de Informaţii Interne

În conformitate cu ordinul conducerii Securităţii judeţului, s-a efectuat analiza acţiunilor informative prioritare din cadrul Serv. I, rezultând următoarele aspecte principale:

Continue reading “09 septembrie 1987 – Nota raport”

4 iulie 1987 – Nota de stadiu in DUI Ideologul

Prima mea maşină de scris a fost introdusă clandestin în ţară de nişte prieteni elveţieni, soţii Albert şi Jeanne Dufour
Mărturisesc acum că, contrar legii, n-am declarat-o niciodată la Miliţie

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Serviciul I

Notă de stadiu în D.U.I. „IDEOLOGUL” din Iaşi

În perioada de la ultima analiză şi până în prezent, în Dosarul de Urmărire informativă privind pe „IDEOLOGUL” MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, s-a acţionat pentru realizarea sarcinilor şi măsurilor ordonate, care au vizat în special:
– Adâncirea disensiunilor dintre XXXXX [Morcan Iosif], membrii comitetului şi „IDEOLOGUL”; [1]
– Compromiterea lui „IDEOLOGUL” faţă de unii emisari şi relaţii din emigraţie, [2] scop în care au fost întreprinse următoarele măsuri:
Continue reading “4 iulie 1987 – Nota de stadiu in DUI Ideologul”

30 iunie 1987 – Nota informativa Grigorescu

Inf. Grigorescu
Primit. Lt. maj. Grigore R.
I.P.M.P.
30.06.1987

Notă informativă

Sursa informează că ec. Mănăstireanu Dănuţ se luptă zilele aceste pentru a-şi face transferul serviciului la Coop. Prestaţiunea Iaşi, unde are nişte cunoştinţe apropiate. [1]
Din informaţiile sursei ar fi primit aprobarea scrisă de la tov. XXXXX pentru transfer.
În prezent este foarte pasiv în lucrări şi când i se solicită o relaţie de serviciu este foarte zeflemitor în expresii.
Continue reading “30 iunie 1987 – Nota informativa Grigorescu”

26 iunie 1987 – Nota informativa Radu

Inf. Radu
Primit: Lt. maj. Grigore R.
I.P.M.P.
26.06.1987

Notă informativă

Sursa vă informează: tov. Mănăstireanu Dănuţ, economist la Biroul financiar, are convingeri religioase de natură sectantă, îşi desfăşoară activitatea fără „tragere de inimă” şi de aceea unele probleme nu se finalizează, astfel că întreprinderea are de pierdut. Dânsul are dorinţa să coopteze la această sectă şi alte persoane şi se pare că are o listă cu acestea. Continue reading “26 iunie 1987 – Nota informativa Radu”

27 martie 1987 – Plan de masuri

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Serviciul I

Plan de măsuri
privind măsurile combinative ce vor fi întreprinse în D.U.I. „IDEOLOGUL”

În conformitate cu planul de măsuri întocmit anterior, aprobat de conducerea Securităţii Judeţene, în D.U.I. privind pe MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ „IDEOLOGUL”, s-a acţionat în direcţia determinării de a nu mai face comentarii politice tendenţioase în predicile ţinute la adunarea credincioşilor baptişti şi pentru a-şi limita relaţiile cu emisari veniţi pe linia cultelor neoprotestante.

Continue reading “27 martie 1987 – Plan de masuri”

03 octombrie 1986 – Nota de la Securitatea Focsani

03.10.86
Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Vrancea – Serviciul I

Către Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Notă

La adresa dv. nr.113/VG/0051182/16.09.1986, vă comunicăm că numitul XXXXX din municipiul Focşani, str. Independenţei nr.47, ap.6, tatăl numitei XXXXX, [Iamandei Dana] inginer chimist [1] la Rafinăria Câmpina, cu domiciliul în oraşul Câmpina, judeţul Prahova, nu cunoaşte date compromiţătoare despre MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ şi nici alte date care să ducă la realizarea celor solicitate de dumneavoastră.

A întreţinut corespondenţă cu MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ în vederea determinării acestuia să renunţe la activitatea de prozelitism desfăşurată asupra fiicei sale.

Numita XXXXX [Iamandei Dana] este fiica din prima căsătorie, actualmente XXXXX fiind recăsătorit.

Din discuţiile purtate cu XXXXX, a reieşit faptul că va supraveghea în continuare atitudinea fiicei sale cu privire la aderarea la cultul baptist cât şi a legăturii cu MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ din Iaşi. [2]

Şef al Securităţii,
Colonel Tambrea Aurel
Şef al Serviciului
Colonel Vîlcu Nicolae

Comentarii

1. „Inginer chimist” – informaţie falsă. Dana este economistă.

2. Se vede că tatăl Danei, chiar dacă preocupat de înclinaţiile „sectante” ale fiicei lui, nu avea intenţia de a se adresa presei.

16 septembrie 1986 – Nota catre Securitatea Focsani

16.09.86 [1]
Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Către Inspectoratul Judeţean Vrancea al M.I. – Securitate

Notă

De către noi este urmărit informativ numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, din Iaşi, element activ pe linia cultului baptist, semnalat cu comentarii tendenţioase şi preocupat de îndoctrinare şi atragere la activitate religioasă a unor tineri.

Continue reading “16 septembrie 1986 – Nota catre Securitatea Focsani”

16 septembrie 1986 – Nota despre Bela Visky

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Către inspectoratul Judeţean Bacău al M.I. – Securitate

Notă

Vă comunicăm următoarele:

Periodic numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ din Iaşi, element activ pe linia cultului baptist, este vizitat de către XXXXX [Visky Béla] [1] din Bacău care face parte din acelaşi cult. [2]

Continue reading “16 septembrie 1986 – Nota despre Bela Visky”

16 septembrie 1986 – Nota despre Marius Radu

Marius şi Ileana Radu în vizită la Iaşi
(ce tineri eram pe vremea aceea!)

Ministerul de interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Către Inspectoratul Judeţean Timiş al M.I. – Securitate

Notă

Din datele pe care le deţinem, [1] rezultă că numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ din Iaşi, element fanatic, membru activ al cultului baptist, întreţine relaţii cu XXXXX [Radu Marius] [2] din municipiul Timişoara, str. XXXXX.

Continue reading “16 septembrie 1986 – Nota despre Marius Radu”

16 septembrie 1986 – Nota despre Dana Iamandei

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
Către Inspectoratul Judeţean Prahova al M.I. – Securitate

Notă

De către organele noastre este lucrat prin D.U.I. numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, din Iaşi, element activ pe linia cultului baptist, preocupat de îndoctrinarea şi atragerea la activitate religioasă a unor tineri, studenţi şi elevi.

Printre persoanele luate în activitatea de pregătire este şi numita XXXXX, [Iamandei Dana] [1] din oraşul Câmpina, Str. Schelelor nr. 20.

Continue reading “16 septembrie 1986 – Nota despre Dana Iamandei”

7 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 17

07 ianuarie 1987 – Notă informativă
Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni
07 ian. 1987

Notă informativă

Marţi 6 ian. a.c. orele 18,30 a debutat primul program complex al anului în cadrul săptămânii de evanghelizare. Prima săptămână a anului zi de zi ţin lecţiuni biblice acompaniate de rugăciuni în toate bisericile neoprotestante din lume.

Continue reading “7 ianuarie 1987 – Delatiunile informatorului Postolache – 17”

28 decembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 16

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

28 dec. 1986

Notă informativă

Sursa informează că în ziua de 28 dec. a.c. la biserica baptistă s-au desfăşurat activităţile obişnuite. Nu au participat persoane străine de localitate ori din exterior.

Continue reading “28 decembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 16”

16 decembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 15

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

16 dec. 1986

Notă informativă

Marţi 2 dec. la invitaţia lui XXXXX senior l-am vizitat. A intervenit soţia lui, fostă martor al lui IEHOVA care a elogiat pe foştii fraţi privind pregătirea lor teocratică şi zelul în lucrare. Între timp au sosit XXXXX împreună cu DAN MÎNĂSTIREANU.

De faţă cu ei soţia lui XXXXX a reamintit cum au fost cazuri când fiind primiţi martori ai lui IEHOVA în adunarea baptistă, aceştia după ce au fost promovaţi au vorbit în faţa adunării şi au reuşit să plece cu jumătate din adunare la martori.

Continue reading “16 decembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 15”

24 noiembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 14

Inf. Postolache
Primit: Lt. col Vasiliu Gh.
Buşteni

24 XI 1986

Notă informativă

Luni 17 nov. a.c. la invitaţia lui XXXXX senior am fost acasă la el.

Mi-a zis că XXXXX vrea să plece de la biserica din Iaşi şi va pleca. Totul se trage de la conflictul cu DĂNUŢ MÎNĂSTIREANU [1] care s-a agravat în urma scrisorii anonime care mai ales a fost citită de Iosif [Morcan] în faţa comitetului încercând şi reuşind în parte să-l blameze pe MÎNĂSTIREANU. [2]

Continue reading “24 noiembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 14”

14 octombrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 10

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

14 oct.1986

Notă informativă

Duminică 5 oct. a.c. cu ocazia cinei, XXXXX a reamintit despre adunarea generală din 12 oct. „căutaţi să participaţi cât mai mulţi pentru a nu fi obligaţi s-o amânăm, căci avem probleme disciplinare deosebite de discutat şi pe care nu este bine să le amânăm.”

După amiază s-a sărbătorit ziua tinerilor. Pe scenă, în partea stângă, studenţii şi ceilalţi de seama lor, în partea dreaptă, preşcolarii şi şcolarii. Recitări, cvartrete, duete, cor, scenete etc.

Continue reading “14 octombrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 10”

16 septembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 9

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Buşteni

16.09.1986

Notă informativă

Vineri 12 sept. în faţa a numai câtorva creştini de să-i numeri pe degete XXXXX a anunţat că plecarea lui XXXXX şi a familiei care era programată pentru duminică 14 sept. s-a amânat pentru data de 17 sept. „De aceea festivitatea de luat rămas bun noi am amânat-o pentru duminică după masă în partea a doua a programului.”

Aşa a fost. În partea întâia a programului MÎNĂSTIREANU DAN a dat citire profeţiei lui HABACUC după care a comentat-o astfel:

Continue reading “16 septembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 9”

03 septembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 8

Inf. Postolache
Primit: Lt. col. Vasiliu Gh.
Victoria

03.09.1986

Notă informativă

Duminică dimineaţa, 31 aug., XXXXX a dirijat – sub orice critică – ora de rugăciune.

Ora de pregătire teocratică a susţinut-o MĂNĂSTIREANU DAN. S-a prezentat la amvon cu nişte planşe mari, în mai multe culori, dichisite şi cu mai multă importanţă ca oricând a vorbit despre „LUCRAREA DUHULUI SFÂNT”. În timpul expunerii a solicitat nominal pe unele surori să citească versetele exemplificatoare din biblie. Mă aşteptam s-o îndemne şi pe soţia lui la aceasta, dar lipsea. Şi lipseşte frecvent în ultimul timp.

Continue reading “03 septembrie 1986 – Delatiunile informatorului Postolache – 8”

18 august 1986 – Notă de analiza in D.U.I. privind pe IDEOLOGUL

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi
Securitate – Serviciul I

Notă de analiză

Dosarul de urmărire informativă privind pe „IDEOLOGUL” – MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, a fost deschis la data de 5 decembrie 1984 fiind semnalat că sub acoperire religioasă, [1] în cadrul comunităţii baptiste din Iaşi, desfăşoară activitate ostilă, scop în care şi-a creat şi întreţine relaţii cu persoane suspecte din străinătate şi emisari ai cultelor neoprotestante care ne vizitează municipiul şi judeţul.

În ultima vreme, au venit tot mai mulţi emisari străini, majoritatea din S.U.A., Anglia, R.F.G. şi Elveţia, care pe lângă activitatea mistico-religioasă desfăşurată pe timpul şederii pe raza de competenţă, se ocupă de culegerea de informaţii, [2] organizează activităţi pentru fanatizarea tineretului şi de racolare a unor intelectuali, [3] îndemnându-i la emigrare şi de „unificare” a cultelor neoprotestante, [4] în ideea creării „unui front comun” de a obţine lărgirea drepturilor religioase. [5]

Continue reading “18 august 1986 – Notă de analiza in D.U.I. privind pe IDEOLOGUL”

07 iulie 1986 – Nota

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Către Inspectoratul Judeţean Neamţ al M.I. – Securitate

Notă

Vă comunicăm că numitul XXXXX [Samoila Gheorghe] [1] din Roman, a afirmat într-o discuţie cu MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ din Iaşi, membru al cultului baptist, că a aflat de la părinţii săi despre faptul că ar fi „lucrat” de organele de securitate şi că s-ar exercita asupra sa presiuni pentru a renunţa la credinţă. După opinia lui, organele de securitate ar urmări să-l determine să ceară emigrarea, dar că nu va face niciodată acest lucru întrucât nu suferă de „americănie” şi doreşte să fie lăsat în pace.

Cei doi afirmă că nu vor renunţa la credinţă şi au manifestări denigratoare la adresa organelor de securitate întrucât îi urmăresc. [2]

MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ este un element fanatic al cultului baptist desfăşurând o intensă activitate pe linia tineretului din cadrul comunităţii din Iaşi. Este în atenţia Serviciului de informaţii interne.

Având în vedere relaţiile dintre cei doi, vă rugăm să ne comunicaţi cu operativitate datele ce vor rezulta cu privire la obiectivul nostru în contextul măsurilor pe care le întreprinde-ţi [!!!] asupra lui XXXXX [Samoila Gheorghe].

Şeful Securităţii Judeţene,
Colonel Ciurlău Constantin
Şeful Serviciului I,
Colonel Andronache Ovidiu

Comentarii

1. Este vorba de prietenul meu, George Samoilă, credincios catolic. Documentul se află şi în dosarul său de urmărire informativă care poartă indicativul “Călugărul”, din pricina implicării lui cu mişcarea subterană a franciscanilor, ordin interzis de comunişti odată cu venirea lor la putere.

2. Datele sunt obţinute din interceptarea corespondenţie.

Postolache reloaded

După nota de analiză pe care o voi publica în 10 septembrie (un document extrem de interesant), voi relua publicarea în serial a delaţiulilor informatorului Postolache. Vă promit că vă veţi distra pe cinste.

05 iulie 1986 – Nota despre vizita la George Samoila

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi -Securitate

Către Inspectoratul Judeţean Suceava al M.I. – Securitate

Notă

Vă comunicăm că numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, economist, element activ al cultului baptist din Iaşi, semnalat că întreţine relaţii suspecte cu străini, în perioada 1-21 iulie a.c. îşi petrece concediul de odihnă în localitatea DORNA, jud. Suceava. Va fi cazat la un anume XXXXX [Samoilă Gheorghe] baptist. [1]

Rugăm a fi încadrat informativ iar materialele obţinute să ne fie trimise pentru exploatare.

Şeful Securităţii Judeţene,
Colonel Ciurlău Constantin
Şeful Serviciului I,
Colonel Andronache Ovidiu

Comentarii

1. George îmi comunică faptul că el nu mai locuia la Dorna din 1984, deci informaţia Securităţii era eronată.

24 iunie 1986 – Nota despre Teodor Sfatcu

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate

Către Inspectoratul Judeţean Braşov al M.I. – Securitate

Notă

Vă comunicăm următoarele:

În ziua de 16 iunie 1986, numitul XXXXX [Teodor Sfatcu], din Iaşi, element activ al cultului baptist, care urmează să emigreze în S.U.A., a fost vizitat de o persoană din Braşov, al cărei nume nu a putut fi stabilit, având următoarea discuţie:

Persoana din Braşov i-a spus obiectivului nostru că este preocupat de crearea unei grupări religioase dizidente „un amestec, ortodocşi şi neoprotestanţi” pentru organizarea căreia are nevoie de sprijin atât din ţară, cât şi din străinătate. Îl roagă pe XXXXX [Teodor Sfatcu] să-l ajute deoarece se pricepe în organizarea studiului biblic şi are relaţii în străinătate.

Obiectivul nostru motivează că nu poate face acest lucru pentru cei din Braşov deoarece urmează să plece definitiv în S.U.A. I-a promis că în situaţia când va veni la el „străini” le va spune despre cei din Braşov şi intenţiile lor. Persoana din Braşov a consemnat pe o hârtie numele său şi adresa, fără a-l pronunţa.

XXXXX [Teodor Sfatcu] îl atenţionează pe vizitator asupra relaţiilor cu persoane din străinătate care i-ar putea aduce necazuri. Acesta spune că a fost judecat conform Legii presei pentru deţinere de literatură religioasă şi anchetat de securitate referitor la preocupările sale de organizarea grupului dizident, explicând fără „ocolişuri” intenţiile sale. A mai rezultat că soţia celui din Braşov cunoaşte bine limba engleză şi germană şi îl ajută în traduceri de materiale religioase.

Cu această ocazie XXXXX [Teodor Sfatcu] i-a dat persoanei din Braşov adresa lui MĂNĂSTIREANU DAN din Iaşi, element activ al cultului baptist, pe care să-l consulte în organizarea activităţii de care este preocupat. Întrucât MĂNĂSTIREANU DAN este lucrat de către noi, vă rugăm după identificarea celui care a fost în vizită la XXXXX [Teodor Sfatcu] să se aibă în vedere relaţiile sale cu obiectivul nostru, datele obţinute să ne fie trimise pentru exploatare.

Şeful Securităţii Judeţene
Colonel Ciurlău Constantin
Şeful Serviciului I
Colonel  Andronache Ovidiu

Comentariu

1. Dacă vă întrebaţi de unde ştia Securitatea ce anume au discutat Teodor Sfatcu cu vizitatorul lui din Braşov, dar n-a reuşit să afle nici cine era acesta, nici ce anume a scris el pe bilet, răspunsul este foarte simplu: este rezultatul unei înregistrări, făcute fie cu un microfon instalat în locuinţa prietenului meu (cel mai probabil), fie cu microfon direcţional (nu prea plauzibil, dat fiind costul ridicat al unui asemenea echipament).