Confesiunea de la Westminster – 2 – Despre Dumnezeu si despre Sfinta Treime

Capitolul II.  Despre Dumnezeu şi despre Sfânta Treime

1. Există un singur Dumnezeu viu şi adevărat, infinit în Fiinţa şi perfecţiunea Lui, un Duh preacurat, invizibil, fără trup, fără părţi componente sau fără pasiuni trupeşti (?), imuabil, nemărginit, etern, incomprehensibil, atotputernic, atotînţelept, preasfânt, desăvârşit în libertate, absolut, făcând toate lucrurile după sfatul voii sale neschimbate şi preasfinte, pentru slava Sa; plin de bunătate, de har şi îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate şi adevăr, care iartă nelegiuirea, fărădelegea şi păcatul; răsplătitorul celor care-l caută cu toată inima; dar, în acelaşi timp, desăvârşit în dreptate şi grozav în judecăţile Sale; care urăşte orice păcat şi care nu va achita nicidecum pe cel vinovat. Continue reading “Confesiunea de la Westminster – 2 – Despre Dumnezeu si despre Sfinta Treime”

Exista Dumnezeu?

Există Dumnezeu? Această întrebare rămâne mereu actuală şi primeşte mereu noi răspunsuri, într-un sens, ori în celălalt. Dezbaterile de astăzi în jurul cărţilor lui Richard Dawkins dovedesc din plin lucrul acesta.

Continue reading “Exista Dumnezeu?”