Reiau miine publicarea ultimelor documente din dosarul meu de Securitate

Am primit recent, in sfirsit, transcrierea ultimelor 40 de documente din dosarele mele de urmarire informativa de la Securitate. Este vorba, in genere, de documente de mici dimensiuni. Documentele acopera perioada 15 septembrie 1972 – 23 aprilie 1975.

Voi incepe imediat publicarea lor in ordine cronologica.

Advertisement

10 octombrie 1977 – Raport cu propuneri de deschidere DUI

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEŢEAN IAŞI
Serviciul I Biroul III
STRICT SECRET
ex. unic
10 octombrie 1977

RAPORT
cu propuneri de deschidere a DUI cu privire la numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ

In cadrul problemei cult baptist este urmărit activ numitul MANASTIREANU DANUT, născut la data de 30 noiembrie 1954 în Iaşi, fiul lui Ioan şi Mina , membru UTC, student anul IV la facultatea de ştiinţe economice din Iaşi, cu domiciliul în Iaşi str. Decebal 24 parter, ap. 1 ( suspectul împreună cu soţia mai domiciliază şi în str. Moara de Foc nr.23 A, la părinţii săi).

Cel în cauză a fost avertizat în luna aprilie a.c. pentru aderarea la gruparea condusă de fostul pastor baptist, XXXXX [Ton Iosif] şi a susţinut documentul “Drepturile omului şi neoprotestanţii din România” difuzat de postul de radio “Europa Liberă” la data de 3 aprilie 1977. [1] Continue reading “10 octombrie 1977 – Raport cu propuneri de deschidere DUI”

Al doilea dosar de urmarire de la Securitate

Cu ajutorul unui tinar prieten, AlexA, miine voi putea relua publicarea unor documente din dosarele mele de la Securitate.

Desi astept inca de la cineva transcrierea citorva documente din primul dosar, care se incheie in 1976, pina acestea vor sosi, voi afisa documentele pe care le am deja la dispozitie.

Continue reading “Al doilea dosar de urmarire de la Securitate”

14 decembrie 1984 – Notă

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi – Securitate
14.12.1984

Către I.J. Iaşi – Serviciul I

La adresa Dv. nr. 0029407 din 26.11.1984 vă trimitem mapa numitului MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, fiul lui Ioan şi Mina, născut la 30.11.1954 în Iaşi, economist la Întreprinderea de prelucrarea maselor plastice Iaşi, având un număr de 26 (douăzecişişase) file pentru a fi luat în lucru prin D.U.I. de către Dv.

Şeful serviciului II,
Colonel Şerban P.

26 noiembrie 1984 – Notă

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi
Securitate – Serviciul I
26 XI 1984

Către Serviciul II

Conform ordinului primit cu ocazia analizei stadiului muncii informative în problema culte neoprotestante, conducerea securităţii judeţ[ene]. a ordonat ca materialele privind pe numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, fiul lui Ioan şi Mina, născut la 30 XI 1954 în Iaşi, cu domiciliul în str. Columnei nr.18, bloc K6, parter, ap.4, economist la I.P.M.P., să fie transferate la Serviciul I pentru a fi lucrat la problemă prin D.U.I., urmând ca ofiţerul ce răspunde de obiectiv să-l încadreze informativ la locul de muncă.

Şeful Serviciului I,
Col. Andronache Ovidiu

12 august 1974 – Răspuns solicitare informaţii despre Gacea Aurel

relu_gacea_craciun_2007.jpg

Ministerul de Interne
Inspectoratu; Judeţean Tulcea
Nr.I/BI/0015794 din 12.08.1974 Nr. 00102404

Către,
Insp. Jud. Iaşi al Ministerului de Interne. Securitate

La adresa Dvs.nr.113/ni/00101821, vă comunicăm următoarele:

Numitul XXXXX [Gacea Aurel] este născut la XXXXX (?) în Tulcea, fiul lui XXXXX [Gacea Jan] domiciliat în Tulcea, str. XXXXX. absolvent al Iiceului nr. 2 Tulcea, promoţia 1974.

La data de 14.06.1973, sus-numitul a fost avertizat de organele de securitate. Iar org. UTC a luat măsura excluderii acestuia din rîndurile sale [1] deoarece desfăşura activitate mistică şi de atragere a unor elevi la cultul baptist, propaga unele idei antisociale.

Continue reading “12 august 1974 – Răspuns solicitare informaţii despre Gacea Aurel”

3 august 1974 – Solicitare informaţii soldat Tr. Severin

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEŢEAN IAŞI
Nr. 113. NI. 00102177
STRICT SECRET
3.08.74

CĂTRE INSPECTORATUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI. CONTRAINFORMAŢII

Rugăm să ne comunicaţi cum este cunoscut de către dvs. numitul XXXXX [1], care-şi satisface stagiul militar la XXXXX (Unitatea Militară 02855) – Tr. Severin.

Continue reading “3 august 1974 – Solicitare informaţii soldat Tr. Severin”

2 iulie 1974 – Raport de deschidere DUI

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDEŢEAN IAŞI
SECURITATE – Serv. I, Bir. III
STRICT SECRET
Ex. unic
2 VII 1974

RAPORT
cu propuneri ca numitul Mănăstireanu Dănuţ, baptist, să fie urmărit prin dosar de urmărire informativă. [1]

Sus-numitul este născut la data de 30 XI 1954 în Iaşi, fiul lui Ioan şi Mina şi domiciliază în Iaşi, str. Moara de Foc, nr.23A.

Din toamna acestui an va urma cursurile Facultăţii de ştiinţe economice din cadrul Unversităţii „A. I. Cuza” din Iaşi, întrucît a fost admis la sesiunea iulie-1973, fiind nevoit între timp să-şi satisfacă stagiul militar, cu termen redus.

Face parte din cultul baptist şi pe această linie se dovedeşte foarte activ şi foarte fanatic, cu intenţii de a mobiliza tinerii la activitate sectantă. [2]

Continue reading “2 iulie 1974 – Raport de deschidere DUI”

%d bloggers like this: