O scrisoare de la Francis A. Schaeffer

francis-schaeffer

În vara anului 1982 i-am trimis o scrisoare lui Francis A Schaeffer, un om ale cărui cărţi mi-au influenţat în mare măsură în primii ani ai umblării mele cu Cristos.

Din păcate, n-am păstrat o copie a acestei scrisori şi ea nu se află nici în dosarul meu de la Securitate, deoarece ea a fost scoasă din ţară în ascuns de un prieten elveţian, Albert Dufour, care călătorea anual în România împreună cu soţia lui, aducând pe ascuns Biblii şi literatură creştină.

În vara lui 1983, adică aproape un an mai târziu (distanţă în timp aproape de neînchipuit astăzi, în epoca comunicaţiilor electronice, dar foarte obişnuită atunci, în comunicarea cu străinătatea) am primit răspunsul lui Schaeffer pe care îl transcriu mai jos.

Continue reading “O scrisoare de la Francis A. Schaeffer”

18 august 1986 – Notă de analiza in D.U.I. privind pe IDEOLOGUL

Ministerul de Interne
Inspectoratul Judeţean Iaşi
Securitate – Serviciul I

Notă de analiză

Dosarul de urmărire informativă privind pe „IDEOLOGUL” – MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ, a fost deschis la data de 5 decembrie 1984 fiind semnalat că sub acoperire religioasă, [1] în cadrul comunităţii baptiste din Iaşi, desfăşoară activitate ostilă, scop în care şi-a creat şi întreţine relaţii cu persoane suspecte din străinătate şi emisari ai cultelor neoprotestante care ne vizitează municipiul şi judeţul.

În ultima vreme, au venit tot mai mulţi emisari străini, majoritatea din S.U.A., Anglia, R.F.G. şi Elveţia, care pe lângă activitatea mistico-religioasă desfăşurată pe timpul şederii pe raza de competenţă, se ocupă de culegerea de informaţii, [2] organizează activităţi pentru fanatizarea tineretului şi de racolare a unor intelectuali, [3] îndemnându-i la emigrare şi de „unificare” a cultelor neoprotestante, [4] în ideea creării „unui front comun” de a obţine lărgirea drepturilor religioase. [5]

Continue reading “18 august 1986 – Notă de analiza in D.U.I. privind pe IDEOLOGUL”

07 februarie 1984 – Raport

Cu prietenul Liviu Olara acasa la mine
Ce tineri eram!

Mr. Ungureanu Gh.
07.02.1984

Raport

Mănăstireanu Dănuţ
Născut la 30 noiembrie 1954 în municipiul Iaşi
Originea socială – tatăl este lăcătuş mecanic
Naţionalitatea – română
Starea civilă – căsătorit, are doi copii
Studii – Facultatea de Ştiinţe Economice din Iaşi
Profesia de bază – economist
Limbi străine – engleza şi franceza

Continue reading “07 februarie 1984 – Raport”