Ce este Evanghelia?

Luci face o foarte buna sinteza sumara a ceea ce inteege el prin Evanghelie, inclusiv in lumina lecturilor din NT Wright, iar eu nu reusesc nicicum sa pricep de ce sunt unii evanghelicci agasati de textul lui. Sau nu prea vreau sa stiu, caci mi se pare ca nu e de bine. Pentru ei. Bravo, Luci.

SKEPSIS

„Evanghelia este anunțul regal conform căruia Isus cel crucificat și înviat, care a murit pentru păcatele noastre și a înviat după Scripturi, a fost întronat ca împărat al lumii întregi. Când Evanghelia este predicată, Dumnezeu cheamă oameni la mântuire, prin har, îi conduce spre pocăință și credința în Isus Cristos.”

– N. T. Wright

Introducere

Cuvântul evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă VesteBună. Există 2 pasaje clasice în Scripturi care ne prezintă conceptul de evanghelie; cel din Romani 1:16-17 și cel din 1 Corinteni 15:3-4.

Romani 1:16-17

16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;

17. deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

1…

View original post 1,692 more words

3 thoughts on “Ce este Evanghelia?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s