Tânjirea după Dumnezeu (7)

Intelepciune patristica.

Romania Evanghelica

“Ideea importantă în teologia spirituală a lui Evagrie este că capacitatea noastră de a-L cunoaște și iubi pe Dumnezeu este legată direct de capacitatea noastră de a cultiva virtuțile religioase. Această cultivare se produce în etape. Afară de cazul în care ne confruntăm cu moartea prematură. Evagrie crede că fiecare dintre noi vom fi asaltați de toate cele opt gânduri rele. Întrebarea este cum vom reacționa la forța de atracție gravitațională a fiecărui gând rău atunci când va veni. Aceste opt gânduri ale răutății sunt:

– lăcomia pântecelui (gastrimargia)
– mânia (orge)
– iubirea de bani sau avariția (philargyia)
– invidia sau slava deșartă (xenodoxia)
– trufia (hyperphania)
– desfrânarea sau preacurvia (porneia)
– lâncezeala sau descurajarea neliniștită (akedia sau acedia – lenea)
– întristarea sau depresia (lype)

[…]

Învingem dezorientarea produsă de cele opt…

View original post 89 more words

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s