Mijlocul este mesajul (3) – Evoluționism teist / creaționism literalist

dyo

Ați observat, sunt convins, faptul că cei mai înverșunați apărători ai creaționismului de șase zile literale sunt, în majoritate, monergiști. Acest fapt nu ar trebui să surprindă, totuși: interpretarea literală a primelor două capitole ale Genesei este prin excelență un mijloc de a privi actul creator în unilateralitatea voinței. Materia, zămislită din nimic, este inertă în mâinile Creatorului – singura dinamică ce i se recunoaște îi este datorată rostirilor Artistului și exprimării voii Sale, pas după pas. Probabil că unul dintre cele mai apropiate expresii creatoare de această paradigmă ne-o oferă actul compunerii unei piese muzicale. Fie că vorbim de Mozart, cel din care muzica curgea nestăvilită pe partituri imaculate, fără corecturi, fără reveniri, fără revizuiri, sau de Beethoven, cel care mâzgălea colile de hârtie până la ilizibil, în aventura descoperirii fiecărei măsuri perfecte, compozitorul zice ce sunet să fie, iar acesta ia ființă, docil, după cum i se poruncește…

View original post 317 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s