Archiva Moldaviae – Noi aparitii

Archiva Moldaviae 2011
ANUNȚ
 
Au apărut volumele V/2013, VI/2011 și Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae
Avem iarăși plăcerea de a vă anunța că au apărut volumele V/2013, VI/2014 și Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae, sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR). Ca și precedentele tomuri, acestea reunesc materiale diverse, care abordează teme variate, privind istoria Moldovei, a României și a Europei Central-Răsăritene. Autorii acestora (peste 60) lucrează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România, Republica Moldova, Franța, Marea Britanie, Austria, Germania, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Ucraina, Rusia. În total, cele trei volume cuprind peste 1.400 de pagini repartizate astfel: V/2013 – 608 p.; VI/2014 – 630 p.; și Supliment I 2014  – 170 p. Atașăm cuprinsurile volumelor amintite, listele autorilor etc. (promo).

 
Cu această ocazie, redacția Archiva Moldaviae lansează
 
Call for Papers
 pentru volumul VII/2015
 
 Deadline: 15 aprilie 2015
 
Archiva Moldoviae publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.
 
Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică amoldaviae@yahoo.com sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviae.
                                                            
Echipa editorială Archiva Moldaviae
 
ANNOUNCEMENT
 
Archiva Moldaviae, volumes V/2013, VI/2014, and Supplement I/2014,  have been published!

We are again pleased to announce the publication of volumes V/2013, VI/2014 and Supplement I/2014 of the journal Archiva Moldaviae, which appears under the auspices of the Romania’s Historical Studies Society (SSIR). Like the previous volumes, the new volumes gather together different scholarly materials addressing various topics in the history of Moldova, Romania and Central-Eastern Europe. The authors (over 60 contributors) work in universities, institutes, archives or are independent researchers from Romania, Republic of Moldova, France, United Kingdom, Austria, Germany, Hungary, United States of America, Canada, Australia, Ukraine, and Russia. In total, the three volumes include over 1,400 pages, distributed as follows: vol. V/2013 has 608 pages; vol. VI/2014, 630 pages; and Supplement I/2014, 170 pages. Attached you will find the table of contents of the newly published volumes, including a list of authors (promo).
 
Below you will find a new call for papers for Archiva Moldaviae’s volume VII/2015.
 
Call for Papers

For volume VII/2015

Deadline: April 15, 2015
 
 Archiva Moldoviae publishes historical studies, documents, works in sciences auxiliary to the historical field (paleography, diplomacy, genealogical studies, heraldry, sigillography), descriptions of archival fonds and collections held by public institutions or private persons, archival studies, history of archives, restitution (introducing materials produced by historians or archivists that were not published during the authors’ lifetime), debates (discussions, polemics, according to academic rules), reviews and bibliographic notes, exhibitions, and etc. Articles can be submitted in Romanian or other languages of international currency (English, French, German). A peer-review system will be used to select articles for publication. The editors’ rules regarding publication in this journal can be found in Romanian and English at the end of each issue, as well as in the annexed attached to this document.
 
Materials can be sent electronically at amoldaviae@yahoo.com or mailed to: Str. Nicolae Gane, Nr. 25, Corp C, Ap. 18, 700110, Iaşi, jud. Iaşi, România, indicating Archiva Moldoviae in the headline.
 
Editorial Team Archiva Moldoviae

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: