Danut Manastireanu – Interviu de istorie orala – 12 – Consideratii generale

2008 - 80 de ani de la infiintarea bisericii
2008 – 80 de ani de la infiintarea Bisericii baptiste din Iasi

IO – Aş vrea să ne apropiem de final cu, să zicem, două aprecieri generale aşa: una asupra regimului comunist şi a relaţiei cu evanghelicii şi una asupra comunităţii evanghelice. De ce consideraţi că comunismul a fost aşa de vehement împotriva evanghelicilor în România, şi nu numai în România?

DM – Cred că comunismul a fost vehement împotriva religiei în general pentru că religia…. orice credinţă, până la urmă, încearcă să dea un răspuns coerent întregii realități, exact ceea ce încearcă să facă ideologia comunistă. Cele două sunt incompatibile. Era duşmanul cel mai apropiat, religia. De aceea comunismul a încercat să submineze religia, şi din fericire pentru ea, n-a reuşit. Cu atât mai mult, evanghelicii au fost priviţi ca fiind nişte duşmani pentru că, spre deosebire de ansamblul societăţii religioase, evanghelicii şi-au asumat mult mai serios şi mai activist identitatea religioasă şi de aceea erau mai greu de pacificat. Deci avem de a face, pe de o parte, cu un activism de tip comunist care încearcă să transforme, nu? Marx spunea că celelalte filosofii au încercat să explice lumea, dar scopul filosofiei adevărate este să schimbe societatea. Asta încercau şi evanghelicii pe căile lor, prin convertire individuală şi cumularea unui impact. De aceea au fost priviţi ca fiind un pericol. Din fericire, comuniştii nu au reuşit să domesticească lumea evanghelică şi ea a ieşit, nu ştiu dacă întărită, dar cel puţin a rezistat, în ciuda tuturor încercărilor, a colaboraţionismelor, a trădărilor, poate şi din pricina eroismelor celor care n-au pactizat cu sistemul şi au avut curajul să rişte până şi viaţa. Evanghelicii nu au ieşit slăbiţi din perioada comunistă. Dar nu pot să spun că au ieşit întăriţi, în ciuda eroismelor pe care le găsim ici şi colo, din pricina faptului că nu au avut un proiect coerent în perioada comunistă şi nu avem nici acum un asemenea proiect.

IO – Etichetarea ca sectanţi, cum o calificaţi? Pentru că fie este, pe de o parte, poate un instrument al propagandei comuniste, dar, pe de altă parte, este şi un miez de adevăr. Lumea evanghelică poate fi caracterizată, din punct de vedere sociologic, ca un grup sectar?

DM – Sociologic vorbind, este evident că evanghelicii sunt secte. Dar comuniştii, ca şi ortodocşii, nu au folosit termenul în sens sociologic, ci strict în mod peiorativ, ca o etichetă, ca pe o înjurătură. Dar trebuie să recunoaştem că spiritul sectar, definit ca atare în sociologie, este în mod evident o caracteristică a mediului evanghelic. Dar este o caracteristică şi a unor grupuri religioase ortodoxe şi este o caracteristică a ortodocşilor în vest, trebuie să recunoaştem lucrul ăsta. Este mai greu de înghiţit pentru ei aşa ceva. Dar sigur, sociologic avem caracteristici sectare şi mi-e teamă că astea nu vor fi depăşite cu uşurinţă. Este, după părerea mea, o funcţie de teologie şi de teologia culturii, care este insuficient dezvoltată în spaţiul românesc evanghelic.

IO – Ca să încheiem, puteţi numi 2-3 dintre cele mai importante efecte negative ale comunismului, a perioadei comuniste pentru perioada de astăzi, ca influenţe care au rămas în spaţiul evanghelic?

DM – Am menţionat câteva dintre ele deja. Mă refer la stilul de conducere dictatorial, prin control şi manipulare. Ăsta este un reflex, după părerea mea, al perioadei comuniste.

Al doilea, despre care n-am vorbit încă, este efectul asupra memoriei. Niciodată în istoria bisericii nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu memoria bisericii în perioada comunistă. Nu am reuşit în perioada comunistă să adunăm, să păstrăm, să înregistrăm eroismele şi trădările. Lecţiile pe care le-am învăţat sau ar fi trebuit să le învăţăm în perioada comunistă se pierd o dată cu dispariţia martorilor. Ori lucrul ăsta cred că nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie. Actele martirice, de exemplu sau o carte precum Oglinda martirilor, care voebește despre persecuţia anabaptiştilor, sunt mărturii istorice a unor perioade grave, serioase. Aproape că am pierdut 50 de ani de istorie pentru că nu am avut conştiinţa a cât este de important să păstrăm memoria istorică. Eu cred că avem de-a face cu un efect aproape demonic al comunismului, al ideologiei comuniste asupra bisericii şi efortul pe care-l faceţi, pe care-l facem, de a aduna mărturii de istorie orală este o încercare târzie, poate prea târzie, de a păstra ceva din memoria acestei experienţe.

Am menţionat deja două lucruri. Aş mai menţiona unul ca să închei triadic. Izolaţionismul bisericii în perioada comunistă era de înţeles, era un reflex al supravieţuirii. Permanentizarea lui în perioada postcomunistă este o catastrofă, pentru că ne împiedică să trăim plenar mărturia creştină şi să ne implicăm în spaţiul public aşa cum ne-ar cere condiţiile în care noi trăim. Cred că asta, cuplată cu o influenţă negativă a spaţiului evanghelic american, care trăieşte cu nostalgia creştinătăţii ca sistem care poate impune regulile, ne conduce la o situaţie de ambiguitate şi de incapacitate de influenţă. Deci, pe de o parte, suntem nişte izolaţionişti, şi nu vrem să fim ca lumea, dar, pe de altă parte, am vrea să ne putem impune regulile asupra lumii, când noi înşine de fapt habar nu avem ce proiect ar trebui să construim ca să avem un impact coerent. Dar am vrea să punem regulile noastre celorlalţi. Şi din ambiguitatea asta se naşte o incoerenţă, care ne afectează impactul şi influenţa.

IO – Încheiem aici. Mulţumesc tare mult pentru timpul acordat.

DM – Cu plăcere!

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Danut Manastireanu – Interviu de istorie orala – 12 – Consideratii generale”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s