Istoria regionala astazi – Iasi, 11 iunie 2014

Archiva Moldaviae-lansare_si Istoria regionala astazi-dezbatere_11iunie2014_Afis

Miercuri, 11 iunie 2014, orele 16.00
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Corpul H (Casa Catargi), Sala H1 (Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi),
Societatea de Studii Istorice din România (SSIR) organizează
lansarea revistei Archiva Moldaviae, volumele II/2010, III/2011, IV/2012,
şi dezbaterea
Istoria regională astăzi
.

Vor participa membri ai comunităţii academice din Iaşi şi Chişinău, inclusiv ai consiliului ştiinţific al revistei, membri ai redacţiei, autori etc. Intrarea este liberă, oricine este interesat de istorie, în particular de cea a Moldovei, a României, a Europei central-răsăritene fiind binevenit.

***

Archiva Moldaviae este o revistă cu specific istoric şi arhivistic, cu apariţie anuală, în cadrul căreia materialele sunt redate în limba română sau în limbi de circulaţie internaţională. Ea urmăreşte să aducă în circuitul ştiinţific studii savante şi surse inedite, în special documente de arhivă, referitoare în principal la trecutul Moldovei, la România modernă şi contem­porană, în contextul istoriei Europei central-răsăritene. Publicaţia – cu sediul la Iaşi – se adresează în mod deosebit istoricilor şi arhiviştilor, dar ea este declarat deschisă pentru cercetători din câmpuri variate de cunoaştere, care apelează (şi) la documentele păstrate în arhive publice sau private ori în biblioteci. Revista publică studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România, Republica Moldova etc., istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții ștințifice.

Cele trei numere care vor fi lansate cu această ocazie ating o varietate de teme, din diverse epoci istorice. Rubricile revistei cuprind: Studii de istorie, Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice, Documente, Restitutio, Dezbateri, Recenzii, Note bibliografice, Viaţa ştiinţifică. Studiile de istorie ale celor trei numere apărute sunt reunite în secţiuni intitulate: Genealogii, Curente culturale, reprezentări ale trecutului în secolul XIX, Istorie instituţională, O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii, Universitatea din Iaşi de la sfîrşitul secolului XIX până la al Doilea Război Mondial, Primul Război Mondial, Mişcarea Legionară – organizare locală, forme de mobilizare politică, Comunismul românesc şi moştenirea sa, Protestantismul est-european şi românesc în secolul XX. Reflecţii postcomuniste, Moldova de la Est de Prut. Construcţie şi dileme identitare, dispute polititce, Comunismul românesc: ilegalitatea, preluarea puterii, edificarea şi prăbuşirea.

Autorii (70 la număr) materialelor publicate în cele trei volume activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România, Republica Moldova, Franța, Austria, Germania, Polonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

Volumele II/2010, III/2011 și IV/2012 ale revistei Archiva Moldaviae au apărut graţie unei finanţări nerambursabile acordate de Consiliul Judeţean Iaşi potrivit Legii nr. 350/2005.

***

Societatea de Studii Istorice din România, iniţiatoarea dezbaterii, este o asociaţie profesională înfiinţată în 2003 de un grup de cercetători ieşeni care îşi propune să promoveze valorile istoriografiei occidentale moderne şi să militeze pentru respectarea criteriilor academice universal acceptate.

Pentru informaţii suplimentare: Dorin Dobrincu – tel. 0724586106, Mihai Chiper – tel. 0721441707.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s