Archiva Moldaviae – Au apărut volumele II/2010, III/2011 și IV/2012

Archiva Moldaviae 2011

ANUNȚ
 
Au apărut volumele II/2010, III/2011 și IV/2012 ale revistei Archiva Moldaviae
 
           
Avem deosebita plăcere de a vă anunța că au apărut volumele II/2010, III/2011 și IV/2012 ale revistei Archiva Moldaviae. Publicate sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), cele trei numere ale revistei reunesc materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții ștințifice. Ele abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european. Autorii acestora (70 la număr) activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România, Republica Moldova, Franța, Austria, Germania, Polonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. În total, cele trei volume cuprind 1.500 de pagini distribuite astfel: II/2010 – 466 p.; III/2011 – 478 p.; IV/2012 – 546 p. Atașăm acestui mesaj sumarele volumelor amintite, listele autorilor etc.
* * *
Cu această ocazie, redacția Archiva Moldaviae lansează
 
Call for Papers
pentru volumele V/2013 și VI/2014
 
Deadline: 15 mai 2014
 
Archiva Moldoviae publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.
Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică amoldaviae@yahoo.com sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviae.
 
                                                                       Echipa editorială Archiva Moldaviae
 * * *
 
ANOUNCEMENT
 
The publication of volumes II/201, III/2011, and IV/2012 of
Archiva Moldaviae
 
           
We are delighted to inform you that Archiva Moldaviae has published volumes II/2010, III/2011 and IV/2012. Published under the auspices of Romania’s Historical Studies Society, the volumes gather various materials, such as historical studies, overview of archival fonds, archival histories, unique documents from public or private archives from Romania or from other countries, oral histories, debates, bibliographical notes, and announcements in our field. A variety of themes are treated that range from different historical periods connected to the histories of Moldavia, Romania, and Central and Eastern Europe. The 70 authors who appear in these volumes are active members in universities, research institutes, archives, or are unaffiliated researchers from Romania, Republic of Moldova, France, Austria, Germany, Poland, Great Britain, and the United States of America. Together, these three volumes contain 1,500 pages, according to the following distribution: vol. II/2010 has 466 pages; vol. III/2011 with 478 pages, and vol. IV/2012 with 546 pages. Attached to this message are the summaries of the volumes mentioned above.
Below you will find a new call for papers for Archiva Moldaviae’s volumes V/2013 and VI/2014.
 
* * *
Call for Papers
For volumes V/2013 and VI/2014
 
Deadline: May 15, 2014
 
Archiva Moldoviae publishes historical studies, documents, works in sciences auxiliary to the historical field (paleography, diplomacy, genealogical studies, heraldry, sigillography), descriptions of archival founds and collections held by public institutions or private persons, archival studies, history of archives, restitution (introducing materials produced by historians or archivists that were not published during the authors’ lifetime), debates (discussions, polemics, according to academic rules), reviews and bibliographic notes, exhibitions, and etc. Articles can be submitted in Romanian or other languages of international currency (English, French, German). A peer-review system will be used to select articles for publication. The editors’ rules regarding publication in this journal can be found in Romanian and English at the end of each issue, as well as in the annexed attached to this document.
Materials can be sent electronically at amoldaviae@yahoo.com or mailed to: Str. Nicolae Gane, Nr. 25, Corp C, Ap. 18, 700110, Iaşi, jud. Iaşi, România, indicating Archiva Moldoviae in the headline.
Archiva Moldoviae Editorial Team

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: