Larchet – Persoana si natura – O aparitie editoriala de exceptie

Larchet - Persoana si natura

Pr. Dragos Bahrim mi-a semnalat o aparitie editoriala foarte importanta la Editura Basilica: Jean-Claude Larchet – Persoana si natura. Sfinta Treime, Hristos, Omul.

Este vorba, asa cum imi explica Parintele, de ‘un volum de teologie dogmatica foarte important. Ultimul capitol al cartii reprezinta cea mai complexa critica din perspectiva ortodoxa a antropologiilor lui Yannaras si Zizioulas‘.

Un text demn de atentia celor interesati de teologie trinitara.

* * *

Iata cum este descrisa cartea pe situl editurii:

La editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Române, volumul Persoană şi Natură. Sfânta Treime – Hristos – Omul, semnat de teologul ortodox Jean Claude Larchet.

„Din perspectiva Bisericii Ortodoxe a devenit inevitabil ca orice încercare de refacere a mult doritei unităţi creştine, prin dialog teologic, să pornească de la raportarea completă şi onestă la hotărârile dogmatice ale Sinoadelor ecumenice şi la tradiţia patristică. De aceea, autorul acestei cărţi, referindu-se la modul şi spiritul abordării dialogului cu alte Biserici de către ortodocşi, vorbeşte – pe temeiul unei argumentaţii greu de respins – de fapt, despre necesitatea unei conştiinţe dogmatice mai înalte, mai exigente, dar şi mai alerte. Pledoaria se face, implicit, şi pentru trăirea unui sentiment de responsabilitate mai acut. Indiscutabil, părţile angajate într-un asemenea demers de apropiere reciprocă pot asigura un viitor acestui dialog doar în măsura în care arată o onestitate totală şi o fidelitate necondiţionată faţă de unicul Adevăr.

Prezenta versiune românească a acestui consistent şi captivant volum de teologie dogmatică eclesială, datorat Domnului Jean-Claude Larchet, vede acum lumina tiparului, sub egida Editurii BASILICA, prin hărnicia traducătorilor lui, Preotul profesor Dragoş Bahrim, care a tradus capitolul intitulat „Problema hristologică”, şi Doamna Marinela Bojin, care a tradus celelalte capitole. La solicitarea autorului, Părintele Dragoş Bahrim a efectuat şi o utilă lectură finală a textului întregii traduceri, aducându-i binevenite îmbunătăţiri. Sperăm că toate aceste strădanii vor fi concurat la apariţia ediţiei româneşti a unei noi cărţi de referinţă a Domnului Jean-Claude Larchet, care, într-un viitor nu foarte îndepărtat, va putea înrâuri binefăcător spiritul în care se desfăşoară dialogurile interortodoxe şi intercreştine”, se precizează în nota editorială.

Volumul cuprinde patru capitole principale şi însumează  543 de pagini.

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Larchet – Persoana si natura – O aparitie editoriala de exceptie”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: