Student ARC – 20 de solutii pentru buna guvernare in universitati

1. Postarea pe site-urile universităţilor a tuturor achiziţiilor publice;

2. Digitalizarea lucrărilor de diplomă şi de licenţă şi postarea lor pe site-urile facultăţilor pentru a putea fi accesate de orice student care doreşte să se instruiască sau să verifice acuzaţii de plagiat;

3. Postarea vizibilă și ușor accesibilă pe site-urile tuturor universităţilor a datelor de contact ale comisiilor de etică şi, de asemenea, postarea de către universităţi a rezultatelor fiecărei sesizări analizate de comisiile de etică;

4. Transparentizarea posibilităților/ oportunităților destinate studenților prin postarea vizibilă pe site-ul universităților și transmiterea către studenți a tuturor propunerilor de burse/cursuri/ seminarii/tabere/ școli de vară sau toamnă etc., primite de universitate, inclusiv a criteriilor de selectie și admitere și a informațiilor de manifestare a intenției de participare, pentru eliminarea informării preferențiale, în favoarea accesului potrivit egalității de șanse;

5. Susţinerea, de către universităţi, a organizaţiilor studenţeşti pentru accesarea de fonduri europene destinate schimbului de experienţă si specializarii în domeniile de studiu;

6. Transparentizarea metodologiei de acordare a locurilor în căminele universităţilor, afişarea transparentă a tuturor informaţiilor ce ţin de cazarea studentilor pe site-urile universităţilor/facultăţilor care administrează astfel de unităţi.

7. Asigurarea transparenței în privința cheltuielilor pentru cămine prin: afișarea periodică, în conformitate cu legea, a cheltuielilor pentru fiecare cămin; verificarea faptului că taxele de cămin sunt egale cu diferența dintre cheltuieli și subvențiile de la stat; neperceperea fondului de rulment sau a altei sume nejustificate.

8. Publicarea rapoartelor de activitate ale rectorului, membrilor senatului, studenților reprezentanți, organizațiilor studențești, comisiilor senatului / facultăților etc.

9. Publicarea pe site-urile universităților și facultăților a ordinii de zi și, ulterior, a proceselor verbale ale ședințelor de Senat, Consiliul Facultății și a altor structuri de conducere, administrative, executive și de control ce funcționează în interiorul universității;

10. Publicarea modalitatii de contestare a deciziilor instituției;

11. Publicarea raportului de activitate (întocmit de organizațiile studențești) cu privire la respectarea Statutului Studentului precum și a răspunsului universității cu privire la îmbunătățirea problemelor sesizate;

12. Transparentizarea procesului de gestionare și soluționare a cererilor de orice natură depuse la registratura universități;

13. Raportarea din partea instituției a soluționării cererilor din partea studenților și publicarea pe site-ul universității a acestui raport;

14. Elaborarea unei reglementări în sensul protejării identității celor ce raportează cazurile de corupție ca și a sancțiunilor pentru persoanele reclamate (inclusiv a modalitatii de gestiune a cazurilor de corupție);

15. Crearea unor platforme care să asigure posibilitatea de dezbatere publica a politicilor universitatii, in care toți membrii comunitatii academice sa-și poata exprimă opinia;

16. Asigurarea trasabilității fondurilor provenite din taxele studentului;

17. Elaborarea și publicarea procedurii transparente de calculare a taxei de studiu și a altor taxe universitare (printre care și taxe de obținere duplicate documente, taxe de re-examinare, prețurile produselor puse la dispoziția studenților în cadrul cantinei universitare);

18. Interzicerea implicării partidelor politice în mediul academic, cadre didactice, studenți reprezentanți cu funcții în partid etc., în sensul blocării distribuției de materiale de propagandă politică, afișării de mesaje de acest gen în spațiul academic (inclusiv cămine, cantine, campus universitar);

19. Interzicerea ocupării de funcţii de conducere în instituţia de învăţământ superior unde are postul didactic persoana care deține o funcție publică (deputat, senator, membru al Guvernului, îndeplinirea unor funcţii de specialitate în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului, al ministerelor, prefect, subprefect, preşedinte sau vicepreşedinte de consiliu judeţean, primar sau viceprimar, funcţie de îndrumare şi control din sistemul de învăţământ, cultură, tineret şi sport şi altele), pe perioada deținerii acesteia;

20. Menținerea incompatibilității funcției de rector cu funcția de parlamentar și analizarea extinderii acestei incompatibilități și asupra funcției de decan sau președinte de senat.

(Sursa, Alianta pentru o Romanie Curata)

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Student ARC – 20 de solutii pentru buna guvernare in universitati”

  1. Eu asi adauga si faptul ca ar trebui sa existe o lege care sa oblige facultatile care au de la un anumit numar de studenti in sus, sa fie obligate sa construiasca si campusuri universitare civilizate, la anumite standarde, ca sa dispara odata grajdurile umilitoatoare in care sint cazati studentii ( ex : Grozavesti ).

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: