Walter Brueggemann despre societatea de consum

walter_brueggemann

Walter Brueggemann

Nota

In aceasta saptamina am avut sansa extraordinara de a petrece doua zile cu Walter Brueggemann. Inainte de a publica pe blog cite ceva despre aceasta intilnire, afisez din acest publicat initial acum trei ani.

* * *

Contextul totalizant al producţiei şi consumului

Propun să înţelegem cultura de astăzi din Statele Unite ca pe un ,,totalism al productivităţii.” Prin totalism înţeleg un sistem ideologic atotcuprinzător care exclude abaterile de la regulile sale şi care îi anulează pe toţi cei care nu se supun acestei ideologii dominante. Prin productivitate înţeleg faptul că sistemul ideologic dominant din Statele Unite îi consideră valoroşi doar pe cei care participă la realizările consumiste legate de producerea şi de consumul de bunuri materiale, sistem care este guvernat de triada: bani, putere şi a sex. „Liturghiile” care susţin această ideologie sunt cele ale sportului şi ale întregii industrii de divertisment, care este specializată în chestiuni legate de putere, succes, bogăţie şi confort, livrate în proporţii nelimitate. Mijlocul de promovare al acestei liturghii este, desigur, televiziunea şi, din ce în ce mai mult, internetul care mediază o lume a vitezei, a puterii şi a dezvoltării, complet ruptă de realitatea trăită de persoane reale care-şi duc existenţa în comunităţi reale.

Această ,,realitate virtuală” – o realitate complet ireală – constituie o lume imaginară care îi desparte pe oameni de realităţile existenţei fizice sau de cele ale existenţei politice. Această ideologie este dedicată noţiunii de divertisment nelimitat, care nu ţine seama de costuri, mai ales de costurile sociale implicate, divertisment nelimitat care încearcă să tăgăduiască existenţa comunităţilor de bază şi să anuleze procesele politice legate de problemele cele mai serios controversate. Este de la sine înţeles că această ideologie îşi propune să ascundă şi, astfel, să nege dreptul la existenţă al celor care sunt neproductivi.

Această ideologie este cel puţin indiferentă, dacă nu cumva chiar ostilă, oricărei structuri sociale şi oricărei instituţii care este indispensabilă pentru funcţionarea comunităţii umane:

  • Apetitul pentru bunuri de consum este nelimitat şi face ca preocupările legate de mediul înconjurător să pară ciudate şi demodate.
  • Mâncarea de tip fast food şi calitatea de angajaţi a ambilor soţi fac extrem de dificilă cultivarea unei vieţi normale de familie.
  • Preluarea controlului universităţilor de către corporaţii, alături de privatizarea şcolilor de cultură generală pun educaţia într-un real pericol.
  • Negarea morţii şi preţuirea fără limite a ,,frumuseţii” aduc criza sistemului de sănătate într-o situaţie imposibilă.
  • Finanţarea nelimitată aflată la dispoziţia politicienilor face ca procesul politic să fie îndoielnic şi disfuncţional.

Sfera atotcuprinzătoare a acestui sistem ideologic este atât de uluitoare încât este dificil să  înţelegem sau să ne imaginăm viaţa în afara acestei reţele de valori.

Posibilitatea misiunii într-un asemenea context este una extrem de problematică. Aceasta, dacă există, ar trebui fără îndoială să includă:

  • Aprecierea nonproductivităţii şi a ceea ce este neproductiv
  • Formarea şi cultivarea unei comunităţi în care oamenii se întâlnesc faţă în faţă
  • Practicarea măsurii în fiecare aspect al vieţii

Sarcina pastorală şi liturgică într-un asemenea context ar putea consta în aceea de a-i ajuta pe oameni să se desprindă de puterea de seducţie a acestui sistem şi în eliberarea vieţilor noastre de obsesia bunurilor de consum, pentru ca astfel să putem deveni membri ai unui sistem alternativ. Am ajuns să cred că recuperarea Sabatului este primul semn al eliberării de acest sistem şi al alternativei la acesta.

(W. Brueggemann, (ed.), Hope for the World. Mission in A Global Context, Westminster John Knox, Louisville, 2001, pp. 55-56.)

* * *

Walter Brueggemann este Profesor Emerit de Vechiul Testament la Columbia Theological Seminary.

(Mulţumesc prietenului meu Marcel Măcelaru, profesor de Vechiul Testament la Seminarul Teologic de la Osijek, Croaţia, care mi-a semnalat acest text.)

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: