Simpozion national – Explorari in traditia biblica romaneasca si europeana – Editia a II-a

Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi
Centrul de Studii Biblico‑Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum»
Institutul de Filologie Română «A. Philippide», Iaşi
Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România

organizează

Simpozionul Naţional
«Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană»
Ediţia a II-a

Iaşi, 4‑6 noiembrie 2011

Organizatorii îşi propun ca lucrările Simpozionului să ofere un cadru de dezbatere multidisciplinară şi interdisciplinară în jurul problematicii complexe a editării, traducerii şi interpretării, circulaţiei şi receptării textelor sacre în limba română. Simpozionul se va desfăşura în cadru plenar sau pe secţiuni, după următoarele tematici generale:

1. Problematica filologică

– Editarea textelor biblice. Critică de text şi paleografie. Informatizare şi digitalizare a textelor sacre.

– Textul biblic ca reper în studiul diacronic al limbii. Lexicologie şi semantică biblică. Frazeologie biblică. Onomastică biblică.

– Traduceri parţiale ale Bibliei, mai puţin cunoscute: cărţi biblice şi fragmente păstrate în mss. miscelanee din secolele al XVI-lea – al XVII-lea şi raportul lor textual cu versiunile româneşti cunoscute.

– Interferenţe şi delimitări stilistice: varietăţile biblică, liturgică şi teologic‑sapienţială ale stilului bisericesc. Rolul Bibliei de la Bucureşti (1688) în crearea stilului bisericesc românesc în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea.

2. Problematica traductologică

– Tipologia traducerilor biblice. Literalism şi interpretare liberă. Teorii ale traducerii şi aplicaţii ale acestora în traducerea textului sacru.

– Sursă unică vs. sursă multiplă. „Originalele” Bibliei – tradiţii textuale diferite reflectate în traducerile româneşti.

– Relaţii între versiuni biblice succesive: Tetraevanghelul de la Sibiu (1551-1553) şi Tetraevanghelul lui Coresi; Tetraevanghelul şi Praxiul coresian şi Noul Testament de la Bălgrad; Biblia de la Bucureşti şi Biblia de la Blaj; Biblia de la Blaj şi ediţiile Şaguna, Filotei şi Biblia de la 1914, versiunile Cornilescu etc.

– Instrumente de lucru ale traducătorilor Bibliei din toate epocile: lexicoane, dicţionare, concordanţe, ediţii critice, versiuni auxiliare etc.

3. Hermeneutică biblică

– Opţiuni şi condiţionări confesional‑teologice (dogmatice, canonice, eclesiologice, cultice etc.). Cenzură teologică, cenzură politică.

– Tradiţia patristică — reper şi criteriu de interpretare a textelor sacre.

– Biblia în cadrul polisistemului literar eclezial: relaţii şi determinări între textul sacru şi imnografia eclezială, literatura cultică, iconografie, literatura exegetică şi omiletică etc.

4. Istoria receptării textelor sacre

– Inserţia, prelucrarea şi stilizarea citatului biblic în literatura română sau universală.

– Circulaţia versiunilor româneşti ale Bibliei. Referiri şi evaluări istorice la textele principalelor versiuni biblice româneşti (Biblia de la Bucureşti, Biblia de la Blaj etc. Raporturi textuale (preluare, „diortosire“, adaptare etc.) între diferite versiuni biblice.

– Locul Bibliei în cultura română. Motive, simboluri, structuri şi personaje biblice.

– Interferenţe culturale şi mentalităţi în receptarea textelor sacre. Aspecte antropologice, sociologice, politice sau filosofice ale receptării textelor sacre.

Specialiştii interesaţi să participe la Simpozion sunt rugaţi să transmită organizatorilor titlul comunicării (însoţit, în attachement, de un rezumat de maximum 100 de cuvinte), împreună cu datele personale (adresă, afiliere academică), la adresa simpozionmld2011@gmail.com, până la data de 1 septembrie 2011.

Fiecărei comunicări individuale îi vor fi rezervate, pentru prezentare, 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile).

Acceptul de participare la Simpozion va fi transmis individual participanţilor până la data de 30 septembrie 2011.

Cu 10 zile înainte de începerea Simpozionului, participanţii vor primi per e‑mail programul general.

Lucrările Simpozionului vor fi editate ulterior de către organizatori într‑un volum publicat la Editura Universităţii din Iaşi. Indicaţiile tehnoredacţionale vor fi comunicate ulterior participanţilor ale căror contribuţii vor fi reţinute spre publicare.

Taxa de participare (180 lei) va acoperi cheltuielile de organizare curente şi editarea volumului şi va fi plătită imediat după comunicarea acceptării de către organizatori a comunicării respective (30 septembrie 2011). Fiecare participant va primi ulterior un exemplar gratuit din volumul cu actele Simpozionului. Taxa de participare va fi depusă în următorul cont bancar: numele beneficiarului: Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România; contul IBAN: RO72BRDE240SV57759112400; numele bancii: BRD, Agenţia Copou, Bd. Carol I, nr. 8, Iaşi, cu menţiunea, pentru simpozionul Explorări. O copie scanată a chitanţei va fi expediată per mail d‑nei Sabina Savu‑Rotenştein (sabinasavu@yahoo.com).

Organizatorii pot media, la cererea participanţilor, rezervarea, contra cost, a unei camere în Hotelul Gaudeamus al Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» sau a altor posibilităţi de cazare.

Comitetul de organizare a Simpozionului:

Prof. univ. dr. Eugen Munteanu (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, preşedinte)

Prof. univ. dr. Andrei Pleşu (Colegiul «Noua Europă», Bucureşti)

Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi)

Prof. univ. dr. Ioana Costa (Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Rodica Zafiu (Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Mihai Moraru (Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Mihaela Paraschiv (Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi)

Cercet. şt. I dr. Gabriela Haja (Institutul de Filolgie Română «A. Philippide», Iaşi)

Dr. Dragoş Bahrim (Seminarul Teologic Liceal Ortodox «Sf.Vasile cel Mare», Iaşi)

Dr. Mihail Neamţu (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti)

Dr. Wilhelm Tauwinkl (Institutul Teologic Romano-Catolic, Bucureşti)

Secretariatul Simpozionului:

CS III dr. Mioara Dragomir

CS dr. Ioan Florin Florescu (ioanflorinflorescu@yahoo.com, 0749050707)

CS dr. Anamaria Gînsac (anamaria_gansac@yahoo.com, 0743783949)

CS dr. Maria Husarciuc (mhusarciuc@gmail.com, 0751101551)

CS dr. Sabina Rotenstein (sabinasavu@yahoo.com, 0745528702)

CS dr. Mădălina Ungureanu (madandronic@gmail.com, 0741148872)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Simpozion national – Explorari in traditia biblica romaneasca si europeana – Editia a II-a”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s