Marturia crestina intr-o lume multireligioasa – Recomandari de conduita – draft – 1

Asa cum anuntam AICI pe blogul Persona, pe 28 iunie a avut loc la Geneva ceremonia oficiala de prezentare a unui document ecumenic cu o valoare exceptionala, care intentioneaza sa  ofere o solida platforma etica marturiei noastre despre Evanghelie, la care ne cheama Mintuitorul nostru Isus Cristos.

Am tradus acest document, prin bunavointa colegului meu Dr. Alexandru Nadaban si il voi publica aici, in citeva episoade, alaturi de textul englezesc, pentru a oferi o ultima sansa de corectare a oricarei imperfectiuni de traducere sau editare, inainte de a-l distribui liderilor confesionali si ai organizatiilor crestine, misionare au de caritate, din Romania.

Speram din toata inima ca prin cunoasterea, studierea si asumarea plenara a acestor principii sa vedem o asanare a relatiilor destul de tensionate dintre diversele confesiuni si misiuni din Romania, pe tema prozelitismului si a marturiei crestine.

Ii rog, pe aceasta cale, pe toti cei care cred in importanta acestui document si au expertiza in acest domeniu, sa ne dea o mina de ajutor in imbunatatirea acestui text. Va multumim anticipat.

* * *

Preambul

Misiunea face parte din însăşi fiinţa bisericii. Proclamarea cuvântului lui Dumnezeu şi mărturisirea acestuia în lume este esenţială pentru fiecare creştin. În acelaşi timp, este necesar ca aceasta să se facă în conformitate cu principiile Evangheliei, manifestând respect şi dragoste deplină faţă de toţi oamenii.

Conştiente de tensiunile dintre oameni şi comunităţi cu convingeri religioase diferite şi de diversele interpretări ale mărturiei creştine, Consiliul Pontifical pentru Dialogul Interreligios (PCID), Consiliul Mondial al Bisericilor (WCC) şi, la invitaţia WCC, Alianţa Evanghelică Mondială (World Evangelical Alliance – WEA), s-au întrunit de-a lungul unei perioade de cinci ani pentru a reflecta şi a produce acest document ca o  recomandare de conduită pentru mărturia creştină din întreaga lume. Acest document nu se doreşte a fi o declaraţie teologică referitoare la misiune, ci intenționează să abordeze probleme practice legate de mărturia creştină într-o lume multireligioasă.

Scopul acestui document este de a încuraja bisericile, sinoadele bisericeşti şi agenţiile de misiune să reflecteze cu privire la practicile lor curente şi să folosească recomandările din acest document pentru a-şi pregăti, dacă este cazul, propriile orientări pentru mărturie şi misiune printre cei de religii diferite şi în rândul celor care nu profesează o religie anume. Sperăm ca creştinii din întreaga lume să studieze acest document, în lumina propriilor practici de mărturisire a credinţei lor în Cristos, atât prin cuvânt cât şi în faptă.

* * *

PREAMBLE

Mission belongs to the very being of the church. Proclaiming the word of God and witnessing to the world is essential for every Christian. At the same time, it is necessary to do so according to gospel principles, with full respect and love for all human beings.

Aware of the tensions between people and communities of different religious convictions and the varied interpretations of Christian witness, the Pontifical Council for Interreligious Dialogue (PCID), the World Council of Churches (WCC) and, at the invitation of the WCC, the World Evangelical Alliance (WEA), met over a period of 5 years to reflect and produce this document to serve as a set of recommendations for conduct on Christian witness around the world. This document does not intend to be a theological statement on mission but to address practical issues associated with Christian witness in a multi-religious world.

The purpose of this document is to encourage churches, church councils and mission agencies to reflect on their current practices and to use the recommendations in this document to prepare, where appropriate, their own guidelines for their witness and mission among those of different religions and among those who do not profess any particular religion. It is hoped that Christians across the world will study this document in the light of their own practices in witnessing to their faith in Christ, both by word and deed.

* * *

O bază pentru mărturia creștină

1. Pentru creştini este un privilegiu şi o bucurie să dea socoteală de nădejdea care este în ei şi să facă acest lucru cu blândeţe şi respect (cf. 1 Petru 3:15).

2. Isus Cristos este martorul suprem (cf. Ioan 18:37). Mărturia creştină constituie totdeauna o co-participare la mărturia sa, care se concretizează în proclamarea împărăţiei, slujirea aproapelui şi dăruirea totală de sine, chiar dacă acest act de dăruire de sine duce la cruce. După cum Tatăl l-a trimis pe Fiul în puterea Duhului Sfânt, tot astfel şi credincioşii sunt trimişi în misiune pentru a mărturisi cu cuvântul şi fapta cu privire la dragostea Dumnezeului trinitar.

3 Exemplul şi învăţătura lui Isus Cristos şi a bisericii primare trebuie să constituie ghidul pentru misiunea creştină. Timp de două milenii, creştinii au căutat să urmeze calea lui Cristos împărtăşind vestea cea bună a împărăţiei lui Dumnezeu (cf. Luca 4:16-20).

4 Mărturia creştină într-o lume pluralistă include implicarea într-un dialog cu oameni de diferite religii şi culturi (cf. Fapte 17:22-28).

5 Deşi în anumite împrejurări este dificil să trăieşti şi să proclami Evanghelia, atunci când aceasta este îngrădită sau chiar interzisă, Cristos le porunceşte creştinilor să continue cu fidelitate, solidari unul cu un altul, să mărturisească despre el (cf. Matei 28:19-20; Marcu 16:14 -18, Luca 24:44-48, Ioan 20:21, Fapte 1:8).

6 Dacă creştinii se folosesc în desfăşurarea misiunii lor de metode inadecvate, şi recurg la înşelăciune şi la mijloace coercitive, ei trădează cauza Evangheliei şi pot provoca suferinţe altora. Astfel de devieri necesită pocăinţă şi ne reamintesc de nevoia noastră de a beneficia necurmat de harul lui Dumnezeu (cf. Romani 3:23).

7 Creştinii susţin că, deşi responsabilitatea lor este să-l mărturisească despre Cristos, convertirea este în cele din urmă lucrarea Duhului Sfânt (cf. Ioan 16:7-9, Fapte 10:44-47). Ei recunosc faptul că Duhul se mişcă încotro vrea, mai presus de controlul omului. (cf. Ioan 3:8).

* * *

A BASIS FOR CHRISTIAN WITNESS

1. For Christians it is a privilege and joy to give an accounting for the hope that is within them and to do so with gentleness and respect (cf. 1 Peter 3:15).

2 Jesus Christ is the supreme witness (cf. John 18:37). Christian witness is always a sharing in his witness, which takes the form of proclamation of the kingdom, service to neighbour and the total gift of self even if that act of giving leads to the cross. Just as the Father sent the Son in the power of the Holy Spirit, so believers are sent in mission to witness in word and action to the love of the triune God.

3 The example and teaching of Jesus Christ and of the early church must be the guides for Christian mission. For two millennia Christians have sought to follow Christ’s way by sharing the good news of God’s kingdom (cf. Luke 4:16-20).

4 Christian witness in a pluralistic world includes engaging in dialogue with people of different religions and cultures (cf. Acts 17:22-28).

5 In some contexts, living and proclaiming the gospel is difficult, hindered or even prohibited, yet Christians are commissioned by Christ to continue faithfully in solidarity with one another in their witness to him (cf. Matthew 28:19-20; Mark 16:14-18; Luke 24:44-48; John 20:21; Acts 1:8).

6 If Christians engage in inappropriate methods of exercising mission by resorting to deception and coercive means, they betray the gospel and may cause suffering to others. Such departures call for repentance and remind us of our need for God’s continuing grace (cf. Romans 3:23).

7 Christians affirm that while it is their responsibility to witness to Christ, conversion is ultimately the work of the Holy Spirit (cf. John 16:7-9; Acts 10:44-47). They recognize that the Spirit blows where the Spirit wills in ways over which no human being has control (cf. John 3:8).

* * *

Va urma.

Atasez mai jos textul integral in limba engleza, in format PDF.

CHRISTIAN WITNESS IN A MULTI-RELIGIOUS WORLD

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

5 thoughts on “Marturia crestina intr-o lume multireligioasa – Recomandari de conduita – draft – 1”

 1. Doua sugestii:

  Al 9-lea rand din Preambul, dupa “acest document” ar merge adaugat “care sa serveasca”…ca o recomandare etc

  apoi
  la paragraful 6 din “Obaza pentru marturia crestina”:

  Cand crestinii folosesc metode nepotrivite in misiunea lor prin recurgerea la inselare si presiune, ei tradeaza evanghelia…etc

  A doua sugestie nu schimba sensul frazei, e doar forma pe care as da-o eu in romana.

  Btw, primii care ar saluta punerea in ordine a activitatii misionare, in special cea in masa, ar fi “victimile” ei, cred :).
  Beneficiile s-ar inmulti insa insutit in ambele tabere.

  Needless to say, I am not on a mission here or wherever as I have virtually no ties with the religious world. I speak only as someone born and bread in one, therefore forever tied up to people from it.

  Like

  1. Multumesc frumos, Sam. Imi este de foarte mare ajutor. Ramin indatorat.
   Am facut corecturile in textul meu si il voi publica corectat intergal in forma finala.
   Sper sa dea si altii o mina de ajutor.
   De acord ca ‘victimele’ ar fi primele care s-ar bucura, iar pradatorii vor fi primii care sa se plinga 😦

   Like

 2. Prea obosita sa verific in seara aceasta dar mi se pare ca am documentul in franceza si poate nu ar fi timp pierdut sa vad si traducerea faranceza. Bon sa vad daca am timp miine,

  Like

 3. Nu stiu daca expresia sa reflecteze e cea mai buna alegere cit despre a produce un document mi se pare incorect pentru ca nu producem un document ci il editam.

  2. As alege ‘pentru a marturisi in cuvint si fapta dragostea lui Dumnezeu’

  6. As alege nu a beneficia de har ci a face apel la harul lui Dumnezeu. Cred ca la nr 6 partea a doua trebuie refacuta in intregime.

  7. Nu putem spune sa-l marturiseasca despre Christos ci pe Christos sicuvintul control in cotextul de mai sus este un anglicism<

  Like

  1. MUltumesc frumos. EXtrem de folositor. Am facut corecturile de rigoare in textul meu si il voi afisa corectat in intregime dupa ce primesc si incorporez toate observatiile.
   M-as bcuura daca si altii are reusi sa se uite peste aceste texte cu aceeasi atentie ca tine si ca Sam.
   Am sa mentionez la toate cele trei postari ca acet text este un draft.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s