Revista Impact nr. 1 – 1 – De ce Impact

IMPACT

Foaie lunară a femeii creştine

Nr.1. 25 martie 1990

 MOTTO:

«Cine poate găsi o femeie excelentă?

Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.»

Proverbe 31:10 (Trad.engl.)

DE CE? [Impact]

1. Ca expresie a laudei şi devotamentului faţă de Dumnezeu, Creatorul femeii şi faţă de Cel ce este Mîntuitorul ei, fundamentul libertăţii noastre – Isus Christos.

2. Pentru a învăţa să gîndim, să sondăm adînc BIBLIA, să ne exprimăm convingerile printr-o continuă METANOIA (refocalizare) după imaginea caracterului DIVIN şi sub cenzura propriilor noastre conştiinţe.

3. Pentru a înţelege condiţia femeii creştine, a ne dezvolta sensibilitatea şi a ne împărtăşi, graţie acestui mijloc de comunicare, deschis şi sincer, gîndurile, ideile sentimentele, nevoile şi experienţele.

4. Ca să ne putem ajuta reciproc în găsirea celor mai bune soluţii pentru revitalizarea, cu dăruire şi creativitate a  tuturor domeniilor familiei şi societăţii noastre şi pentru împlinirea vieţii noastre interioare.

5. Vom lua atitudine împotriva a tot ce este PĂCAT: ignoranţă, delăsare, manipulare, legalism, neimplicare, sectarism, neadevăr, feminism, şi alte racile ale abilităţii feminine ca de exemplu: bîrfa, cicălirea, etc.

Dumnezeu să ne ajute!

* * *

MAGNIFICAT

În stare de logodnă a fost surprinsă
Cînd se părea că-n sine-şi e de-ajuns
Dinspre ceruri candela aprinsă
Pîlpîia într-un ungher ascuns

Şi înspre lume ardea înfrigurată
Fructul copt vărsa dogoritor
Mireasma din grădina sigilată
Spre frăgezirea unui umil ulcior

Cînd se părea risipei hărăzită
Lacrima dintîi o copleşi
De dincolo de stele-a fost umbrită
Logosul în ea se zămisli.

(Ioan Alexandru, Imnele iubirii)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: