Colocviu international – 70 de ani de la pogromul de la Iasi

70 ANI DE LA POGROMUL DE LA IAŞI (28-30 IUNIE 1941):  ISTORIE ŞI  MEMORIE

  Colocviu internaţional

(Iaşi, 26-27 iunie 2011)

 Organizatori:

Prof. dr. Alexandru-Florin PLATON (Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Şafran” al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi) aplaton@mail.dntis.ro

Prof. dr. Carol IANCU (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales al  Universităţii  Montpellier 3 Paul Valéry şi École  des  Hautes  Études  du Judaïsme de France) carol.iancu@gmail.com

Colocviul va avea loc in corpul Universitatii aflat vis a vis de Centrul Cultural Francez, unde se afla si Institutul de studii iudaice al Universitatii.

  Duminică 26 iunie 2011

16h00

Deschiderea lucrărilor colocviului:

Profesor dr. Vasile IŞAN, Rectorul Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
Dr. Aurel VAINER, membru în Parlamentul României şi Preşedintele F.C.E.R.
Profesor dr. Avinoam SAFRAN
Profesor dr. Carol IANCU
Profesor dr. Alexandru-Florin PLATON

16h30-18h00

 Sesiune de comunicări

16h30-17h00 :

Avinoam SAFRAN (Geneva): În faţa Şoahului: principiile de Pikuah Nefesh („Prezervarea vieţii”)  şi  de Mesirout Nefesh („Dăruirea de sine”) în gândirea şi acţiunea lui Alexandru Şafran”.

17h00-17h30:

Shlomo LAIŞ-LEIBOVICI (Tel Aviv): Conducerea evreiască din România în timpul Şoahului.

17h30-18h00

Carol IANCU (Université Montpellier 3 Paul Valéry): Evreii din România între cele două războaie mondiale  şi pogromul de la Iaşi în corespondenţa diplomatică franceză.

18h00-18h15 – Pauză de cafea

18h15-19h45

Sesiune de comunicări

 18h15-18h45

Lucian HERŞCOVICI (Biblioteca Naţională, Ierusalim): Rabini şi rabinat la Iaşi în perioada premergătoare Şoahului şi în timpul Şoahului

18h45-19h15

Ţicu GOLDSTEIN (Bucureşti): Un Şoah „balcanic”? Pogromul de la Iaşi, vârful de lance al Şoahului din România

19h15-19h45

Alexandr ROITMAN (Universitatea de Stat din Republica Moldova, Chişinău): Ghetoul din Chişinău – de la înfiinţare până la evacuare (15 iulie 1941 – 12 octombrie 1941)

 Luni 27 iunie 2011

 9h00-10h30

Sesiune de comunicări

9h00-09h30

Lucian NASTASĂ (Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Cluj-Napoca): Antisemitismul universitar interbelic

9h30-10h00

Ovidiu Ştefan BURUIANĂ (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi):  Evreii din Iaşi în anii regimului carlist (1938-1940). Excludere instituţională şi marginalizare publică

10h00-10h30

Irina NASTASĂ (doctorand, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca): Saşii şi antisemitismul. Câteva reflecţii asupra atitudinii minorităţii germane din Romania faţă de evrei în perioada interbelică

10h30-11h00 – Pauză de cafea

11h00-12h30

Sesiune de comunicări

11h00-11h30:

Cătălin BOTOŞINEANU (Arhivele Naţionale, filiala Iaşi):  Sursele Pogromului. Cazul Arhivelor din Iaşi

11h30-12h00

Mihai CHIOVEANU (Universitatea Bucureşti): Dilema securităţii, distrugerea inamicului şi iluzia impunităţii. O încercare de a explica logica din spatele pogromului de la Iaşi

12h00-12h30

Alina BRĂESCU-CĂILEANU (doctorand, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – Universitatea Montpellier 3 Paul Valéry): Iudeo-bolşevicul – stereotip în presa antisemită din România perioadei interbelice

12h30-14h00 – Pauză de masă

14h00-15h30

Sesiune de comunicări

14h00-14h30

Adrian CIOFLÂNCĂ (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi – Institutul Pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti), Pogromul de la Iaşi  în contextul declanşării operaţiunii Barbarossa. Cauze situaţionale ale violenţei colective

14h30-15h00

Dumitru IVĂNESCU (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi): Un martor ocular despre Pogromul de la Iaşi.

15h00-15h30

Eliza COCEA (doctorand, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – Universitatea  Montpellier 3 Paul Valéry): Victimele pogromului de la Iaşi în timpul regimului comunist.

15h30-16h00 – Pauză de cafea

  16h00-17h30

Sesiune de comunicări

 16h00-16h30

Felicia WALDMAN (Universitatea Bucureşti): Memorializarea Şoahului în Romania postcomunistă

16h30-17h00

Florea IONCIOAIA (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi): Deficit democratic sau deficit pedagogic? Problematica Şoahului in discuţia lumii digitale româneşti

17h00-17h30

Marta PETREU (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca):  Chestiunea evreiască la Junimea

17h30-18h00

 Încheierea lucrărilor colocviului

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s