Confesiunea de la Westminster –33 – Despre Judecata de pe urma

Capitolul XXXIII. Despre Judecata de pe urmă

1. Dumnzeu a hotărât o zi în care va judeca lumea cu dreptate prin Isus Cristos, căruia Tatăl I-a dat toată puterea şi judecata. În ziua aceea vor fi judecaţi nu numai îngerii cei căzuţi, ci toţi oamenii care au trăit pe pământ vor apărea şi ei în faţa scaunului de judecată al lui Cristos ca să dea socoteală de gândurile, cuvintele şi faptele lor şi să primească judecata după cele făcute în trup, fie bine, fie rău.

2. Scopul pentru care Dumnezeu a stabilit această zi este de a-şi arăta gloria îndurării Sale prin mântuirea celor aleşi şi gloria dreptăţii Sale prin condamnarea veşnică a celor lepădaţi, care sunt răi şi neascultători. În ziua aceea cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică şi vor primi acea deplină bucurie şi mângâiere care vine din prezenţa Domnului; dar cei răi, care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi nu ascultă de Evanghelia lui Isus Cristos, vor fi aruncaţi în chinurile veşnice şi vor fi pedepsiţi cu o pierzare veşnică din prezenţa Domnului şi de la gloria puterii Sale.

3. După cum Cristos vrea să fim absolut convinşi că va fi o zi a judecăţii, atât pentru a îndepărta oamenii de păcat, cât şi pentru a da mai multă mângâiere celor evlavioşi în necazurile lor, tot astfel El a vrut ca ziua aceea să rămână necunoscută oamenilor, pentru ca ei să se lepede de orice încredere în firea pământească, să fie întotdeauna treji – pentru că nu ştiu în ce ceas va veni Domnul lor – şi să fie întotdeauna gata să spună „Vino, Doamne Isuse. Vino degrabă. Amin”

* * *

(Aprobată prin acord comun de către Adunarea prelaţilor de la Westminster, cu ajutorul delegaţilor Bisericii Scoţiei, ca parte a Actului de uniformitate religioasă dintre bisericile lui Cristos din regatele Scoţiei, Angliei şi Irlandei.

Aprobată de Adunarea Generală din 1647, ratificată şi fixată de Parlament, în 1649 şi 1690, ca Mărturisirea de credinţă, publică şi deschisă, a Bisericii Scoţiei.)

harles Herle, Preşedinte (Purtător de cuvânt)

Cornelius Burges, Consultant.

Herbert Palmer, Consultant

Henry Robroughe, Secretar (grefier)

Adoniram Byfield, Secretar (grefier)

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Confesiunea de la Westminster –33 – Despre Judecata de pe urma”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s