Confesiunea de la Westminster –32 – Despre starea oamenilor dupa moarte si invierea mortilor

Capitolul XXXII. Despre starea oamenilor după moarte şi învierea morţilor

1. După moarte, trupurile oamenilor se întorc în ţîrână şi putrezesc, dar sufletele lor, care nici nu mor şi nici nu dorm, având o existenţă nemuritoare, se întorc imediat la Dumnezeu, care le-a dat. Sufletele celor neprihăniţi sunt făcute apoi desăvârşite în sfinţenie şi sunt primite în cerurile preaînalte, unde privesc faţa lui Dumnezeu în lumină şi în glorie, aşteptând deplina răscumpărare a trupurilor lor. Sufletele celor răi sunte aruncate în iad, unde rămân în chinuri şi întuneric total, fiind ţinuţi pentru judecata zilei celei mari. Scriptura nu recunoaşte nici un alt loc, în afară de acestea două, pentru sufletele separate de trupurile lor.

2. În ziua cea de pe urmă cei care au rămas în viaţă nu vor muri, ci vor fi tranformaţi. Toţi morţii vor învia cu aceleaşi trupuri ale lor, nu cu altele (deşi având alte calităţi) care vor fi astfel reunite cu sufletele lor pentru totdeanua.

3. Prin puterea lui Cristos, trupurile celor nedrepţi vor învia pentru ocară. Trupurile celor drepţi vor învia, prin Duhul Lui, pentru onoare şi vor fi făcute asemenea trupului Său glorificat.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s