Confesiunea de la Westminster –27 – Despre sacramente

Capitolul XXVII. Despre sacramente

1. Sacramentele constituie semne şi peceţi sfinte ale legământului harului, instituite nemijlocit de Dumnezeu, pentru a-L reprezenta pe Cristos şi benficiile aduse de El şi pentru a confirma relaţia noastră cu El. De asemenea, ele au rolul de a face o distincţie vizibilă între cei care aparţin Bisericii şi restul lumii şi de a angaja pe creştini în mod solemn pentru slujirea lui Dumnezeu în Cristos, conform Cuvântului Său.

2. În fiecare sacrament esxistă o relaţie spirituală, sau unitate scramentală, între semn şi realitatea semnificată [prin el]; aşa se întâmplă că numele şi efectele unuia îi sunt atribuite celuilalt.

3. Harul manifestat în sau prin sacramente, corect folosite, nu este conferit de vreo putere existentă în ele. De asemenea, eficacitatea unui sacrament nu depinde de pietatea sau intenţia celui care îl administrează, ci de lucrarea Duhului Sfânt şi de cuvântul instituirii [sacramentului], care conţine, alături de preceptul care autorizează folosirea lui, promisiunea binecuvântării pentru cei care îl primesc în chip vrednic.

4. Există numai două sacramente instituite de Cristos Domnul nostru în Evanghelie, anume Botezul şi Cina Domnului; nici unul din acestea nu poate fi acordat de altcineva decât de un slujitor al Cuvântului, legitim ordinat.

5. În ce priveşte realităţile spirituale semnificate şi manifestate, sacramentele Vechiului Testament erau, în esenţă, acelaşi cu cele din Noul Testament.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s