Confesiunea de la Westminster – 6 – Despre caderea omului, despre pacat si despre pedeapsa pentru pacat

Capitolul VI. Despre căderea omului, despre păcat şi despre pedeapsa pentru păcat

1. Primii noştri părinţi, fiind seduşi de viclenia şi ispita lui Satan, au păcătuit mâncând din fructul oprit. Dumnezeu a binevoit, după sfatul Lui cel înţelept şi sfânt, să îngăduie acest păcat al lor, rânduindu-L să slujească descoperirii slavei Sale.

2. Prin păcatul acesta ei au căzut din starea de neprihănire şi din părtăşia cu Dumnezeu de la început şi au ajuns astfel morţi în păcat şi cu totul întinaţi în toate facultăţile şi părţile sufletului şi trupului lor.

3. Datorită faptului că ei au fost rădăcina întregii omeniri, vina acestui păcat a fost imputată şi aceeaşi moarte în păcat şi aceeaşi natură coruptă au fost transmise întregii posterităţi, care a descins din ei prin naştere obişnuită.

4. Din această corupere originară (?), prin care ne aflăm într-o stare de totală indispoziţie, incapacitate şi opoziţie faţă de tot ce este bine şi totalmente înclinaţi spre rău, pornesc toate faptele noastre nelegiuite.

5. Această natură coruptă rămâne, în viaţa aceasta, şi în cei care au fost născuţi din nou; deşi în Cristos este iertată şi mortificată, totuşi, atât ea însăşi, cât şi toate acţiunile izvorâte din ea, constituie în realitate păcat.

6. Orice păcat, fie originar, fie înfăptuit, fiind o încălcare a legii sfinte a lui Dumnezeu şi contrar acesteia, aduce, prin natura sa, vinovăţie asupra celui care păcătuieşte, prin care el ajunge supus (prizonier?) mâniei lui Dumnezeu şi blestemului Legii, fiind supus astfel morţii, cu toate nenorocirile pe care le aduce ea – spirituale, temporale şi veşnice.

(Traducerea, Mircea Mitrofan)

* * *

Chapter 6 -Of the Fall of Man, of Sin, and of the Punishment Thereof

1. Our first parents, being seduced by the subtlety and temptation of Satan, sinned, in eating the forbidden fruit. This their sin, God was pleased, according to his wise and holy counsel, to permit, having purposed to order it to his own glory.

2. By this sin they fell from their original righteousness and communion with God, and so became dead in sin, and wholly defiled in all the parts and faculties of soul and body.

3. They being the root of all mankind, the guilt of this sin was imputed; and the same death in sin, and corrupted nature, conveyed to all their posterity descending from them by ordinary generation.

4. From this original corruption, whereby we are utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil, do proceed all actual transgressions.

5. This corruption of nature, during this life, doth remain in those that are regenerated; and although it be, through Christ, pardoned, and mortified; yet both itself, and all the motions thereof, are truly and properly sin.

6. Every sin, both original and actual, being a transgression of the righteous law of God, and contrary thereunto, doth, in its own nature, bring guilt upon the sinner, whereby he is bound over to the wrath of God, and curse of the law, and so made subject to death, with all miseries spiritual, temporal, and eternal.

(Source, HERE)

 

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Confesiunea de la Westminster – 6 – Despre caderea omului, despre pacat si despre pedeapsa pentru pacat”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: