Saptamina de rugaciune pentru unitatea crestinilor – Ziua a V-a – Fringerea piinii in speranta

LECTURA I

Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer.

Citire din cartea Exodului 16,1‑5.9‑15

1 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel a plecat de la Elim şi a ajuns în pustiul Sin, care se află între Elim şi Sinai, în ziua a cincisprezecea a lunii a doua de la ieşirea din Egipt. 2 Întreaga comunitate a fiilor lui Israel cârtea în pustiu împotriva lui Moise şi a fratelui său Aron. 3 Fiii lui Israel le‑au zis: „Mai bine am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele noastre cu carne şi când mâncam pâine pe săturate. Voi ne‑aţi scos în acest pustiu ca să murim de foame noi toţi care suntem adunaţi aici”. 4 Domnul i‑a zis lui Moise: „Iată, voi face să cadă o ploaie de pâine din cer, iar poporul să iasă zilnic, ca să‑şi adune cât îi trebuie pentru o zi. Astfel îi voi pune la încercare, ca să văd dacă ascultă sau nu de Legea mea. 5 Iar în ziua a şasea, când vor măsura cât au adunat, vor găsi de două ori mai mult decât au adunat în fiecare zi”. 9 Moise i‑a zis apoi lui Aron: „Porunceşte întregii obşti a fiilor lui Israel: Prezentaţi‑vă în faţa Domnului, căci el a auzit cârtirea voastră”. 10 În timp ce Aron vorbea întregii comunităţi a fiilor lui Israel, aceştia şi‑au îndreptat privirea spre pustiu şi iată gloria Domnului le‑a apărut într‑un nor. 11 Domnul i‑a spus atunci lui Moise: 12 „Am auzit cârtirea fiilor lui Israel; spune‑le: „După asfinţitul soarelui veţi avea carne din belşug şi dimineaţa veţi mânca pâine pe săturate. Veţi recunoaşte atunci că eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru””. 13 În aceeaşi seară a venit un stol de prepeliţe care a acoperit câmpia, iar a doua zi dimineaţa era un strat de rouă în jurul taberei. 14 Când stratul de rouă s‑a ridicat, a rămas pe suprafaţa pustiului o crustă fină, ceva mărunt ca boabele de chiciură pe pământ. 15 Când au văzut aceasta, fiii lui Israel şi‑au zis unul către altul: „Manhu?”, ceea ce înseamnă: „Ce‑i aceasta?”, căci nu ştiau ce era. Moise le‑a zis: „Aceasta este pâinea pe care Domnul v‑o dă să o mâncaţi!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,12‑13.15‑16bc.17‑18 (R.: cf. 1Cor 10,16)

R.: Din potirul binecuvântat ne împărtăşim cu sângele lui Cristos.

12 Ce‑i voi da în schimb Domnului,

pentru tot binele pe care mi l‑a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi.

16bc Eu sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele. R.

 

17 Îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului.

18 Voi împlini cele făgăduite Domnului

de faţă cu tot poporul său. R.

 

LECTURA A II‑A

Dacă sunt partide între voi, înseamnă că nu mai luaţi parte la cina Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 11,17‑26

Fraţilor, 17 nu pot să vă laud pentru faptul că adunările voastre nu se desfăşoară spre folosul, ci în dauna voastră. 18 Mai întâi de toate aud că atunci când veniţi la adunare sunt dezbinări între voi şi în parte o cred; 19 căci trebuie să fie şi partide, ca să iasă la iveală cei care sunt cu adevărat credincioşi în mijlocul vostru. 20 Aşadar, când vă adunaţi la un loc, ce faceţi voi nu mai înseamnă a lua parte la Cina Domnului. 21 Căci fiecare se grăbeşte înaintea altuia să‑şi ia cina, astfel că unul este flămând, în timp ce altul se îmbată. 22 Oare n‑aveţi casele voastre ca să mâncaţi şi să beţi? Sau poate vreţi să dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi să‑i faceţi de ruşine pe cei care n‑au nimic? Ce pot să vă spun? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. 23 Căci eu v‑am vestit ceea ce am primit de la Domnul: că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâinea 24 şi, după ce a mulţumit, a frânt‑o şi a spus: „Acesta este trupul meu dat pentru voi; faceţi aceasta în amintirea mea”. 25 După Cină a făcut la fel cu potirul, zicând: „Acest potir este noul legământ prin sângele meu; ori de câte ori veţi bea din el, faceţi aceasta în amintirea mea”. 26 Pentru că ori de câte ori mâncaţi pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, moartea Domnului o proclamaţi până când va veni.

Cuvântul Domnului

EVANGHELIA

Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,52‑59

În acel timp, 52 iudeii se certau zicând: „Cum poate acesta să ne dea trupul să‑l mâncăm?” 53 Isus le‑a zis: „Adevăr, adevăr zic vouă: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu veţi avea viaţă în voi. 54 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de apoi. 55 Trupul meu cu adevărat este mâncare şi sângele meu cu adevărat băutură. 56 Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu rămân în el. 57 Precum m‑a trimis pe mine Tatăl cel viu şi eu trăiesc prin Tatăl, la fel şi cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine. 58 Aceasta este pâinea care coboară din cer, nu ca aceea din care au mâncat părinţii voştri. Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”. 59 Acestea le‑a zis pe când învăţa în sinagoga din Cafarnaum.

Cuvântul Domnului

Comentariu

De la prima Biserică din Ierusalim până acum, „frângerea pâinii” a fost mereu un act central pentru creştini. Pentru cei din Ierusalimul actual, împărţirea pâinii este în mod tradiţional simbol de prietenie, iertare şi angajare faţă de alţii. Această frângere a pâinii ne provoacă să căutăm o unitate care să poată exprima ceva profetic într‑o lume de dezbinări. De asemenea, această lume este, în maniere distincte, sarcină a noastră a tuturor. În frângerea pâinii, creştinii sunt mesajul profetic de speranţă destinat întregii omeniri.

Actualmente şi noi frângem pâinea „cu o inimă mare şi generoasă”, însă fiecare celebrare a Euharistiei ne aminteşte şi faptul dureros al neunirii noastre. În această a cincea zi a Săptămânii de rugăciune, creştinii din Ierusalim se reunesc în Cenacol, locul ultimei Cine. Şi aici, fără a celebra Euharistia, frâng pâinea în speranţă.

Cunoaştem această speranţă atunci când Dumnezeu se uneşte cu noi prin deşertul propriilor noastre insatisfacţii. Exodul ne informează că Dumnezeu răspunde la murmurările poporului eliberat: procurându‑i ceea ce are nevoie, nici mai mult, nici mai puţin. Mana din deşert este un dar al lui Dumnezeu care niciodată nu poate fi păstrat ca rezervă, nici să se înţeleagă pe deplin. Este, aşa cum spune psalmul nostru, un moment care cheamă pur şi simplu la aducerea de mulţumire, de vreme ce Dumnezeu „a potolit setea noastră”.

Sfântul Paul recunoaşte că frângerea pâinii nu înseamnă numai a celebra Euharistia, ci a fi un popor euharistic: a ajunge să fim trupul lui Cristos în lume. În acest context, această scurtă lectură (1Cor 10‑11) aminteşte că mereu comunitatea creştină trebuie să se străduiască pentru a trăi într‑o comuniune în Cristos care determină o conduită corectă într‑un context mondial dificil şi călăuzindu‑se asupra realităţii unei vieţi în el. Trăim „în amintirea lui”.

Pentru că suntem un popor al frângerii pâinii, suntem un popor al vieţii veşnice, al vieţii în plinătate, aşa cum ne învaţă lectura din sfântul Ioan. Celebrarea Euharistiei ne incită să reflectăm asupra manierei în care se exprimă zi de zi belşugul acestui dar de viaţă, fie că suntem în speranţă sau în dificultăţi. În pofida provocărilor zilnice pe care le cunosc creştinii din Ierusalim, ei dau dovadă că este posibil să se bucure şi să spere.

Rugăciune

Dumnezeul speranţei, te lăudăm pentru darul pe care ni l‑ai oferit la cina Domnului unde, în Duhul Sfânt, îl întâlnim pe Fiul tău Isus Cristos, pâinea cea vie coborâtă din cer. Iartă infidelitatea noastră faţă de acest mare dar, viaţa noastră de clanuri, complicitatea noastră cu inegalităţile, complăcerea noastră în despărţire. Doamne, te rugăm să vină repede ziua în care toată Biserica se va aduna pentru frângerea pâinii şi, în aşteptarea acestei zile, fă să învăţăm şi mai mult să fim un popor modelat de Euharistie pentru slujirea lumii. Îţi cerem asta în numele lui Isus. Amin.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s