Saptamina de rugaciune pentru unitatea crestinilor – Ziua I-a – Biserica din Ierusalim

LECTURA I

Voi revărsa duhul meu chiar şi peste servitorii mei şi peste servitoarele mele.

Citire din cartea profetului Ioel 2,28‑32

Aşa spune Domnul: 28 „Voi revărsa Duhul meu peste toată făptura, fiii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vor fi instruiţi prin visuri, iar tinerii voştri prin viziuni. 29 În zilele acelea voi revărsa Duhul meu chiar şi peste servitorii mei şi peste servitoare. 30 Voi face să apară în cer şi pe pământ, semne de sânge, de foc şi coloane de fum. 31 Soarele se va întuneca şi Luna se va înroşi ca sângele, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare şi înfricoşătoare! 32 Atunci, cine va invoca numele Domnului va fi mântuit, căci salvarea va fi pe Muntele Sionului şi în Ierusalim, aşa cum a spus Domnul şi printre supravieţuitorii chemaţi de Domnul”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL 46 Ps 46,2‑3.4‑5.6‑7.8‑9.10

R.: Copiii evreilor îşi aşterneau veşmintele pe drum şi strigau cu toţii:

Osana Fiul lui David:

binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului.

2 Bateţi din palme, voi, toate popoarele,

înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

3 Căci Domnul, Cel Preaînalt este înfricoşător,

el este împărat peste tot pământul. R.

4 El ne supune popoarele

el aşază neamurile sub picioarele noastre.

5 El ne alege ca moştenire o ţară

care este mândria lui Iacob, pe care îl iubeşte. R.

6 Dumnezeu se înalţă în strigăte de bucurie,

Domnul înaintează în sunete de trâmbiţă.

7 Cântaţi‑i lui Dumnezeu, cântaţi‑i!

Cântaţi‑i regelui nostru, cântaţi‑i! R.

8 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul,

cântaţi‑i o cântare aleasă.

9 Dumnezeu stăpâneşte peste popoarele păgâne,

Dumnezeu stă în tronul său cel sfânt. R.

10 Stăpânitorii popoarelor se adună

împreună cu poporul Dumnezeului lui Abraham.

Căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pe pământ;

el este preamărit. R.

LECTURA A II‑A

S‑au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.

Citire din Faptele Apostolilor 2,1‑11

1 În ziua Rusaliilor, toţi ucenicii Domnului se aflau adunaţi în acelaşi loc. 2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca şi cum s‑ar fi pornit un vânt puternic şi a umplut toată casa în care se aflau. 3 Şi a apărut un fel de foc, care se împărţea în limbi şi se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toţi s‑au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. 5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioşi, veniţi din toate naţiunile de sub cer. 6 Când s‑a produs acel vuiet, s‑a adunat o mare mulţime şi erau uluiţi, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7 În uimirea lor se întrebau nedumeriţi: „Iată, aceşti oameni care vorbesc nu sunt oare toţi galileeni? 8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? 9 Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, de pe ţărmul Mării Negre, din Asia, 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt şi din Libia, care e aproape de Cirene, 11 cretani şi arabi, romani în trecere, iudei din naştere şi iudei convertiţi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

EVANGHELIA

Voi ruga pe Tatăl şi vă va trimite un alt Mângâietor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 14,15‑21

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 15 „Dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele, 16 iar eu îl voi ruga pe Tatăl, şi alt Apărător vă va da vouă, ca să fie cu voi pentru totdeauna. 17 El este Duhul adevărului pe care lumea nu poate să‑l primească, pentru că nu‑l vede şi nici nu‑l cunoaşte; însă voi îl cunoaşteţi, pentru că rămâne la voi şi pentru că este în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 19 Peste puţin timp, lumea nu mă va mai vedea; însă voi mă veţi vedea, pentru că eu sunt viu şi voi de asemenea veţi fi vii. 20 În ziua aceea veţi recunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteţi în mine şi eu în voi. 21 Cine primeşte poruncile mele şi le păzeşte, acela mă iubeşte; iar cine mă iubeşte pe mine va fi iubit de către Tatăl meu, şi‑l voi iubi şi eu, şi mă voi arăta lui.

Cuvântul Domnului

Comentariu

Proiectul acestei Săptămâni de rugăciune pentru unitatea creştinilor porneşte de la Ierusalim, în ziua de Rusalii, adică în momentul în care Biserica îşi începe drumul său.

Tema octavei este: „Uniţi în învăţătura apostolilor, în comuniunea fraternă, în frângerea pâinii şi în rugăciune”. „Ei” desemnează Biserica primară din Ierusalim, născută în ziua de Rusalii în care Mângâietorul, Duhul adevărului, a coborât asupra primilor credincioşi, aşa cum a promis Dumnezeu prin profetul Ioel şi prin Domnul Isus în noaptea dinaintea pătimirii şi morţii sale. Toţi cei care trăiesc în continuitatea zilei de Rusalii, trăiesc în continuitatea Bisericii primare din Ierusalim şi a responsabilului ei, sfântul Iacob. Această Biserică este Biserica noastră, mamă a tuturor. Ne dă imaginea sau icoana unităţii creştinilor pentru care ne rugăm în această săptămână.

Conform unei tradiţii orientale antice, succesiunea eclezială se realizează în continuitate cu prima comunitate creştină din Ierusalim. Biserica apostolică din Ierusalim se realizează în Biserica din Ierusalimul ceresc care, la rândul său, se transformă în icoană a tuturor Bisericilor creştine. Ca semn al continuităţii lor cu Biserica din Ierusalim, toate Bisericile trebuie să păstreze „caracteristicile” primei comunităţi creştine prin stăruinţa lor „în învăţătura apostolilor, în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii şi în rugăciune”.

Biserica actuală din Ierusalim trăieşte în mod special continuitatea sa cu Biserica apostolică din Ierusalim prin mărturia scumpă pe care ea o dă despre adevăr. Mărturia ei dată pentru evanghelie şi lupta ei împotriva inegalităţilor şi nedreptăţilor ne amintesc că rugăciunea pentru unitatea creştinilor este inseparabilă de rugăciunea pentru pace şi dreptate.

Rugăciune

Dumnezeule atotputernic şi milostiv, care cu putere mare i‑ai adunat pe primii creştini din Ierusalim prin darul Duhului Sfânt, înfruntând astfel puterea umană a Imperiului Roman, fă ca, asemenea primei Biserici din Ierusalim, să ne putem aduna în demnitatea de a predica şi a trăi vestea cea bună a reconcilierii şi a păcii, în toate locurile unde există inegalităţi şi nedreptăţi. Îţi cerem aceasta în numele lui Isus Cristos care ne eliberează de legăturile păcatului şi ale morţii. Amin.

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: