21 septembrie 1974 – Nota informativa Barbu (Radu Cruceru)

Informator „Barbu” [1]
Casa: „Traviata”
21 XI 1974
Lt. Negru Ion

Notă informativă

Din discuţia avută cu studentul la conservator XXX [Bucur Claudiu] din Ploieşti a reeşit că acesta ţine foarte mult la XXX [Ţon Iosif]. A spus că dacă se va întâmpla să-l aresteze pe XXX [Ţon] va fi revoluţie în sensul că mai mulţi credincioşi se vor uni şi vor protesta.

Sursa a încercat să-l convingă că XXX [Ţon] face greşeli deoarece nu este infailibil – fără greşeli – cu acest […] dacă s-a băgat în politică a greşit foarte mult. [2] El a spus că se observă că de când a venit XXX [Ţon] în ţară este mai multă libertate, la care sursa a infirmat argumentându-i că nu ştie deoarece politica la noi în ţară Statul fiind mai stăpân pe situaţie s-a schimbat radical începând cu anul 1964 şi am mers şi mergem destul de bine în mod general. [3]

Referitor la lucrarea lui XXX [Ţon] spunea că dacă a scris bine ce a scris dece să retracteze chiar dacă face închisoare? Susţinea că nici nu trebuie sfătuit să retracteze. A întrebat apoi că ce crede sursa dacă XXX [Ţon] va fi închis cauza va pierde sau va câştiga. El susţinea că va câştiga întrucât mai mulţi vor fi entuziasmaţi. Sursa a amintit că aceasta ar însemna a face pe eroul în timp de pace. [4]

După mai multe discuţii în acest sens el a mai cedat. [5]

Barbu Ionel

Notă:

XXX [Bucur Claudiu] este baptist, adept al lui XXX [Ţon] şi se află în relaţii foarte bune cu Mănăstireanu Dănuţ lucrat în cadrul d.u.i.

Din câte se cunoaşte tatăl lui XXX [Bucur Claudiu] este secretarul cultului baptist din Ploieşti, fost informator, dar a refuzat colaborarea dându-se de partea lui Ţon.

Sarcini:

– Informatorul a primit sarcina să-l aibă în atenţie în mod deosebit în perioada Congresului şi să stabilească deplasările şi comentariile ce le face, relaţiile cu Mănăstireanu Dănuţ, intenţiile ce le are faţă de măsurile ce se iau împotriva lui XXX.

Măsuri:

– Propun să se raporteze la Dir. I, Serv. IV.

– Se vor cere relaţii de la I.J. Prahova şi se va solicita supravegherea pe timpul cât se află acolo.

– Va fi semnalat la Bir. II pentru a se lua măsuri în cadrul planului „Orizont” şi pentru a stabili activitatea lui de la facultate.

Lt. Negru Ion

Comentarii

1. „Barbu” era numele de cod al pastorului baptist Radu Cruceru, informator al Securitatii. Această notă este scrisă la circa două luni după revenirea lui în ţară după participarea la Congresul de la Lausanne. Deşi comportarea sa în biserică dovedea că a fost foarte marcat de acest eveniment, care se crede că l-a determinat să ia decizia reperii colaborării cu Securitatea, notele lui informative de după Lausanne nu arată foarte diferit de cele dinainte, ceea ce ar putea însemna că el încerca să mascheze faţă de securişti schimbarea lui de inimă.

2. De remarcat că ura lui faţă de Iosif Ţon, căruia îi reproşa că i-a luat locul în biserica din Ploieşti, nu s-a domolit nicidecum, nici după această prezumată schimbare de inimă. Este evident că amărăciunea era prea adâncă.

3. Afirmaţiile lui Radu Cruceru cu privire la pretinsa libertate a creştinilor seamănă perfect cu afirmaţiile altor oficiali creştini din perioada aceea.

4. „ar însemna a face pe eroul în timp de pace” – o afirmaţie absolut perversă; Ţon era cu adevărat un erou în vremea aceea şi, aşa cum dovedesc documentele din dosarul meu, situaţia evanghelicilor din Romînia nu era nicidecum una de pace.

5. „După mai multe discuţii în acest sens el a mai cedat” – informatorul o face pe eroul. Trebuia să raporteze şi el un succes, după ce reprodusese vorbele curajoase ale lui Claudiu.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “21 septembrie 1974 – Nota informativa Barbu (Radu Cruceru)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: