Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 5

Impărţirea cărţii Apocalipsei potrivit Bibliei ediţie Scofield

Introducere 1:1-3

I Mesajele D-lui înviat către cele şapte biserici 1:4-3:22

II Deschiderea sulului cu şapte peceţi cap. 4-6 si 8:1

III Parentehic: Evreii şi neamurile mântuite în timpul necazului cel mare cap. 7

IV Judecăţile celor şapte trompete 8:2-9:21 si 11:15-19

V Parentetic: 10:1-11:14

VI Personaje proeminente cap. 12

VII Ridicarea şi domnia fiarei şi a prorocului mincinos cap. 13

VIII Parentehic cap. 14

IX Judecăţile celor şapte potire cap. 15-16

X Căderea Babilonului cap. 17-18

XI Bătălia de la Armaghedon si Mileniul care urmează 19:1-20:6

XII Judecata finală şi Cetatea sfântă 20:7-22:5

XIII Ultimul mesaj al Bibliei cap. 22:6-19

Concluzie 22:20-21

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Februarie sau martie 1977 – Scrisoare interceptata – 5”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s