Decalog – o invitatie artistica la reconsiderarea dimensiunii spirituale a existentei

Epoca în care trăim este una a scepticismului şi a dezamăgirii. După câteva secole de iluzii, începute odată cu redescoperirea, în perioada Renaşterii, a valorilor umanismului secular, ne aflăm în prezent în plină criză postmodernă. După două războaie mondiale şi o jumătate de secol de război rece, promisiunile îmbietoare ale modernităţii, cu încrederea sa fără margini în valenţele raţionalităţii, s-au dovedit a fi lipsite de consistenţă.

Omul postmodern, în mod fundamental sceptic faţă de religie, şi acum dezamăgit de asemenea de filosofie şi ştiinţă, caută totuşi, în continuare, un punct de sprijin care să dea sens existenţei sale. Odată cu moartea ideologiilor, de la fascism la comunism, ori de la neoliberalism la neoconservatorism, şi cu pierderea catastrofală a autorităţii instituţiilor care le-au susţinut, observăm astăzi o neaşteptată renaştere a interesului pentru spiritualitate în lumea în care trăim.

În acest context, în care filosofii, teologii şi chiar oamenii de ştiinţă şi-au pierdut aura de infailibilitate, a sosit poate vremea ca rolul profetului – cel care este chemat să ofere o nouă viziune şi o nouă speranţă celor aflaţi în căutarea sensului vieţii – să fie luat de poeţi şi artişti.

Sculptorul Liviu Mocan este unul dintre aceşti profeţi contemporani. Operele lui sunt Cuvânt transfigurat în materia, aparent rece, a pietrei, lemnului şi metalului. Sensurile lucrărilor sale, ca şi acelea ale textelor sacre, nu se lasă însă uşor descifrate de novici. Ca să le înţelegi, trebuie să petreci timp cu ele: să le priveşti, din diverse unghiuri; să le atingi şi să le mângâi; să le pui întrebări şi să te laşi provocat de ele; şi, în cele din urmă, să le accepţi provocarea, sau, dimpotrivă, s-o respingi hotărât. Un singur lucru nu poţi şi nu trebuie să faci: să treci indiferent pe lângă ele.

„Decalog” este un prinos de cinstire adus de sculptorul român marelui reformator Jean Calvin, de la a cărui naştere s-au împlinit nu demult cinci sute de ani. Legea, dată de Dumnezeu poporului Israel in pustia Sinai, şi mai ales chintesenţa ei, Decalogul, cele zece porunci, au ocupat un loc important în teologia lui Calvin. În aceasta, teologul francez a văzut o invitaţie la sfinţenie şi desăvârşire adresată de Creator operei sale supreme, Omul. Din pricina căderii lui Adam însă, fiinţa umană este incapabilă să se ridice la înălţimea chemării Creatorului său. De aceea, Dumnezeu, în mărinimoasa lui îndurare, a trimis pe însuşi Fiul său să se facă om, şi să facă posibilă, prin jertfa sa supremă, redesăvârşirea creaţiei sale.

Grupul statuar Decalog, născut în imaginaţia sculptorului Liviu Mocan, sub inspiraţia Duhului dătător de viaţă, ne invită să redescoperim complexitatea acestei poveşti de iubire între Dumnezeu şi creatura sa. Cele zece elemente componente sunt precum cele zece degete ale lui Dumnezeu, ascuţite şi tăioase, aproape ameninţătoare, când sunt privite cu ostilitate, din exterior, dar primitoare şi calde, ca un loc de odihnă dătătoare de libertate pentru suflet, atunci când ne apropiem de ele şi intrăm, ca să spunem aşa, în căuşul palmelor lui Dumnezeu. Ele oferă tihnă sufletului obosit de atâtea căutări sterile, făcându-l să-şi întâlnească destinul lângă inima celui care l-a plăsmuit din iubire, înainte de întemeierea lumii.

Şansa ca un artist creştin din România să ofere un asemenea mesaj de speranţă unei lumi obosite de instabilitatea şi nesiguranţa pe care i-a adus-o relativismul contemporan este una rară, dacă nu cumva chiar unică şi merită să fie salutată şi susţinută din tot sufletul, spre gloria lui Dumnezei şi cinstirea darului creativităţii cu care Ziditorul a înzestrat din belşug poporul nostru.

(Am scris acest text la solicitarea prietenului Adi Gocan, cu ocazia vernisajului grupului statuar Decalog, al sculptorului Liviu Mocan, care a avut loc recent la Los Angeles, in California. Fotografiile apartin  lui Ben Faragau.)

 

 

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Decalog – o invitatie artistica la reconsiderarea dimensiunii spirituale a existentei”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s