16 aprilie 1973 – Citat scrisoare interceptata – catre Relu Gacea

MINISTERUL DE INTERNE
INSP. JUD. IAŞI SECURITATE
Nr. 7319 din 16.04.1973

NOTĂ

O sursă a unităţii noastre ne-a informat că în ziua de 14 aprilie 1973, numitul MĂNĂSTIREANU DĂNUŢ din Iaşi str. Moara de foc Nr.23 A, a afirmat către XXXX [Gacea Aurel] din Tulcea str. XXXX că: „oamenii care se consideră atei caută dovezi ştiinţifice prin care să nege pe dumnezeu. Astfel s-a născut pseudoştiinţa căci „niciuna din teoriile existente despre facerea lumii nu merge fără presupunerea unei minuni” (Urrey descoperitorul apei grele). Aşa sunt teoriile cosmologice, teoria naşterii vieţii a lui Oparin, teoria evoluţiei a lui Darwin, etc. Singurele lucruri care pot împiedica pe oameni să creadă în dumnezeu sunt concepţiile preconcepute şi necredinţa. Dacă oamenii ar fi liberi în conştiinţa lor ei n-ar putea să nu recunoască existenţa lui dumnezeu. Astăzi satana foloseşte o metodă mârşavă. El se foloseşte de cultură pentru a îndepărta pe oameni de dumnezeu. Asta este situaţia la noi în ţară. Şcoala românească nu este capabilă să dea oamenilor o cultură profundă ci doar o spoială care îi face mai dezorientaţi decât înainte şi mai uşor de îndoctrinat cu orice idei. Naturalistul Baco de Varnlam a rostit un mare adevăr spunând că numai o cunoaştere superficială a naturii ne poate abate de la dumnezeu. Lucrul acesta este confirmat de către doi din cei mai mari savanţi creştini, Pasteur şi Pascal. Primul întrebat odată cum poate el ca om al ştiinţei să creadă în dumnezeu a răspuns: „tocmai pentru că am studiat în toată profesiunea ştiinţa mea sunt stăpânit de credinţa ţăranului breton. Iar dacă aş fi ajuns stăpânit de credinţă ca o ţărancă din Bretagnia”. Cuvinte într-adevăr minunate pentru ei care nu pot fi decât un îndemn spre studiu profund al ştiinţei şi al Bibliei. O soră de al lor spunea tinerilor că în timpul tinereţei ei se ruga cu alţii ca Dumnezeu să aducă Biblii. Acum iată că sunt în fiicare casă dar cine le citeşte? Fără îndoială că dacă nu sunt folosite Dumnezeu le va lua. De aceea să împlinim versetul care zice „răscumpără vremea” adică să citească Biblia pe nerăsuflate atât timp cât o mai au să înveţe cât mai multe versete pe de rost căci numai aşa vor putea cugeta zi şi noapte la legea D-lui. În ultimile două duminici au fost vizitaţi de doi fraţi predicatori XXXX de la biserica Nr.1 Arad şi XXXX de la Braşov. Dumnezeu ne cercetează şi răspunde rugăciunelor noastre dorind să fim cu toţii gata la venirea sa. Aşa e la Iaşi, la Tulcea şi doreşte să fie în întreaga ţară, în toate bisericile D-lui, baptiste, evangheliste, apostolice, adventiste, protestante sau de orice nume ar fi. Aici la Iaşi au deschis din nou cabana şi se bucură cu dumnezeu.

MENŢIUNE:
Rezultă că numitul Mănăstireanu Dănuţ din Iaşi este o persoană cu activitate mistică religioasă şi face o vastă propagandă de îndoctrinare a tineretului. Mai susţine că şcoala românească nu este capabilă să dea oamenilor o cultură profundă.

ŞEFUL BIROULUI
[…]

Notă:
Lt. Negru,
Prezentaţi toate materialele ce le posedaţi despre Mănăstireanu şi faceţi propuneri.
Mr. […]

Notă:
16 IV 1973

Serv.1
Măsuri de identificare şi supraveghere informativă.
Col. […]

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “16 aprilie 1973 – Citat scrisoare interceptata – catre Relu Gacea”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s