Biblicum Jassyense

Bible manuscript

BIBLICUM JASSYENSE
Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics

INVITAŢIE

Necesitatea unei reviste de studii biblico-filologice româneşti nu este greu de argumentat. Pe de o parte, domeniul de cercetare este pe cît de vast pe atît de bine definit, pe de altă parte, în peisajul publicistic românesc lipsesc periodicele cu caracter ştiinţific consacrate exclusiv acestui tip de preocupări. Domeniul de cercetare de care vorbim este reprezentat de tradiţia biblică românească, prin care înţelegem suma traducerilor integrale sau parţiale ale Bibliei, de la cele mai vechi versiuni manuscrise româneşti din secolul al XVI-lea pînă la ediţiile cele mai recente. Astfel, în tradiţia biblică românească sînt cuprinse cca 20 de versiuni ale Bibliei (în manuscrise şi ediţii) la care se adaugă numeroase alte traduceri parţiale, de la primele psaltiri cunoscute din secolul al XVI-lea şi pînă la nenumăratele traduceri în fascicule, periodice şi broşuri moderne cu caracter confesional. Dar tradiţia biblică românească a mai cunoscut o ramificare de-a lungul timpului, prin inserţiile liturgice ale textului biblic în literatura cultică: evangheliare, apostol, parimiare etc. Din moment ce nu numai fragmente întinse din Biblie sînt prezente în mod distinct în cărţile de cult, dar în textul aproape fiecărei slujbe se regăsesc versete biblice în întregime, o cercetare completă şi complexă a tradiţiei biblice româneşti nu se poate dispensa de această literatură secundară.

În egală măsură, se impunea naşterea unei publicaţii care să reunească studiile privind istoria receptării Bibliei în textele literare, teologice sau filozofice ale culturii româneşti sau europene. În ultimele decenii, traducătorii izvoarelor patristice şi moderne s-au confruntat cu dificultatea echivalării unor termeni biblici într-un mod satisfăcător, menit să împace atât criteriul obiectivităţii ştiinţifice, cât şi cel al apartenenţei confesionale. Biblicum Jassyense îşi propune să reflecte cu neutralitate dezbaterile filologice din acest domeniu al culturii române. De asemenea, vom putea acorda atenţie cercetărilor de istorie literară, istorie a ştiinţei şi istorie a religiilor, care pleacă de la texte religioase canonice sau apocrife din proximitatea tradiţiei biblice româneşti. În sfârşit, nu putem neglija componenta hermeneutică a receptării şi interpretării textelor sacre. Biblia intersectează şi astăzi dezbateri în domeniul epistemologiei, al biologiei sau al cosmologiei (e.g., intelligent design/creaţionism vs darwinism). Fenomene precum fundamentalismul religios pleacă aproape întotdeauna de la un anumit mod (îndeobşte, cel literal) de interpretare a Sfintei Scripturi. Pe scurt, Biblia rămâne o carte vie, cu impact nu doar în mediile ecleziastice, ci şi asupra reflecţiei teoretice generale din ştiinţele umaniste. În rubrica de studii şi recenzii a revistei, vom găzdui acest tip de dezbateri de interes mai larg, dar plecând de la aplicaţii filologice şi hermeneutice precise.

Cercetarea biblico-filologică a făcut, în continuarea bunei tradiţii a filologiei româneşti, paşi importanţi. Ultimele două decenii au fost marcate, între altele, de editarea critică a Bibliei de la Bucureşti şi a manuscriselor 45 şi 4389 (în seria MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM), de ediţia modernă jubiliară a Bibliei de la Blaj (1795), de o nouă traducere a Septuagintei şi, în sfârşit, de editarea în premieră a traducerii cvasi-necunoscute a lui Petru Pavel Aron după Vulgata (1760-1761). Totuşi aceste realizări nu fac decît să ne reamintească ceea ce încă ne lipseşte: ediţii moderne ale principalelor versiuni ale Bibliei în limba română, lexicoane, concordanţe, monografii pe teme de traductologie biblică, stilistică, istorie a receptării şi a circulaţiei textelor biblice etc. La rîndul lor, acestea presupun studii aplicate de comparare a textelor şi a variantelor, de lingvistică şi istorie literară, de biblistică, hermeneutică biblică şi teologie, dar mai ales presupun comunicare academică şi conjugare a competenţelor. În acest spaţiu interdisciplinar îşi află rostul şi obiectivele revista Centrului de Studii Biblico-Filologice din Iaşi. Oricine se regăseşte în acest vast cîmp de cercetare este invitat să ni se alăture!

În numele redacţiei şi al colegiului editor,
prof. univ. dr. Eugen Munteanu
c.şt.  Ioan-Florin Florescu

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Biblicum Jassyense”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: