Istoria Comunismului din Romania – NEW UPDATE!

Istoria Comunismului din Romania

Pe blogul domnului Cristian Patrasconiu gasim o prezentare a acestui volum facuta de editori. Iat-o:

Acest volum reuneşte 193 de documente, în marea lor majoritate inedite, din primii 20 de ani ai comunismului românesc (1945-1965). El a fost conceput ca o anexă a Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Este, aşadar, o colecţie de mărturii ale vremii care să ilustreze, aducând deseori un plus de informaţie, temele dezvoltate în Raport. Prin acest prim volum, care acoperă perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej, am dorit, pe de o parte, să punem la dispoziţia cercetătorilor un instrument de lucru şi, pe de altă parte, să oferim oricărei persoane interesate de istoria comunismului din România posibilitatea unui contact direct cu realitatea de atunci sub diferitele sale aspecte.
Lectura acestor documente îl va ajuta pe cititor să-şi formeze propria sa opinie despre activitatea şi evoluţia partidului comunist şi a organizaţiilor de masă aflate sub controlul său, după 1945; atitudinea sovieticilor şi implicarea lor în comunizarea României; distrugerea societăţii civile; comunizarea instituţiilor de stat; falsificarea alegerilor din 1946; represiunea la care regimul a supus societatea, cu ajutorul Siguranţei, apoi al Securităţii, al Poliţiei, ulterior al Miliţiei, Procuraturii, Justiţiei, dar şi al Armatei; legislaţia cu caracter represiv; sistemul concentraţionar; executarea sumară a unor opozanţi politici; rezistenţa armată anticomunistă din anii 1950; mişcările studenţeşti; încercările Securităţii de a infiltra exilul politic românesc; naţionalizarea, confiscarea ultimelor proprietăţi moşiereşti, colectivizarea agriculturii; politica partidului faţă de cultele religioase şi minorităţile naţionale; ideologizarea culturii şi învăţământului.
Cititorul va putea descoperi culisele puterii, cum gândeau şi vorbeau lideri comunişti de prim-plan, ca Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Iosif Chişinevschi, Miron Constantinescu, Nicolae Ceauşescu, Alexandru Drăghici, dar şi simpli activişti sau mărunţi ofiţeri de securitate, de care a depins viaţa a milioane de oameni. Cititorul va putea descoperi care a fost soarta a mii de cetăţeni anonimi ai acestei ţări, în perioada de construcţie şi consolidare a regimului comunist. El va putea judeca singur dacă condamnarea comunismului de către Preşedintele României, la recomandarea Comisiei Prezidenţiale şi pe baza Raportului final, la 18 decembrie 2006, ca „regim ilegitim şi criminal” a fost justificată. (Editorii)

Domnul Patrasconiu adauga si urmatorul PS. Volumul a carui coperta o aveti mai sus e primul dintr-o serie de trei. Al doilea e programat sa apara la anul, la acelasi tirg de carte, iar al treilea, peste doi ani, tot la tirgul de carte. Ultimele doua volume sint dedicate perioadei Ceausescu – primul (65-77), al doilea (77-89). Fiecare volum are in jur de 1000 (o mie) de pagini.

NEW UPDATE! Clanul neolegionar Roncea loveste din nou. Un articol aberant din imunda gazeta Curentul, ataca in stil stalinist editorii acestui volum. Atita vreme cit aceste ‘gunoaie’ vor minji sfera jurnalisticii romanesti, nu este posibil sa accedem la normalitate in aceasta tara de doi bani.

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

2 thoughts on “Istoria Comunismului din Romania – NEW UPDATE!”

  1. Asa cum stii deja, e complicat. Si nu doar din pricina altora. Dincolo de geniul si curajul unic al acestui om, este si el, ca toti cei trecuti de 40 de ani, supus determinarilor epocii in care s-a format si a trait cea mai mare parte a vietii lui.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: