Lansare de carte – Mihail Neamtu, Elegii conservatoare

neamtu-elegii-conservatoare-iasi-23-04-circulara-email

Advertisement

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

One thought on “Lansare de carte – Mihail Neamtu, Elegii conservatoare”

 1. Recenzie – Mihail Neamţu, „Elegii Conservatoare – Reflecţii est-europene despre religie şi societate”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, 321 pagini

  O lucrare care este prefaţată prin cuvinte pline de luciditatea mărturiei, nu poate decât să deschidă orizontul unei alte cunoaşteri. Ori această carte a lui Mihail Neamţu poartă cu sine o astfel de deschidere: „Când agora cetăţii nu mai percepe profetismul sfinţeniei, atunci vigilenţa laică se poate dovedi un modest înlocuitor. Ea se exprimă, foarte impur, în activitatea presei libere şi neaservite banului otrăvit. Sarcina expunerii nedreptăţilor din cetate le revine tuturor celor implicaţi într-un proiect civic: liderilor din comunităţile rurale – de la fermieri până la ingineri agricoli – , liceenilor silitori şi respectuoşi faţă de tradiţiile înaintaşilor, jurnaliştilor autonomi, dascălilor scutiţi de servituţi politice şi, în sfârşit, intelectualilor publici neînregimentaţi prin diverse sinecure. Volumul de faţă se adresează acestor cetăţeni responsabili, dornici să îşi asume rolul de spectatori angajaţi într-un loc care poate părea uneori cetatea tuturor fărădelegilor” (p.13).
  Pornind cu această provocare mystagogică şi politică deopotrivă, tânărul autor Mihail Neamţu recuperează o serie dintre direcţiile teologiei sociale, teoretice şi angajate deopotrivă. Astfel cititorul poate înregistra teme diferite scrise în acelaşi diapazon, elegiac şi teologic deopotrivă, interogativ de cele mai multe ori, autorul repoziţionând, în raport cu propria gândire şi cu aceea a creştinului modern, o serie de probleme. Probleme majore şi părut minore, dovedind o dată în plus măiestria unui suflet dispus să recupereze, în cheia gândirii creştine, aspecte ale gândirii sociale prioritare redescoperirii normalităţii comunicaţionale. Pentru că, dezafectându-şi tonul ultimativ din alte scrieri, Mihail Neamţu reuşeşte, inclusiv prin scriitură, să aducă alături teologia elitelor – căreia-i este unul dintre cei mai acerbi apărători, şi comunicarea simplă şi cordială (a se vedea articolul Costel şi fiii Babelului, p. 116-117) a faptelor care constituie firescul discret al mărturisirii. Compactă doar în jurul ideilor centrale, cartea deschide de fapt orizonturi nebănuite, agerimea argumentaţiei ca şi aceea a construcţiei teologale îmbiind la lectură.
  În ce priveşte conţinutul cărţii reţinem, ca pentru o fişă bibliografică, osatura editorială. Astfel avem un prim capitol intitulat Valori şi educaţie (Reinventarea elitei; Decesul pedagogiei; Preţul mediocrităţii; Etatismul: un demon; Biblioteca pentru tonţi; Modele umane, nu doar instituţii; Educaţia, prioritate de dreapta; Religia în şcoli: cui prodest?; Botezul micului ecran; Arta alternativă: finanţare privită sau sprijin de stat?; Cultura liberală şi revoluţia digitală; Vieţi paralele? Ortodoxia şi secularizarea; Religia timpului nostru: patru răspunsuri la ancheta revistei Cultura, p. 23-62), incitant şi pe alocuri echivoc, antrenant în discuţii tăcute cu autorul şi, de ce nu, reacţii imediate de corectare, în sensul dorit de acesta, a unora dintre mentalităţi manifestate în lungul anilor. Poţi să nu fi de acord cu o serie de antinomii căutate – niciodată o bibliotecă nu cultivă tonţi, veţi zice – dar nu poţi rămâne fără reacţie.
  Capitolul II, Familia sub asediu (Visul sau vidul copilăriei; Botezul: în cristelniţă, nu pe plasmă; Cei trei ani de acasă; Cine mai transmite valorile?; Sindromul Hilary; Genul masculin; Bărbăţie şi cavalerism; Incestul penal şi România promiscuităţii; Prozelitismul homoerotic şi limita prieteniei, p. 64-107), aduce cu sine suflul teologiei angajate în disputa imediată, de media, preocupată inclusiv de construcţii formale elocvente, de elocinţe muşcătoare. Pertinent, dar nu prin experienţă, autorul reuşeşte să mute – fericit, am zice, discursul de pe oameni pe principii, recondiţionând imaginea unor mituri sociale prin relecturarea lor teologică. Şi nu este puţin lucru. Efortul se continuă şi în capitolul III, Câtă integrare şi care Europa (Stasi şi filmul împăcării; Costel şi fiii Babelului; Egalitatea inoportună; Patrimoniul Kosovo; Criza creştinismului european; Europa şi islamul radical; Integrism musulman şi leşin britanic; Iarna indiană; Declinul demografic european; Radicalismul islamic şi cultura libertăţii; Ortodoxia: multiculturalism sau universalitate?; Despre simbol, idol şi icoană, p. 109-173), doar că aici centrul de greutate hermeneutică se mută spre teologia politică, desigur una dintre cele mai rare expresii ale teologiei româneşti moderne, exprimând cu simplitate lucruri adeseori posibil de descoperit şi în alte tratate, zise de specialitate, construite şi comunicate greoi. Teme notorii, care au cu sine sâmburele unor teze de doctorat, să zicem, sunt punctate cu farmec, incitând la aprofundare.
  Dacă în capitolul III accentul cade pe exegeza arealului european şi mai apoi mondial, capitolul IV, Note ortodoxe (Afront secular şi stima ortodoxă de sine; Inevitabil, un Patriarh; Paralogismele fricii; O agendă profetică; Mulţi laici, puţini aleşi; Nevoia dialogului; Miniştri sau călugări?; O veste bună?; Un Papă particular; Cruciatul teuton; Doliul Bisericii Ortodoxe Ruse; Pofta de sânge; Taxa pe ecumenism; Ortodoxia românească: deficitul comunicării şi inflaţia retorică; Despre bun-simţ, discernământ şi civilizaţie; Clericalism, laicitate şi sacerdoţiul universal, p. 175-241), punctează construcţii ale mentalului şi comunicaţionalului din aria Ortodoxiei, identificând şi propunând spre reflexie o serie de probleme ale vieţii socio-pastorale contemporane. Incitante şi curajos propuse, acestea consumă multe din dilemele rostite anost de alţii, recondiţionând expresivitatea ortodoxă a verticalităţii analitice. Ca şi în cazul capitolelor anterioare, o lectură necritică a textului nu ajută. Abia repoziţionându-te în raport cu cele enunţate de autor reflecţia personală capătă sens şi adâncime.
  Capitolul V, un soi de punte mistică peste realismul capitolelor anterioare, propune, sub titlul Coram Deo (Canonul şi vestitorul Ortodoxiei, Liturghia Bisericii: sinteză eshatologică; Alexandria: puntea lumilor; Filocalie şi interioritate; Novus Adam; Pacea Crăciunului; Pilat din Pont şi drama politicii; Promisiunile tăcerii, p. 244-294), o serie de puncte de vedere asupra teologiei în înţelesul ei epistemiologic şi istoric-eshatologic. Temele abordate aici par a fi rupte de dinamismul celor anterioare, tocmai de aceea se descoperă a fi foarte importante. Un golf de odihnă în Duh după o neîmpăcată odihnire în concret încheie teologic o evoluţie la paralelele elegiace ale comentariului creştin asupra lumii moderne.
  Pentru cultura catehumenală modernă, astfel de reflecţii devin fundamentale. Cred că viitorii ani ai reacţiei pastorale a Bisericii Ortodoxe vor trebui să reactiveze acest soi de luciditate, elegiacă în fond, informativă şi formativă deopotrivă, la nivelul mentalului misionar al slujitorului modern şi al laicului căruia îi pasă, cu adevărat, de valorile Ortodoxiei. Tonul limpede, uneori prea pedant în raport cu realitatea dură din terenul pastoral – acolo unde autorul mai are de recuperat la capitolul cunoaştere, ajută la dimensionarea unor soluţii. La posibila lor alcătuire, „ca în ghicitură”. Căci o diagnoză de genul celei propuse de Mihail Neamţu are obligaţia de a se finaliza în câteva filoane de soluţie imediată, altfel se încadrează în retorismul atât de atent analizat de el. Ori tocmai soluţiile care te îmbie să le intuieşti sunt remarcabile la Mihail Neamţu, în ciuda faptului că ele ţin mai cu seamă de o structură a elitelor, desigur necesară. Miezul de smerenie pe care se solidifică discursul teologic, indiferent de latura nominală a sa, obligă la efort continuu, nu doar informal. Evoluţia scriiturii lui Mihail Neamţu este un argument şi din acest punct de vedere.

  Drd. Stelian Gomboş

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: