Catehismul anglican – 18 – Speranta crestina

anglican2

Speranţa creştină

Î. Ce este speranţa creştină?
R. Speranţa creştină înseamnă să trăieşti cu încredere în înnoirea şi în plinătatea vieţii şi să aştepţi venirea lui Cristos în glorie şi realizarea scopului lui Dumnezeu pentru lume.

Î. Ce înţelegem prin venirea lui Cristos în glorie?
R. Prin venirea lui Cristos în glorie înţelegem că Cristos va veni, nu cu slăbiciune, ci cu putere, şi că va înnoi toate lucrurile.

Î. Ce înţelegem prin rai şi prin iad?
R. Prin rai, înţelegem viaţă veşnică în bucuria lui Dumnezeu; prin iad, înţelegem moartea veşnică prin respingerea de către noi a lui Dumnezeu.

Î. De ce ne rugăm pentru cei morţi?
R. Ne rugăm pentru ei, deoarece îi păstrăm încă în iubirea noastră şi pentru că avem încrederea că, în prezenţa lui Dumnezeu, cei care au ales să-l slujească vor creşte în iubirea lui, până când îl vor vedea aşa cum este.

Î. Ce înţelegem prin judecata de apoi?
R. Credem că Cristos va veni în slavă şi că îi va judeca pe cei vii şi pe cei morţi.

Î. Ce înţelegem prin învierea trupului?
R. Înţelegem că Dumnezeu ne va învia din morţi cu întreaga noastră fiinţă, ca să putem trăi cu Cristos în comuniunea sfinţilor.

Î. Ce este comuniunea sfinţilor?
R. Comuniunea sfinţilor este întreaga familie a lui Dumnezeu, cei vii şi cei morţi, cei pe care îi iubim şi cei pe care i-am rănit, legaţi laolaltă în Cristos prin sacrament, rugăciune şi laudă.

Î. Ce înţelegem prin viaţa veşnică?
R. Prin viaţa veşnică, înţelegem o existenţă nouă, în care suntem uniţi cu toţi oamenii lui Dumnezeu, în bucuria cunoaşterii şi a iubirii depline a lui Dumnezeu, şi unora faţă de alţii.

Î. Care este, deci, siguranţa noastră în calitate de creştini?
R. Siguranţa noastră în calitate de creştini este că nimic, nici măcar moartea, nu ne va despărţi de iubirea lui Dumnezeu care este în Isus Cristos Domnul nostru.

Amin!

Author: DanutM

Anglican theologian. Former Director for Faith and Development Middle East and Eastern Europe Region of World Vision International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s